Finlord Sněmovna financí

Jak se dělá diverzifikace portfolia?

17.12.2018

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Diverzifikace portfolia - ukázky

Diverzifikace portfolia je velmi populární téma, kterou se v menší či větší míře zabývají investoři, portfolio manažeři, finanční poradci, analytici i laická veřejnost. Víme ale, co to ta diverzifikace vůbec je a jak se dělá?

 

Hned na začátku je nutné uvést, že diverzifikace není o tom mít v portfoliu co nejvíce instrumentů. Diverzifikace musí být založena na tom, že jsou v portfoliu instrumenty s různými charakteristikami. Pokud jsou vhodně zvolené, tak jich ani nemusíme mít moc. Na tomto principu je založeno i portfolio v našem fondu Slavic Capital.

 

Následující graf ukazuje volatilitu portfolia (směrodatnou odchylku) dle počtu akcií při různých úrovních korelace těchto akcií. Volatilita jednotlivých akcií je v tomto příkladu fixně stanovena na 0,5.

 

diverzifikace portfolia a korelace

 

Na všech úrovních vzájemné korelace nastává nejvýznamnější pokles volatility portfolia hned při investici do několika akcií. Nicméně čím je korelace akcií vyšší, tím slabší je diverzifikační benefit zařazením dalších akcií. Je to logické. Když mají akcie vysokou korelaci, tak společně rostou i klesají. Je celkem jedno, jestli nám padá 1 akcie anebo nám o přibližně stejné procento padá najednou třeba 30 nebo 50 akcií.

 

Uvedený výpočet používal akcie, nicméně ty si můžeme v příkladu nahradit jakýmikoliv jinými aktivy (dluhopisy, nemovitosti, komodity, půjčky, P2P, atd). Diverzifikace portfolia bude tedy nejúčinnější tehdy, když najdeme řadu nekorelovaných aktiv. A to může být někdy skutečně větší oříšek, než se na první pohled zdá. Investoři si myslí, že když budou mít v portfoliu americké, evropské a asijské akcie, tak to stačí a jejich portfolio je perfektně diverzifikované. V dnešním globalizovaném světě to ale nestačí. Když prudce spadne Amerika, tak určitě spadnou i Evropa a Asie. Jako investoři budeme mít při takto sestaveném portfoliu pořád velkou expozici vůči systematickému riziku akcií.

 

Diverzifikace portfolia a výnosy

 

OK, řekneme si, že když tedy portfolio sestavené jenom z akcií není až tak diverzifikované, tak můžeme do něj přihodit nějaké vládní dluhopisy a máme vyhráno. Ano, rizikovost celkového portfolia se sníží. Problém je ale v tom, že také propadne výnosnost, jelikož dlouhodobě mají dluhopisy nižší výnosy než akcie. Co s tím?

 

Svatý grál v investování se dá definovat velmi jednoduše. Najděte 10 různých aktiv/strategií/finančních instrumentů, které mají vzájemnou korelaci blízkou nule (včetně krizových období) a zároveň mají dlouhodobou výnosnost alespoň 8 % p.a.. Pokud pak dáte do každého takového aktiva/strategie/instrumentu stejnou část portfolia (tedy 10 %), tak se můžete spolehnout na to, že vyděláte v jakémkoliv tržním prostředí. Může být expanze, recese, stagnace, stagflace, absolutně cokoliv.

 

Pojďme se pokusit najít nějaké komponenty, které by měly nízkou korelaci s akciemi. Začneme od P2P, kterým se dlouhodobě věnujeme. Podívejte se do komentáře k našemu portfoliu třeba na platformu Mintos. Celkem bezpečně při pohledu na údaje můžeme i bez výpočtů odhadnout, že korelace s akciemi je velmi nízká (konkrétně je za poslední 3 roky -0,27). Určitě můžeme namítat, že v krizi by se asi zhoršila i výkonnost půjček na Mintosu. Nicméně na platformě najdeme i takové nebankovky, které jsou svým nastavením celkem odolné vůči cyklu. Taktéž je možné najít rozdíly mezi jednotlivými P2P platformami, takže se rozhodně oplatí udělat mikrodiverzifikaci zasláním peněz na více sítí.

 

Máme tedy 2 nekorelovaná aktiva, které mají zároveň celkem vysokou dlouhodobou výnosnost. Potřebujeme dalších 8. Zmínili jsme, že dluhopisy mají dlouhodobě nízkou korelaci s akciemi (i když v posledních měsících to vůbec neplatí). Jak ale můžeme odstranit jejich nevýhodu v podobě nízkých výnosů? Kupříkladu pomocí finanční páky v rámci risk parity strategie. Na této myšlence je mimo jiné založeno All Season portfolio od Bridgewater Associates. Risk parity strategie se dá implementovat různě. Kupříkladu na následujícím grafu je portfolio sestavené z 27 % akciemi a ze 106 % dluhopisy. Dlouhodobá korelace s akciemi je u uvedené strategie evidentně velmi nízká. Risk paritě se budeme věnovat někdy v budoucnosti. Prozatím nám stačí vědět, že má významný diverzifikační příspěvek.

 

risk parity strategie

 

Naše diverzifikace portfolia už tedy může být postavena na třech vzájemně nekorelovaných elementech aktivech/strategiích. Ještě potřebujeme dalších sedm. Na tomto místě musíme začít uvažovat hodně komplexně, jelikož snadno realizovatelné investice (zejména akcie a dluhopisy) máme celkem pokryté. Další součásti diverzifikovaného portfolia musíme hledat jak na burzách, tak i mimo burzy. Kupříkladu při obchodování volatility, v oblasti českých a slovenských nemovitostí, mezi emisemi korporátních dluhopisů, v oblasti sběratelských předmětů a v dalších koutech ekonomiky a finančních trhů.

 

Různým aktivům, strategiím a finančním produktům se určitě budeme věnovat i v nejbližších měsících, tak se nezapomeňte přihlásit do newsletteru. Odběratelé dostávají i seriál investičních myšlenek. A sledujte i náš Twitter a Facebook.

17.12.2018

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

    DonLabuznik napsal:

    díky za tipy

    Akciový mix napsal:

    Také se poslední léta soustředím na diverzifikaci mého investičního porfolia, soustředím se hlavně na akcie, a tak dbám na to aby můj akciový mix byl dostatečně rozložený mezi více společností. Díky tomu tak případný neuspěch jedné akcie může být vyvážen úspěchem druhé a já tak neprodělám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?