Finlord Sněmovna financí

Konstrukce burzovně obchodovaných fondů ETF

14.9.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Konstrukce ETF

Popularita burzovně obchodovaných fondů (ETF) mezi investory rychle roste. S tím se také rozšiřuje nabídka. Nicméně ne všechny ETF jsou vytvořené stejně. Některé plně replikují zvolený benchmark, jiné využívají optimalizovanou replikaci a investoři se mohou setkat i se syntetickými ETF vytvořenými z total return swapů. Proč vzniklo hned několik přístupů ke konstrukci portfolia ETF? A jaká je ochrana prostředků investorů?

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Jaká může být konstrukce ETF

 

Pro evropské retailové investory je k dispozici velmi široká nabídka UCITS fondů. Jenom u ETF, které kopírují index MSCI World Index, si mohou vybrat z 16 různých fondů s objemem spravovaného kapitálu alespoň 100 mil. EUR. Následující tabulka ukazuje parametry těchto fondů. Největší je iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc), který spravuje 36 miliard EUR a má TER 0,2 %. V nabídce jsou ale i fondy od správcovských společností Xtrackers, Lyxor, HSBC, Invesco, UBS, SPDR, Deka či Amundi. Výkonnost fondů je přibližně stejná. Jsou mezi nimi malé rozdíly, což je důsledek jejich tracking error. Ta může působit i ve prospěch fondu, tedy, že fond má mírně vyšší výkonnost než sledovaný benchmark.

ETF konstrukce světové akcie

 

Správci fondů si v Evropě typicky vybírají ze tří možností. Plná replikace, optimalizovaná replikace a nekrytý swap. Plná replikace je postavena na tom, že fond se snaží přesně kopírovat složení benchmarku. To v případě indexu MSCI World znamená obchodovat 1557 různých akcií z 23 rozvinutých zemí světa. Plná replikace se při takto vysokém počtu různých titulů v různých zemích může dostat do problémů skrze nedostatečnou likviditu u některých menších emisí, či kvůli posunu v rámci časových pásem a otevíracích hodin burz.

 

Optimalizovaná replikace znamená, že fond nemusí v danou chvíli držet všechny složky benchmarku či je může držet s jinou váhou. Dokonce může mít v portfoliu i jiné pozice než jsou v benchmarku, jen tyto pozice musí splňovat požadovaný rizikový profil. Optimalizovaná replikace dává manažerovi ETF více volnosti ve smyslu hledání nejefektivnější správy prostředků a tedy minimalizace tracking error. Pokud není vhodná doba nebo by byly příliš vysoké kupříkladu náklady na redukci velikosti určité pozice, tak fond nemusí k tomu přistoupit nebo může zredukovat jiné pozice s podobným rizikový profilem. U plné i optimalizované replikace jsou na účtech u depozitářů zřízených pro fond umístěné nakoupené akcie či dluhopisy v případě dluhopisového fondu. Investoři do ETF tedy mají jistotu, že jejich fond se k 100 % nakoupených aktiv vždy dostane.

 

Třetí možností konstrukce portfolia ETF je nekrytý total return swap. Jedná se o synteticky vytvořené portfolio. Fond nakoupí za hotovost cenné papíry. V případě akciového fondu to budou většinou akcie, i když se nemusí jednat o akcie zahrnuté ve sledovaném benchmarku. Tyto akcie se uloží jako kolaterál k depozitáři. Zároveň se s protistranou vstoupí do total return swapu. Fond získává zisky/ztráty tohoto swapu a protistraně platí poplatek a zisky/ztráty uloženého kolaterálu. Jelikož se vstupuje do mimoburzovního swapu, tak vzniká riziko protistrany. Protistranou jsou typicky velké banky, jako jsou kupříkladu Societe Generale, UBS, Morgan Stanley a další. Nicméně jak ukázala krize 2007 až 2009, tak i velké bankovní domy mohou zbankrotovat.

 

Pro ETF, který má u total return swapu dlouhou pozici, je riziko v tom, že v případě nárůstu hodnoty benchmarku má kladnou expozici vůči protistraně. Pokud by najednou protistrana zbankrotovala, tak by o tento zisk ETF přišel. UCITS směrnice na riziko protistrany myslí. Proto požaduje denní vyrovnávání zisku/ztrát s dopadem do kolaterálu a zároveň může být expozice fondu vůči riziku protistrany maximálně 10 % NAV. Pokud by tedy nastal totální a extrémně rychlý kolaps banky-protistrany, tak je riziko ztráty fondu maximálně 10 %. Díky dennímu vypořádání to ale je mnohem méně.

 

Nekryté swapy se využívají zejména u ETF na méně likvidní aktiva či na komodity nebo alternativní aktiva. Syntetické pozice se také využívají u ETF s finanční pákou a u inverzních ETF. Nekryté swapy mohou mít také nákladovou výhodu v podobě nižšího TER oproti srovnatelným ETF s plnou či optimalizovanou replikací. Jak ukazuje tabulka ETF sledujících MSCI World index, tak z hlediska dlouhodobé výkonnosti nejsou mezi jednotlivými konstrukcemi až tak velké rozdíly. Rozdíly nejsou ani z hlediska domicilu fondu. Nejčastěji mají evropské fondy sídlo v Irsku a Lucembursku. Investoři mohou narazit i na fondy s domicilem ve Francii, Německu či Nizozemí.

 

Syntetické ETF se více využívají v Evropě, kde tvoří dle údajů Morningstar přibližně pětinu všech ETF. Nicméně od roku 2012 zde podíl syntetických ETF na celkovém trhu klesá. Ve Spojených státech tvoří ETF využívající swapy jenom několik procent trhu, což je důsledek daňové politiky, která syntetické ETF znevýhodňuje oproti fondům s plnou či optimalizovanou replikací.

 

Do ETF mohou snadno investovat i investoři z ČR a SR. A to přes obchodníka s cennými papíry. V analýzách jsme se věnovali Interactive Brokers (analýza ZDE), Lynx (analýza ZDE), Saxobank (analýza ZDE), XTB (analýza ZDE), RoboMarkets (analýza ZDE). 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

14.9.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK INVESTUJE FOND SLAVIC FUND SICAV?