Finlord Sněmovna financí

Vývoj globální populace: 10,9 miliardy lidí v roce 2100

23.3.2022

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
počet lidí na světě

Tempo růstu globální populace se snižuje kvůli nižší porodnosti. V roce 2050 bude velká většina lidí z 9,7 miliardy žít v méně rozvinutých regionech.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.
Grafy níže ukazují vývoj globální populace a její charakteristiky. V roce 1950 činila globální populace 2,5 miliardy, v roce 2020 pak 7,8 miliardy. Podle predikce OSN, bude světová populace mezi lety 2020 a 2050 růst pomaleji ve srovnání s předchozím růstem. V roce 2050 by měla být globální populace na úrovni 9,7 miliardy a v roce 2100 pak na úrovni 10,9 miliardy. V roce 2050 by měla velká část populace žít v méně rozvinutých regionech.

 

V roce 1990 byl průměr porodů na jednu ženu 3,2, v roce 2020 to bylo 2,5 a pro rok 2050 demografové odhadují 2,2, globální populace roste zejména díky tomu, že se lidé dožívají více let. V roce 2050 bude většina celosvětové populace žít v méně vyspělých regionech, v městských oblastech a bude ve věku 15 až 64 let, s předpokládanou délkou života 70-80 let.

 

Vývoj globální populace

 

Do roku 2050 se očekává, že 30 % celkového celosvětového růstu populace bude probíhat v Indii, Nigérii a Pákistánu. Pokud jde o Nigérii, tak zde se očekává téměř dvojnásobek růstu populace do roku 2050 (+195 milionů). V Pákistánu by se měla zvýšit populace o více než polovinu (+117 milionů) a v Indii by měla růst populace o téměř 20 %, respektive o 259 milionů lidí. Tyto země mají stále vysokou míru porodnosti. Jiné země, jako např. Čína, Japonsko, Německo, popřípadě Rusko, budou čelit poklesu počtu obyvatel. Hlavní důvodem je nízká míra porodnosti a velká kohorta starších lidí.

 

globální populace

 

Během příštích tří desetiletí se počet obyvatel Afriky zvýší o dalších více než 1,1 miliardy. Asie zůstane světovým populačním gigantem.

 

globální populace Eva Mahdalová Finlord

 

Následující obrázek ukazuje rozložení světové populace podle věku a pohlaví v procentech. Přestože stárnutí populace je globální fenomén, který můžeme sledovat na každém kontinentu, tak regionálně se rozložení populace liší. Zatímco Afrika zůstává kontinentem s nejvyšším podílem mladé populace, tak v Evropě je a bude populace nejstarší.

 

 

světová populace Eva Mahdalová Finlord

 

Do roku 2050 se celosvětový mediánový věk prodlouží o 5,3 roku, tedy na 36 let. Jak už jsme zmínili, tak stárnutí populace je globální fenomén, kdy prakticky každá země na světě zažívá růst podílu starších lidí v rámci počtu obyvatel. Globálně v roce 2020 bylo 728 milionů lidí ve věku 65 let. V roce 2050 se předpokládá, že se tato starší populace zdvojnásobí na 1,5 miliardy. Globálně v průměru člověk ve věku 65 let v letech 2015-2020 mohl očekávat, že bude žít ještě dalších 17 let. Tento věk se prodlouží na 19 let v letech 2045-2050. Pokud jde o globální genderovou dlouhověkost, tak ženy v současnosti přežívají muže o 4,8 let, nicméně v příštích tří desetiletí by se měla tato mezera zmenšit.
Mediánový věk se zvýší jak v rozvinutých regionech (z 42 let na 46 let), tak i rozvojových regionech (z 29 let na 34,9 let). Za globálním stárnutí populace stojí nižší míra porodnosti a dlouhá životnost. Délka života se prodlužuje díky pokrokům ve zdravotnictví a lepším životním podmínkám.

 

vývoj světové populace Eva Mahdalová Finlord

 

Následující graf ukazuje mediánový věk a poměr závislosti ve stáří podle regionů 2020 vs. 2050. Například v Evropě v roce 2050 bude 100 lidí v produktivním věku muset podporovat 54 lidí ve věku 65+, oproti 32 lidem ve věku 65+ v roce 2020.

 

průměrný věk na světě

 

Tím, jak lidé stárnou, tak čím dál méně lidí v produktivním věku musí podporovat více starších lidí, což vytváří značný problém do budoucnosti skrz vyšší náklady na zdravotní péči a důchody.

 

Podívejme se jen na naši situaci v ČR, kde se státní důchodový systém dostává pod tlak. Na stále více důchodců bude pracovat méně lidí a důchod nemůže rychle stoupat. Samotné MPSV upozorňuje na to, že při současném nastavení bude stále více důchodců ohroženo chudobou. Lidé se musí naučit spoléhat sami na sebe a začít si postupně odkládat a investovat. Připomeňme si výpočet k tvorbě kapitálového zázemí.

 

Zvolme si 30letého člověka s pravidelnou čistou mzdou 25 000 Kč (která se ročně zvedá o průměrnou inflaci 2 %). Ví, že půjde do důchodu cca ve věku 70 let, takže investiční horizont má 45 let. Co může udělat?

 

Určitě může celých 25 000 Kč spotřebovat. Pak v 70. letech při odchodu do důchodu bude mít státní důchod cca 29 000 Kč měsíčně a nic více k tomu (snad se budoucím vládám podaří uchovat průměrný důchod alespoň na úrovni 40 % průměrných mezd).

 

Anebo může část současné mzdy odkládat stranou. Dejme tomu, že si bude odkládat konstantně 2000 Kč měsíčně. 23 000 Kč na okamžitou spotřebu je pro takovéhoto člověka v pořádku a nebude vyloženě bídačit. 2000 Kč bude investovat do aktiv s výnosností 7 % p.a.. Po 40 letech se mu na účtu naakumuluje 4,8 mil. Kč. Tato částka může být nadále zainvestovaná s průměrnou výnosnosti 7 % p.a., což by mu měsíčně přinášelo 28 000 Kč. K důchodu 29 000 Kč by si tedy polepšil o 28 000 Kč anebo o víc, pokud by rozpouštěl i naakumulovanou částku. Minimální měsíční příjem modelového člověka od jeho věku 70 let by tedy byl 57 000 Kč a směle by se mohl z hlediska příjmů srovnávat s průměrným pracujícím člověkem. Výhodou našeho důchodce by ale bylo, že nechodí do práce. Celý den může relaxovat a spotřebovávat to, na co je zvyklý.

 

Velmi jednoduché je založení účtu u roboadvisory Portu (analýzy ZDE a ZDE), kde lze velmi jednoduše začít s budováním portfolia pomocí ETF bez předešlých zkušeností s investováním. Noví investoři mají u Portu 3 měsíce bez poplatku za správu, pokud se registrují přes tento odkaz. Alternativně lze založit spravovaná portfolia SaxoSelect (analýza ZDE). Cenné papíry si mohou investoři nakupovat i sami u řady obchodníků s cennými papíry.V analýzách jsme se věnovali Interactive Brokers (analýza ZDE), Lynx (analýza ZDE), Saxobank (analýza ZDE), XTB (analýza ZDE), RoboMarkets (analýza ZDE).

 

jak investovat

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

23.3.2022

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.