Finlord Sněmovna financí

Investice pro děti a odchod od rodičů podle zemí v EU

25.8.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
nejlepší investice pro děti

Mladí lidé v EU odchází z domova od rodičů čím dál později. Každý rodič může významně ovlivnit takzvaně „start do života“ svého dítěte optimálním nastavením investic pro své dítě. Jak nastavit investice pro děti.

 

Podle nedávného průzkumu Eurostatu je průměrný věk, kdy mladí lidé v EU odcházejí z domova, 26,4 let. Průměrný věk odchodu se však v různých členských státech EU liší.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Nejdříve opouštějí své rodiče lidé v severských státech. Kupříkladu ve Švédsku je průměrný věk 17,5, v Lucembursku 19,8 let a v Dánsku pak 21,2 let. Naopak nejpozději mladí lidé opouští své rodiče v Chorvatsku a to v 32,4 letech, na Slovensku v 30,9 letech, na Maltě a v Itálii v 30,2 letech a v Portugalsku v 30 letech.

 

V České republice pak mladí lidé opouští své rodiče v průměrném věku 26 let. Česká republika je tedy lehce pod průměrem EU. V Česku v roce 2019 byl průměrný věk odstěhování od rodičů 25,8 roku.

 

Muži opouštějí „mamahotel“ později než ženy

 

V EU muži v průměru opustili své rodiče ve věku 27,4 let a ženy ve 25,4 letech. Tento trend byl zaznamenán ve všech zemích, kdy se mladé ženy odstěhovaly od rodičů v průměru dříve, než mladí muži. Jedinou výjimkou bylo Švédsko, kde ženy odešly od rodičů v průměru 0,1 roku po mužích.

 

Nejvýraznější genderové rozdíly byly zaznamenány v Rumunsku, kde mladí muži odešli od rodičů ve věku 30 let a ženy ve věku 25,5 let (4,5letý rozdíl mezi pohlavími). Poté následovalo Bulharsko (4,2letý rozdíl mezi pohlavími) s tím, že muži se odstěhovali od rodičů ve věku 32 let a ženy ve věku 27,8 let. V Chorvatsku se mladí muži i ženy odstěhovali od rodičů nejpozději v rámci EU. Konkrétně se muži odstěhovali od rodičů ve věku 34 letech a ženy pak ve věku 30,9 let, což představuje třetí největší genderový rozdíl 3,1 roku.

 

Naopak v rámci Švédska, Lucemburska a Estonska byly zaznamenány nejmenší genderové rozdíly s 0,1, 0,4 a 0,5 roku.
Genderová propast tedy byla výraznější v zemích, kde mladí lidé opouštějí své rodiče později, a méně výrazná propast pak byla v zemích, kde mladí lidé odešli dříve od rodičů.

 

Pokud jde o Českou a Slovenskou republiku, tak v ČR odešli muži od rodičů v průměrném věku 27,3 a ženy pak ve věku 24,7 (2,6letý genderový rozdíl). V SR pak mladí muži opustili své rodiče ve věku 32,2 a ženy ve věku 29,4 (2,8letý genderový rozdíl).

 

dítě a odchod od rodičů

 

Investice pro děti: rodiče výrazně podstřelují investiční horizont

 

Samozřejmě do této statistiky se promítá řada sociologických aspektů, každopádně v obecné rovině významnou roli v této statistice hraje kultura a ekonomická situace. Prakticky každý rodič může významně ovlivnit takzvaně „start do života“ svého dítěte optimálním nastavením investic pro své dítě. Je však zapotřebí si uvědomit, že za první dítě má dlouhodobý investiční horizont a za druhé, že pomocí spoření v produktech s výnosem, které ani nepokrývají inflaci, se dítěti moc peněz neuspoří. Tím, že dítě má dlouhodobý investiční horizont, tak by mělo mít dynamické portfolio. Mezi nejběžnější dynamická aktiva patří akcie a akciové fondy.

 

Podívejme se na příklad, proč by investice pro děti měla směřovat do dynamických aktiv, a nikoliv do konzervativních aktiv.

 

Parametry jsou následující: vklad 60 000 Kč ročně (5 000 měsíčně, 164 Kč denně). Investiční horizont je skutečně dlouhý na úrovni 25 let. Očekávaná výnosnost investice do obecného akciového indexu je v pesimistickém scénáři 5 % p.a., v nejpravděpodobnějším scénáři je výnosnost 7,5 % p.a. a v rámci optimistického scénáře je výnosnost na úrovni 10 % p.a.. Pokud bychom odkládali 60 000 Kč ročně, tak za 25 let se na samotných vkladech nashromáždí 1,5 milionu Kč. Nicméně díky složenému úročení je pak částka v jednotlivých scénářích samozřejmě vyšší. Pokud se podíváme na pesimistický scénář s výnosností 5 % p.a., tak za 25 let je naakumulovaná suma na úrovni 3 006 807 Kč. V případě nejpravděpodobnějšího scénáře s výnosností 7,5 % je po 25 letech naakumulovaná suma na úrovni 4 384 572 Kč, přičemž v rámci optimistického scénáře je pak naakumulovaná suma na úrovni 6 490 906 Kč. Pro srovnání, pokud bychom si vzali konzervativní produkt s výnosností na úrovni 2 % p.a., tak po 25 letech je naakumulovaná suma na úrovni 1 960 254 Kč. Pokud bychom si vzali jenom pesimistický scénář s výnosností 5 % p.a. a srovnali to s investicí do konzervativního produktu s výnosností na úrovni 2 % p.a. Kč, tak rozdíl v hodnotě investičního účtu po 25 letech činí 1 046 553 Kč. Při srovnání naakumulované sumy z nejpravděpodobnějšího scénáře a naakumulované sumy z konzervativního produktu rozdíl činí značných 2 424 318 Kč. Při srovnání naakumulované sumy z optimistického scénáře vs. konzervativního produktu činí pak rozdíl markantních 4 530 652 Kč.

 

investice pro děti Eva Mahdalová Finlord

 

Investovat a tvořit portfolio pro děti může každý

 

 

Ve fondech SLAVIC FUND SICAV a Slavic Capital se pravidelně sleduje řada indikátorů různých segmentů a sektorů akciových trhů. Portfolio fondů je po analýze vytvořené tak, aby obsahovalo atraktivně ohodnocené investiční příležitosti s dostatečně vysokým bezpečnostním polštářem. V obou fondech je implementováno zajištění proti poklesům.

 

Investoři mohou také nakupovat akcie a ETF u brokerů, kterým jsme se věnovali v analýzách: Interactive Brokers (analýza ZDE), Lynx (analýza ZDE), Saxobank (analýza ZDE), XTB (analýza ZDE), RoboMarkets (analýza ZDE). Pro začínající investory jsou zajímavé služby roboadvisory Portu a Portu pro děti (analýzy ZDE a ZDE), kde lze velmi jednoduše začít s budováním portfolia bez předešlých zkušeností s investováním. Noví investoři mají u Portu 3. měsíce bez poplatku za správu, pokud se registrují přes tento odkaz. Portu pro děti funguje jako „standardní“ Portu se sníženým správcovským poplatkem 0,25 % ročně. Čili se jedná o velmi levnou variantu odkládání peněz pro děti.

 


Jméno a příjmení

Email

Telefonní číslo

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

Pro investory jsme připravili i školení tvorby portfolia z ETF, kde jsou popsané všechny postupy a nástroje pro vytvoření robustního finančního zázemí. Zároveň je ve školení rozbor daňové optimalizace, která dokáže ušetřit nemalé prostředky. Školení je postavené na reálných výpočtech a příkladech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

25.8.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.