Finlord Sněmovna financí

Zdanění investic: snadno a rychle

14.3.2023

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Zdanění investic 2022

Zdanění investic jsme se už věnovali v minulosti v rozborech ZDE a ZDE. Naštěstí se v této oblasti daňové zákony nezměnily, takže postupy zůstávají stejné. Termín pro podání daňového přiznání je pro letošní rok 3. dubna, pokud podáváte v papírové formě (včetně vyplnění elektronického formuláře a vytištění), do 3. května, pokud podáváte online nebo přes portál Moje daně a do 3. července pro ty poplatníky, kterým podávají přiznání daňoví poradci. V následujícím textu se zaměříme na několik opakujících se dotazů a nové instrumenty, které se na investičních portálech v posledních letech objevily.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Kdy musím podat daňové přiznání? Jsem zaměstnanec, daňové přiznání jsem dříve nikdy neřešil/a. Na P2P investuji do participací 2000 Kč a obdržené úroky jsou 300 Kč.

 

Daňové příjmy musíte podat, pokud kromě příjmů ze zaměstnání máte další příjmy vyšší než 6 000 Kč (z podnikání, z nájmu, z kapitálového majetku, ostatní příjmy). Pozor! Důležité je slovo „příjmy“. To nejsou jenom vyplacené úroky, ale také příjmy ze splátek či prodeje investic. Participace patří do ostatních příjmů (§10 ZDP). Pokud bychom za 2000 koupili participaci v lednu a v prosinci by se splatilo s úrokem 2300, tak daňové přiznání nevyplňujeme. Na mnohých platformách ale mají participace se splatností 1 měsíc: 1. ledna zainvestuji 2000 Kč, 31. ledna se vrátí 2000 + úrok. A tak dále třeba každý měsíc. Za celý rok budou příjmy v tomto případě 12×2000 + úrok 300, teda 24 300 Kč. Daňové přiznání musím podat a vyplním příjmy 24 300 Kč a výdaje 24 000 Kč. Rozdíl 300 Kč se použije jako základ daně. Uvedené sledování příjmů je tedy celkem nepříjemné a může začínající investory zaskočit.

 

Daňové přiznání musí podat také každý, kdo má roční příjmy vyšší než 15 000 Kč. Přitom platí, že daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

 

Takže kupříkladu studenti, kteří v roce 2022 nepracovali (maximálně mají nějaké DPP, DPČ), ale už třeba investovali na P2P/P2B portálech, si sledují limit příjmů 15 000 Kč. Až se zaměstnají, budou si sledovat limit 6000 Kč. Výborná zpráva je, že od daňového přiznání za rok 2023 se limity zvyšují (15 tisíc na 50 tisíc a 6 tisíc na 20 tisíc).

 

A jak víme, tak u prodeje cenných papírů je roční limit 100 000 Kč, kdy se daňové přiznání podává. Příklad: jsem student, nemám zaměstnání. U brokera obchoduji jenom akcie. Za rok 2022 jsem prodal akcie za 99 000 Kč. Přiznání nepodávám. Pokud bych prodal akcie za 101 000 Kč, tak přiznání podávám, i kdyby byl výsledek tradingu záporný (třeba nákup za 110 tisíc, prodej za 101 tisíc).

 

Musím daňové přiznání podat a příjmy zdanit už, když se příjmy vygenerují na platformě nebo až si peníze vyberu zpátky do ČR na bankovní účet?

 

Už tehdy, když se vygenerují na platformě. A rovnou i odpověď na dodatečný dotaz: „A může to FÚ zjistit, když mám účet u zahraniční společnosti?“. Ano, může. Spolupráce mezi daňovými úřady v EU a USA a investičními platformami funguje. Zejména při větších objemech je rozhodně lepší na daňovou povinnost „nezapomenout“ a přiznání podat a daň odvést. Jsou případy, kdy zpětně museli investoři podat informace o investicích, které drželi na účtech v zahraničí.

 

Jak na zdanění úvěrových listů?

 

Některé zahraniční platformy přešly kvůli přísnější regulaci na úvěrové listy (Notes). Setkat se s nimi můžeme kupříkladu na Mintos, Viainvest či Twino. Z hlediska zdanění jsou úvěrové listy cenný papír, konkrétně dluhopis. Takže úroky-kupóny se daní dle §8, případný zisk z prodeje CP dle §10. Zároveň se uplatňuje tříletý test držby a limit prodeje v objemu 100 tisíc ročně pro výjimku z podání daňového přiznání, což je tím pádem příznivější než zdanění participace na úvěrech. Platformy už strhávají srážkovou daň 5 %. Zbylých 10 % dodaníme započtením v rámci §8 ZDP.

 

Navážeme na předchozí příklad. Investujeme 2000 Kč do úvěrových listů s tím, že je vždy po 1 měsíc odprodáme na sekundárním trhu za 2000 Kč nebo klidně s prémií. Ročně tedy proinvestujeme a máme příjmy 24 000 Kč. Jiné investice nemáme. Při participacích na úvěrech bychom museli daňové přiznání uvést. Při úvěrových listech jsme pod ročním limitem 100 tisíc Kč v příjmech z prodeje cenných papírů, takže přiznání nepodáváme. Kupónové příjmy ve výši 300 Kč jsou také pod limity (6 tisíc Kč či 15 tisíc Kč, viz výše).

