Finlord Sněmovna financí

P2P EstateGuru: přehled úvěrového portfolia

24.5.2018

7 min.

4
Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Estateguru

Jak se daří P2P platformě EstateGuru? Jaké typy úvěrů je možné najít na platformě? Jaký výnos generujeme na EstateGuru?

 

Na P2P platformě EstateGuru bylo od jejího spuštění profinancováno již 344 projektů v celkovém objemu 55 579 633 EUR. Tyto projekty byly profinancovány v pěti různých zemí, a to v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Finsku a Španělsku.

 

Estateguru nabízí novým investorům odměnu, a to ve výši 0,5 % z vkladu při použití referal linku (0,5 % dá platforma i nám, jako referující straně).

 

Na platformě EstateGuru je možné najít 3 typy úvěrů – překlenovací úvěry, developerské úvěry, standartní podnikatelské úvěry.
Překlenovací úvěry jsou krátkodobé úvěry na nemovitosti, které majitelům nemovitostí poskytují potřebný kapitál, dokud nedostanou dlouhodobý úvěr.
Developerský úvěr se používá na výstavbu, což může být konstrukční činnost nebo také plánovací činnost a budování infrastruktury (zasíťování pozemku apd.).
Podnikatelský úvěr je zajištěný úvěr nemovitostí, který slouží k financování expanzí firem.
Na grafu níže je skladba portfolia podle typů úvěrů v procentech na EstateGuru. Z grafu je patrné, že nejvíce (49 %) je překlenovacích úvěrů. 28 % je developerských úvěrů a 23 % podnikatelských úvěrů.

 

EstateGuru loan

 

P2P platforma EstateGuru zahájila svou činnost v Estonsku, čili není překvapením, že 77 % úvěrů z celkového portfolia pocházelo z Estonska. 11 % úvěrů pak pochází z Litvy a 9 % z Lotyšska. P2P EstateGuru se snaží diverzifikovat své portfolio úvěrů. Letos platforma rozšířila svou působnost také ve Španělsku a Finsku. Na EstateGuru už 3 % úvěrů pochází z Finska a 0,3 % ze Španělska.

 

EstateGuru loan country

 

Pokud jde o alokaci projektů na P2P EstateGuru podle regionů u 3 pobaltských zemí, což je Estonsko, Lotyšsko a Litva, tak největší rozmach můžeme sledovat zejména v jejich hlavních městech. V těchto hlavních městech neustále roste počet obyvatel, čímž se vytváří developerské příležitosti jak ve výstavbě nemovitostí určených k bydlení, tak příležitosti v oblasti administrativních budov.

 

Chcete další informace, jak dlouhodobě úspěšně investovat? Přihlaste se do našeho newsletteru a zdarma získáte tříměsíční seriál s našimi poznatky, návody a analýzami.

 

Na P2P EstateGuru bylo nejvíce estonských úvěrů poskytnutých na projekty v Talinu a to 70 %. 14 % pak v Tartu a po 8 % v Parnu a ostatních městech v Estonsku. Pokud jde o Lotyšsko, tak na EstateGuru bylo nejvíce lotyšských úvěrů poskytnutých na projekty v hlavním městě Riga a to 82 %. 5 % pak v Jurmale a 13 % v ostatních městech Lotyšska. V Litvě je alokace rozmanitější. Na EstateGuru bylo nejvíce litevských úvěrů poskytnutých na projekty ve Vilniusu 40 %, pak v Kaunas 26 %, 19 % v Klaipedi a 15 % šlo pak na projekty do ostatních měst v Litvě.

 

Pokud jde o úvěrové portfolio podle statusu, tak z 344 profinancovaných úvěrů bylo již 132 splaceno v celkovém objemu 20,5 milionu EUR. To je 36 % celkového portfolia. 2 úvěry v celkové výši 360 tisíc EUR jsou momentálně ve stavu „nesplácené“, přičemž probíhá prodej zástavy.

 

EstateGuru loan portfolio by loan status

 

P2P platforma EstateGuru patří podle našeho názoru k P2P platformám s vysokým potenciálem. Náš očekávaný výnos na platformě je okolo 11 % p.a.. Úroky se ale většinou vyplácí až při splatnosti úvěru. Výše přijatých úroků je tedy v prvních měsících relativně nižší.
Dle statistik EstateGuru se na platformě proinvestoval objem přes 55 milionů EUR. Anualizovaný průměrný výnos je dle dat EstateGuru 12,45 %. Na platformě je zejména výborné to, že všechny projekty jsou zajištěné nemovitostmi.

24.5.2018

7 min.

4
Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

NEZAPOMEŇTE SI ZDARMA STÁHNOUT INVESTIČNÍ VÝUKOVÝ BALÍČEK