Finlord Sněmovna financí

Spotřeba energií by od roku 2035 mohla klesat

13.9.2023

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Celosvětová spotřeba energií

Společnost British Petroleum, která se zabývá těžbou a zpracováním ropy a zemního plynu, připravila několik scénářů, jak by se mohla v nejbližších 25 letech vyvíjet spotřeba energií ve světě. V potaz vzala současné či očekávané plány v oblasti dekarbonizace celosvětové ekonomiky. Ve všech scénářích počítá s vytvořením vrcholu poptávky nejpozději v roce 2035 a následným poklesem spotřeby energií.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Emise CO2 a spotřeba energií ve světě

 

British Petroleum pracuje se třemi scénáři. New Momentum je scénář, který by se měl naplnit při zachování současných plánů dekarbonizace, pokud by v roce 2050 měly být celosvětové emise o 30 % nižší než v roce 2019. Accelerated je scénář, který nastane, pokud bude ve světě oproti aktuálním plánům výrazně rychlejší snižování emisí CO2 s tím, že emise CO2 by byly v roce 2025 o 70 % nižší oproti roku 2019. Tento scénář je realizovatelný, jen je nutné navýšit oproti současnosti investice do nových technologií. Scénář Net Zero je nejambicióznější, pokud by v roce 2050 měly být celosvětové emise CO2 téměř nulové a o 95 % nižší než v roce 2019. Tento scénář je zatím spíše zbožné přání ekologů než očekávaná budoucnost. Energetická transformace by při něm byla velmi rychlá s možností velmi volatilních cen energetických surovin.
emise CO2 scénáře
U scénáře Net Zero by už teď musela spotřeba energií ve svět klesat, což se neděje. U New Momentum by pokles celosvětové spotřeby energií měl nastat v roce 2030. Co se týče zdrojů energií, tak ve všech se počítá s ústupem spalování uhlí a ropy. Zároveň by měla stoupnout výroba hydroelektráren a produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Co se týče zemního plynu, tak u Net Zero trajektorie by nastal prudký pokles produkce.

 

spotřeba energií scénáře

 

Elektřina sehraje zásadní roli

 

Elektrifikace všech ekonomických činností je na nejbližší desetiletí jeden ze stěžejních trendů. V současnosti má na celkovém mixu podíl 20 %. V roce 2050 to bude od 33 % do 50 % v závislosti na realizaci scénáře. 90 % nárůstu spotřeby elektrické energie budou mít na svědomí rozvíjející se země. Kupříkladu v Indii by její spotřeba měla do roku 2050 stoupnout minimálně o 250 %. Globálně významná bude pochopitelně elektrifikace v dopravě. Ale zapomínat nesmíme ani na oblast realit. Elektřina by zejména v Net Zero a Accelerated scénářích měla být daleko nejvyužívanějším globálním zdrojem vytápění budov.

 

spotřeba energií podíl elektřiny

 

Produkce elektřiny bude z velké části záviset na solárních a větrných elektrárnách. Pouze v případě scénáře zachování současného vývoje by i v roce 2050 byly stále velmi důležitý zemní plyn a uhlí. Čína a další rozvíjející se země stále produkují energii s vyššími jednotkovými emisemi CO2. Ale i tyto země rozvíjejí dekarbonizaci a do roku 2050 by se měly v tomto indikátoru výrazně přiblížit rozvinutým zemím.

 

produkce elektřiny scénáře

 

Investice do energetiky budou obrovské

 

Každý rok se na rozvoj větrných a solárních elektráren musí globálně vynakládat stovky miliard dolarů. Nicméně kvůli nutnosti udržení těžby ropy a zemního plynu se stovky miliard dolarů musí vynakládat i na produkci těchto dvou fosilních paliv. Celkově se výdaje na budování a údržbu energetických zdrojů budou pohybovat na úrovni 1 bilionu dolarů ročně. I proto se řada zemí bude stále intenzivněji zabývat možností energetických úspor. Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme.

 

energie investice globálně

 

Kromě snižování energetické a emisní intenzity se stále více zajímají jednotlivé země o možnosti zachytávání a úschovy CO2. Technologie by měla být ekonomicky proveditelná od roku 2035.

 

Po roce 2035 předpokládá British Petroleum i rychlý nárůst využití vodíkové technologie pro uskladnění vyrobené energie. Technologie produkce vodíku je aktuálně stále drahá, ale rozvoj je rychlý a v horizontu 10 až 15 let by se měly začít objevovat ekonomicky velmi slibná řešení. Potenciál využití vodíku je v dopravě i v průmyslu.

 

Velké obavy panují ohledně dopadu přísné dekarbonizace na ekonomický růst a to především na průmyslovou výrobu. V nejpřísnějším Net Zero scénáři očekává British Petroleum zvýšení celosvětového HDP ze 128 bilionů USD v roce 2019 na 266 bilionů v roce 2050. To pochopitelně přispěje k růstu spotřeby energií. Nicméně poklesnout by v uvedeném scénáři měla jak energetická intenzita, tak i intenzita emisí CO2. Obrovský potenciál snížení emisí je právě v průmyslu. Ten v současnosti emituje dvojnásobně více CO2 oproti sektoru dopravy. Různé výrobní podniky budou muset masivně investovat do zelenější výroby. S největší pravděpodobností se bez vládní podpory a dotací na zelené projekty neobejdou.

 

změna emisí globálně
British Petroleum ve své zprávě upozornila i na dopad války na Ukrajině. Ta mimo jiné zvyšuje poptávku jednotlivých zemí po vlastních zdrojích energií a odklon od fosilních paliv. Tady sehrávají zásadní roli solární, větrné či vodní elektrárny, případně energetické úspory. Válka tedy urychlila energetickou transformaci a BP upravila svoje predikce oproti roku 2022 směrem k rychlejší dekarbonizaci, nižší spotřebě energií a vyššímu využití obnovitelných zdrojů.

 

Ať už se naplní kterýkoliv scénář, tak sektor produkce a distribuce energií bude stále velmi zajímavý pro hledání investičních příležitostí. Investoři mají k dispozici celou řadu nástrojů. Důležité je sledovat dlouhodobý trend a investovat do levně ohodnocených příležitostí.

 

Investovat do akcií a ETF lze snadno u brokerů, kterým jsme se věnovali v analýzách: LYNX Broker (analýza ZDE), Saxobank (analýza ZDE), XTB (analýza ZDE), Interactive Brokers (analýza ZDE), RoboMarkets (analýza ZDE), eToro (analýza ZDE). Velmi jednoduché je založení účtu u roboadvisory Portu (analýzy ZDE a ZDE), kde lze začít s budováním portfolia pomocí ETF bez předešlých zkušeností s investováním. Noví investoři mají u Portu 3 měsíce bez poplatku za správu, pokud se registrují přes tento odkaz. Alternativně lze založit spravovaná portfolia SaxoSelect (analýza ZDE).

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

13.9.2023

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY K PLATFORMĚ PORTU