 

Typičtější případ: investuji 100 000 Kč. Splatnost notes je 2 roky. Držím do splatnosti. Každý rok dostávám kupón 10 000 Kč. Jsem v zaměstnání. Srážková daň je 5 %, takže platforma odvede 500 Kč. Jsem nad limitem 6000 Kč, takže musím podat daňové přiznání. V §8 vyplním hrubý příjem 10 000 Kč. Daň strženou v zahraničí 500 Kč. Dodaním 1000 Kč, jelikož zdanění dividend a kupónů dle §8 je obecně na úrovni 15 %. Pozor, po 2 letech jsou dluhopisy splacené dle emisních podmínek. Nejedná se o prodej CP, ale o splacení. Splacení dluhopisů ze strany emitenta nikdy nevchází do daňového přiznání, ani se kvůli tomu daňové přiznání nepodává. V tomto případě tedy po dvou letech 100 000 Kč (nebo klidně 1mil. Kč) nikam neuvádím.

 

Na okraj ještě jedna drobnost, která platí obecně pro dluhopisy s call opcí, tedy s právem emitenta dluhopis předčasně splatit – většinou za vyšší než emisní cenu. Příjem (rozdíl mezi výkupní cenou a nominálem) z tohoto předčasného odkupu se daní dle §8 sazbou 15 %.

 

Rekapitulace:

 

Cenné papíry (když to má ISIN nebo to splňuje parametry cenného papíru), takže akcie, dluhopisy, úvěrové listy, ETF, REIT, podíly/akcie investičních fondů, daníme: dividendy a kupóny dle §8 ZDP, kapitálový zisk dle §10 ZDP. Daňové přiznání nepodáváme, pokud držíme déle než 3 roky anebo ročně prodáme za méně než 100 tisíc Kč ročně.

 

Deriváty (futures, opce, CFDs, forex, měnový hedging) daníme jako ostatní příjmy dle §10 ZDP. Daňový test ani objemový limit zde neplatí.

 

Úvěrové participace daníme stejně jako deriváty, tedy dle §10 ZDP, jenom to není stejný druh příjmů, takže nelze vzájemně započíst zisky/ztráty s deriváty.

 

Kryptoměny daké dle §10 ZDP, jelikož to jsou ostatní příjmy. Nelze započíst vůči derivátům a/nebo perticipacím. Daňový test ani objemový limit zde neplatí.

 

Výnosy z pohledávek daníme dle §8 ZDP.

 

Článek je pouze informativní. Nejedná se o daňové poradenství. V případě nejasností kontaktujte daňového poradce.

 

Investoři mohou obchodovat akcie, REIT a ETF u brokerů, kterým jsme se věnovali v analýzách: Interactive Brokers (analýza ZDE), LYNX Broker (analýza ZDE), XTB (analýza ZDE), RoboMarkets (analýza ZDE), eToro (analýza ZDE). Velmi jednoduché je založení účtu u roboadvisory Portu (analýzy ZDE a ZDE), kde lze začít s budováním portfolia pomocí ETF bez předešlých zkušeností s investováním. Noví investoři mají u Portu 3 měsíce bez poplatku za správu, pokud se registrují přes tento odkaz. Alternativně lze založit spravovaná portfolia SaxoSelect (analýza ZDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

14.3.2023

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

  Radek Doležel napsal:

  Hutnej, ukrutně hutnej článek pro někoho, koho živí jiná oblast. Ale super, právě v čas. Připravuji si daňové přiznání 🙂 Díky moc.

  Michal napsal:

  Moc děkuji za příklad se studentem, jelikož přesně to se mně týká. Informaci o tom, že nepracující student se u P2P investic musí vejít do limitu příjmů 15 000 Kč (od příštího roku dokonce 50 000 Kč), čili má vyšší limit než zaměstnanec, se mi nepodařilo nikde ověřit. Chci se zeptat z jakého zdroje tato informace vychází, ať mám stoprocentní jistotu a mám se případně na co odvolávat.

  admin napsal:

  Dobrý den, je to §38g (už je v ZDP limit 50 000 Kč, za loňský rok to je 15 000 Kč): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1461321

  Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

  Lubko napsal:

  Dobrý den, chápu správně že pokud jako zaměstnanec zainvestuji do úvěrových listů 100 tisíc a když se mi vrátí za rok 2023 celých 100 tisíc a výnos z úroků bude 10% (10 tisíc) tak nemusím podávat daňové přiznání protože se vlezu do limitu 20 tisíc? Nebo se počítá jako příjem celých 100 000 Kč(Jistina+úrok)?

  admin napsal:

  Dobrý den, příjem je v uvedeném případé 110 tisíc, takže přiznání se podávat musí. Příjem je vždy splátka jistiny + úrok. Výdaj je jistina + případné poplatky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY K PLATFORMĚ PORTU