Finlord Sněmovna financí

P2P MINTOS: riziko dalších nebankovek 2

23.8.2017

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
čas a informace

V tomto díle o kreditním riziku dalších nebankovek na platformě Mintos se zaměříme konkrétně na dvě společnosti, a to IFN Extra Finance a Mozipo Group. Jaké je kreditní riziko těchto dvou nebankovních subjektů, které prodávají své pohledávky na Mintosu s buyback i bez buyback garance?

 

Všechny předchozí analýzy nebankovek na Mintosu najdete pod těmito odkazy:

P2P MINTOS: NOVÉ NEBANKOVKY A JEJICH RIZIKO

MINTOS: KREDITNÍ RIZIKO NOVÝCH NEBANKOVEK

PLATFORMA MINTOS – DALŠÍ NEBANKOVKY

 

Pro nové investory má Mintos pořád v platnosti bonus 1 % z vkladu v prvních třech měsících, pokud použijí referal link (nám jako referující straně vyplatí Mintos také 1 %). Při zakládání účtu není nutné referal link použít, ale je škoda přijít o 1 %, když to platforma nabízí.

 

IFN Extra Finance – rumunští lichváři se na Mintosu teprve rozjíždí

 

IFN Extra Finance je nová nebankovka na Mintosu. Tato nebankovka z Rumunska je jedinou úvěrovou společností v Rumunsku, která poskytuje také půjčky přes internet a půjčky zajištěné nemovitostí. Za IFN Extra Finance stojí dva spolumajitelé a to Dumitru Stefan, který má majoritní podíl 50,1 % a Dimofte Radu, který má minoritní podíl 49,9 %. Společnost v současnosti zaměstnává 28 lidí a její založení se datuje do roku 2009. Od té doby poskytla kumulativně půjčky v objemu 26 milionů EUR.

 

Přihlaste se do našeho newsletteru a získáte tříměsíční seriál o zodpovědném investování s našimi postupy, myšlenkami a analýzami.

 

IFN Extra Finance měla v roce 2016 výnosy ve výši 20,5 milionu EUR a čistý zisk dosáhl téměř 2 milionů EUR. Nicméně zisk nastal jenom díky rozpuštění opravných položek, které společnost vytvořila v minulosti vůči nespláceným a pochybným úvěrům. Bez této operace by byla ztráta přesahující 2 mil. EUR. Společnosti pomalu roste zadlužení. V roce 2015 měla IFN Extra Finance celkové přijaté půjčky v objemu 7,4 milionu EUR, přičemž v roce 2016 celkové přijaté půjčky stouply na 8,5 milionu EUR.

 

mintos

 

Základní kapitál společnosti byl ke konci roku 2016 1 mil. EUR. Vlastní kapitál byl ve výši 3,7 mil. EUR. Dluhy k vlastnímu kapitálu jsou 2,3 násobek. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech je 25%.

 

Velkým problémem u této nebankovky je obrovský objem nesplácených úvěrů. Samotná společnost to ví a dopředu dělá v příjmech příštího období oprávky pochybných úvěrů. Tyto oprávky tvořily v roce 2016 přes 16,7 mil. EUR, což bylo 76 % celkových očekávaných příjmů příštího období.

 

Mintos investování

 

Podobný obrázek pak ukazují příjmy od klientů. Na splácených úvěrech společnost získala v roce 2016 výnosy z úroků kolem 10,8 mil. RON, ale na sankčních poplatcích získala firma až 54 mil. RON. Jinými slovy tato nebankovka žije z toho, že se její klienti dostanou do problémů se splácením a pak od nich vymáhá pokuty, případně jim nemilosrdně zabavuje majetek. Prostě lichva na jedničku…

 

jak investovat na mintos

 

Hodnocení této nebankovky je nelehké. V posledních letech generuje zisk a její výnosy postupně rostou. Hlubší prozkoumání finančních výkazů ale ukazuje, že velká část zisku je tvořena rozpuštěnými oprávkami úvěrů. Co se stane, když se ekonomická situace zhorší a míra splácení se ještě více zhorší? Nedostane se společnost do krize likvidity?

 

Na platformě Mintos má tato nebankovka 7 úvěrů bez buyback garance se splatností od 3 do 54 měsíců s úrokovou sazbou okolo 11 %. Půjčky jsou v EUR a Lei. Když se zamyslíme nad současným provozem firmy a tím, že dominantní většina půjček skončí v problémech, tak můžeme snadno predikovat, že i tyto úvěry na platformě Mintos se relativně často budou dostávat do defaultů. Úroková sazba není dle našeho názoru dostatečnou kompenzací za podstupované riziko.

 

Mintos se snaží být vůči investorům transparentní a dávat finanční výkazy na platformu. Nicméně se nám nelíbí, že některé výkazy nejsou v angličtině a co je ještě horší, tak je to, že jsou to obrázky, které nejdou vykopírovat jako text a dát do překladače. Takováto snaha jde rozhodně vniveč.

 

Mozipo Group – zahalena rouškou tajemství

 

Společnost Mozipo Group funguje od roku 2007 a poskytuje spotřebitelské úvěry. V současné době tato nebankovka působí v Dánsku, Litvě a Rumunsku. Mozipo Group zaměstnává více než 60 lidí. Společnost od své existence poskytla kumulativně půjčky v objemu 135 milionů EUR. Informace o tomto nebankovním subjektu jsou velmi strohé a celá výroční zpráva není k dispozici.

 

Ovšem pokud se podíváme na dostupné finanční údaje, které jsou k dispozici na Mintosu, tak zjistíme, že společnost měla v roce 2016 tržby ve výši 2,3 milionu EUR. Ty se meziročně lehce snížily. Čistý zisk pak měla Mozipo ve výši 527 000 EUR.

 

Mozipo Group se zvýšil objem odepsaných špatných úvěrů z 308 000 EUR na 330 000 EUR. To je přibližně 5 % úvěrového portfolia.

 

Vlastní kapitál společnosti se zvýšil meziročně z 1,2 milionu EUR na 4 miliony EUR. Stalo se tak díky tomu, že Mozipo navýšila základní kapitál. Podobně jako jiným nebankovkám na Mintosu roste i Mozipo Group zadlužení. Dluh společnosti v roce 2015 činil 3,3 miliony EUR, přičemž v roce 2016 se dluh lehce zvýšil na 4 miliony EUR. Bližší informace o dluhovém financování nejsou zveřejněny. Cizí kapitál bude ze strany Mozipa využívám nepochybně k expanzi svých nebankovních aktivit. Dluhy k vlastnímu kapitálu jsou nízké a činí 0,8 násobek. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech je 44 %, což je pěkné. Firma je konzervativně financována a používá mnohem méně cizího kapitálu než ostatní nebankovní společnosti na platformě Mintos.

 

Mozipo Group má nyní na platformě Mintos 84 úvěrů dlouhodobějšího charakteru s buyback garancí a úrokovou sazbou 11,8 %. Půjčky jsou v EUR. Společnost působí, že by mohla být schopna dostát svému závazku z buyback garance. Ovšem nepůsobí na nás důvěryhodně. Nejsou k dispozici podrobnější finanční informace a také nevíme, kdo za společností stojí.

 

23.8.2017

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.