Finlord Sněmovna financí

P2P MINTOS: nové nebankovky a jejich riziko

22.8.2017

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Money Metro pohledávky

Od našeho posledního hodnocení kreditního rizika nebankovek na P2P Mintos už uplynulo několik měsíců. Na platformě přibylo hned několik nových firem. V tomto článku se na finanční stránku některých aktivních nováčků podíváme. Příště pak projedeme zbylé spíše neaktivní nové nebankovky a následně také oprášíme informace ke starým nebankovkám, které už vydaly aktualizované finanční údaje. Všechny předchozí analýzy nebankovek na Mintosu najdete pod těmito odkazy:

 

MINTOS: KREDITNÍ RIZIKO NOVÝCH NEBANKOVEK

PLATFORMA MINTOS – DALŠÍ NEBANKOVKY

 

Pro nové investory má Mintos pořád v platnosti bonus 1 % z vkladu v prvních třech měsících, pokud použijí referal link (nám jako referující straně vyplatí Mintos také 1 %). Při zakládání účtu není nutné referal link použít, ale je škoda přijít o 1 %, když to platforma nabízí.

 

Capital Service – polský „rychlík“ s nabídkou v EUR

 

Společnosti Capital Service provozuje od roku 1999 druhou největší síť nebankovních půjčoven v Polsku, takže se jedná o relativně velkou společnost. Zaměstnává 430 lidí a má více než 51 000 aktivních zákazníků. Nicméně musíme uvést, že největší rozmach zažívá společnost až v posledních třech letech. 95,5 % akcií firmy vlastní zakladatel Kazimierz Dzielak.

 

Údaje z výroční zprávy Capital Service Capital Group ukazují, že v roce 2016 měla společnost tržby více než 74 milionů polských zlotých (cca 453 mil. Kč) a čistý zisk 5,7 mil. zlotých (cca 35 mil. Kč). Nárůst oproti roku 2014 byl u tržeb 176 % a u zisku byl nárůst 153 %.

 

Capital Service výsledky

 

V roce 2017 očekává firma tržby téměř 114 mil. zlotých a zisk 18,5 mil. zlotých, což by byl velmi pěkný výsledek.

 

Firma expanduje do značné míry díky cizímu kapitálu, což není u nebankovek na Mintosu nic výjimečného. V roce 2016 sice stoupl vlastní kapitál na 22 mil. zlotých, nicméně poměr dluhu k vlastnímu kapitálu stoupl na 2,07násobek.

 

Capital Service dluh

 

Dluh je tvořen zejména emitovanými dluhopisy. Momentálně společnost nedosahuje takového zisku, aby dokázala dluhopisy splatit z vlastních zdrojů, takže je v budoucnosti bude muset refinancovat. Na platformě Mintos nabízí tato nebankovka několik tisíc úvěrů s úrokovou sazbou kolem 12 % p.a. a splatností v rozmezí 20 až 25 měsíců. Úvěry jsou s Buyback garancí, přičemž Capital Service si vždy ponechává minimálně 10 % úvěrů ve svém účetnictví. Pro Mintos investory je důležitou otázkou, jestli bude společnost schopna dostát svému závazku z Buyback garance. Uvedené finanční údaje ukazují, že společnost je zatím stabilní a problémy se splácením svých závazků by minimálně do konce letošního roku mít neměla. My do její úvěrů bez obav investujeme.

 

V Polsku teď panuje silný ekonomický rozmach. Podobně jako v jiných středoevropských zemích i zde je míra nezaměstnanosti na mnohaletých minimech, a to konkrétně na úrovni 7 %. Samozřejmě, někteří dlužníci nebudou schopní splácet závazky, ale celkově lze u úvěrového portfolia Capital Service očekávat jednocifernou míru nesplácení.

 

Polsko míra nezaměstnanosti

 

Money Metro – další společnost patřící do skupiny kolem Mintosu

 

Nebankovka Money Metro byla na platformu Mintos přidána nedávno, nicméně lze očekávat, že se rychle rozšíří mezi investory. Důvod je ten, že je 100 % vlastněna ExpressCredit Group, která už provozuje Banknote. ExpressCredit Group je propojena s Mintosem. Díky tomuto postavení lze očekávat, že úrokové sazby Money Metro budou relativně výhodnější, což znamená, že Auto Invest roboti budou její úvěry při investování peněz upřednostňovat.

 

Money Metro působí od roku 2016 v Lotyšsku. Při posuzovaní její schopnosti dostát svým závazkům musíme posuzovat situaci ExpressCredit Group. Následující údaje pak platí i pro Banknote. V prvním pololetí 2017 se tržby zvedly meziročně o 25,4 % na 8,7 milionu EUR (cca 226 mil. Kč). Velikost úvěrového portfolia skupiny stoupla o 31,4 % na 15,8 milionu EUR (410 mil. Kč). Čistý zisk v prvním pololetí pak byl na velmi zajímavé úrovni 1,4 mil. EUR (36,4 mil. Kč). Společnost dosahuje EBITDA marži na úrovni 35 %.

 

Money Metro finance

 

Co se týče rozložení vlastního a cizího kapitálu, tak situace u ExpressCredit se v posledních měsících výrazně zlepšila. Vysoká ziskovost způsobila, že vlastní kapitál stoupl ke konci června na 4,2 milionu EUR. Naopak objem dlouhodobých závazků poklesl na 5,8 milionu EUR. Objem krátkodobých závazků stoupl na 8,9 mil. EUR. Celkově ale podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech stoupá, což je z hlediska stability firmy dobrá zpráva.

 

Money Metro pasiva

 

Pro financování chodu společnosti používá firma i dluhopisy, které mají kupón 14 až 15 % a mají splatnost od roku 2018 až do roku 2021. V nejbližším roce by se ExpressCredit neměla dostat do krize likvidity skrze maturitu dluhopisů.

 

Z pololetní zprávy ExpressCredit můžeme vyčíst i objem úvěrů po splatnosti a odpisy nesplácených půjček. V této statistice nastalo za poslední rok zlepšení. Navzdory nárůstu objemu nově poskytnutých úvěrů společnost registruje stagnaci a v posledních měsících dokonce zlepšování platební morálky.

 

Money Metro pohledávky

 

Money Metro a Banknote jsou z hlediska kreditního rizika pro investory na platformě Mintos ten samý subjekt. Do obou investujeme, nicméně nevnímáme je při rozkládání rizika jako alternativy, nýbrž jako jednoho emitenta. Money Metro má teď na Mintosu 678 půjček s úrokovou sazbou 12,1 %, Banknote má 2483 půjček s úrokovou sazbou od 9,1 % do 12,1 %. Půjčky jsou v obou případech v EUR.

22.8.2017

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

V ČEM JE UNIKÁTNÍ NÁŠ FOND SLAVIC CAPITAL?