Finlord Sněmovna financí

Rozbor finančních výsledků P2P EstateGuru

23.7.2019

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Eva Mahdalová Finlord analýza

P2P EstateGuru patří mezi oblíbené P2P platformy. Na Finlord.cz jsme o EstateGuru napsali recenzi a několik analýz. V této analýze se zaměříme na rozbor finančních výsledků společnosti za rok 2018.

 

I Estateguru nabízí novým investorům odměnu, a to ve výši 0,5 % z vkladu při použití referral linku (0,5 % dá platforma i nám, jako referující straně).

 

P2P EstateGuru: ani jeden případ ztráty hodnoty investice

 

Management EstateGuru ve výroční zprávě za rok 2018 konstatoval, že P2P konkurence v oblasti financování nemovitostí v Evropě roste, čímž se zvyšuje potencionální tržní podíl EstateGuru a dalších alternativních poskytovatelů úvěrů v Evropě. Dle slov managementu bude vždy záměrem EstateGuru kvalita úvěrů umístěných na platformě. V roce 2018 se na platformě objevily první případy defaultů, nicméně tyto případy se úspěšně vyřešily a tedy doposud nedošlo na EstateGuru k ani jednomu případu ztráty investorského kapitálu.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte další analýzy. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

EstateGuru

 

Vzhledem k tomu, že na platformě EstateGuru nebyla doposud zaznamenána ztráta investorského kapitálu, tak investoři se podobně jako na Mintos hrnou rychlostí blesku. K 22. 7. 2019 bylo na platformě téměř 27 tisíc investorů ze 109 zemí. Objem poskytnutého financování od spuštění platformy až do 22. 7. 2019 činil 130 milionů EUR. Celkem bylo na EstateGuru poskytnuto 860 úvěrů.

 

 

P2P EstateGuru

 

 

Na grafu níže je pak přehled úvěrového portfolia k 1.7.2019. Jak je z obrázku patrné, nejvíce 49 % je překlenovacích úvěrů a téměř 22 % je podnikatelských úvěrů. Více informací k jednotlivým typům úvěrů najdete v analýze P2P EstateGuru: přehled úvěrového portfolia.

 

 

nemovitostní P2P EstateGuru

 

 

Průměrné LTV na P2P EstateGuru se snížilo od počátku fungování platformy ze zhruba 68 % na současných 57,55 %, což je příjemná úroveň pro investory. Cílem EstateGuru je právě udržet stabilní úroveň LTV k zajištění zdravého portfolia a udržení nulové ztráty investorského kapitálu. Jinak maximální LTV na P2P EstateGuru je 75 %.

 

 

P2P EstateGuru Eva Mahdalová Finlord

 

V roce 2018 P2P EstateGuru vygenerovala tržby na úrovni téměř 1,7 milionu EUR, přičemž předchozí rok činily tržby téměř 750 tisíc EUR. Tím jak platforma expanduje, tak se v roce 2018 zvýšily přímé náklady ze 70 tisíc EUR na 240 tisíc EUR. Hrubý zisk činil pak 1,4 milionu EUR. Rovněž se EstateGuru zvýšily náklady na reklamu a marketing z 53 tisíc EUR na téměř 128 tisíc EUR. Samozřejmě výjimkou nebyly ani administrativní náklady. Ty tvoří vůbec největší nákladovou položku a to 1,1 milionu EUR. V předchozím rok činily administrativní náklady téměř 700 tisíc EUR. Provozní zisk se v roce 2018 dostal do kladných čísel na úroveň 155 tisíc EUR z předchozí ztráty 75 tisíc EUR. EstateGuru měla v roce 2017 čistou ztrátu na úrovni -76 tisíc EUR, nicméně v roce 2018 se přehoupla do zisku 119 tisíc EUR.

 

 

EstateGuru real estate

 

 

Rozvaha P2P EstateGuru ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla v roce 2018 přibližně 384 tisíc EUR. Z toho vlastní kapitál byl v roce 2018 na úrovni 160 tisíc EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil v roce 2018 42 %. Z aktiv největší položku v roce 2018 tvořila nehmotná aktiva, což je P2P platforma EstateGuru (software pro front office a back office). Tato položka konkrétně činila 218 tisíc EUR, přičemž v roce 2017 byla na úrovni 93 tisíc EUR. V případě EstateGuru se jedná o naakumulovanou práci programátorů na P2P platformě a nikoliv o záměrné přeceňování software. Tady bychom chtěli upozornit, že některé firmy jsou schopné přecenit svůj software na několik milionů korun, aby alespoň částečně „zalepily“ svoje ztráty. EstateGuru měla pak hotovost ve výši 134 tisíc EUR. Na separátním účtu pak drží investorské prostředky. Pro zajímavost, investoři drželi v hotovosti k 31.12.2018 4,8 milionu EUR, což je relativně vysoký objem nezainvestovaného kapitálu.
Pokud se podíváme na stranu pasiv, tak EstateGuru se naakumulovala ztráta z minulých období, nicméně v roce 2018 vygenerovala společnost dostatečný zisk, jímž ztrátu pokryla. Celkem závazky v roce 2018 činily 223,7 tisíc EUR. Z toho dlouhodobé závazky, což jsou úročené úvěry a výpůjčky činily 63,5 tisíc EUR. Krátkodobé půjčky byly na úrovni 5 469 EUR a krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 154,6 tisíc EUR.

 

 

analýza EstateGuru

 

 

Výnosy pro investory se na P2P EstateGuru pohybují v rozmezí od 10 do 11 % p.a., nicméně dříve byly přes 12 % p.a.. Ovšem i tak se jedná o velmi atraktivní výnosy ve srovnání s jinými investičními příležitostmi, ke kterým mají přístup čeští a evropští investoři. Schopnost P2P EstateGuru vybírat zajímavé projekty se odrazila nejenom v rostoucím počtu investorů, ale i na samotných finančních výsledcích.

 
Výhled pro nejbližších 12 měsíců je pozitivní. Vývoj nemovitostního trhu v Pobaltí bedlivě sledujeme. Podobně jako v jiných východoevropských zemích, i zde rychle rostou ceny nemovitostí a nájmy. Poptávka po bytech a domech je v důsledku ekonomického rozmachu vysoká a v nejbližších 12 měsících se neočekávají problémy. Většina půjček na EstateGuru má splatnost za 12 až 18 měsíců. Vzhledem k uvedenému výhledu tedy lze očekávat relativně vysoký podíl bezproblémových projektů. Samozřejmě i u platformy EstateGuru platí, že investoři musí efektivně řídit riziko. Proto je důležité rozkládat prostředky nejenom v rámci EstateGuru do různých projektů, ale i na různé platformy, viz náš přehled.

23.7.2019

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

ZJISTĚTE, NA KTERÝCH P2P SÍTÍCH DOSAHUJEME NEJVYŠŠÍCH VÝNOSŮ