Finlord Sněmovna financí

MINTOS: KREDITNÍ RIZIKO NOVÝCH NEBANKOVEK

16.3.2017

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
byzyns

V minulém seriálu naší analýzy kreditního rizika P2P platformy Mintos jsme se podívali na základní charakteristiky a finanční situaci společností Mogo a ExpressCredit (Banknote). Dnes se podíváme na nově zapojené nebankovky Aasa Global a Itf Group, jejíž záměrem je přes platformu Mintos prodávat půjčky. Výsledky společností jsou důležité zejména ze dvou důvodů. Tím prvním je, že nám ukazují jakýsi obraz o tom, zda jsou schopny dostát svého slibu z Buyback garancí a jednak nám ukazují údaje o výdělcích firem podnikajících v sektoru nebankovních půjček.

 

Přihlaste se do newsletteru, ať vám neuniknou důležité novinky a specializované informace pro investory.

 

Aasa Global – velký hráč ve ztrátě

 

Aasa Global je polská společnost. Jedná se o jednu z největších nebankovek v regionu Střední a Východní Evropy. Aasa Global ještě nevydala výsledky za rok 2016. Podle výroční zprávy za rok 2015 měla společnost vlastní kapitál ve výši 116 milionů PLN, přičemž rok předtím byl vlastní kapitál – 10 milionů PLN. Vlastní kapitál se zvýšil díky financování ze strany investorů. V lednu 2016 společnost vydala další akcie v objemu 42 milionů PLN.

Za rok 2015 měla Aasa záporný výsledek hospodaření 13 milionů PLN, přičemž v roce 2014 byl výsledek hospodaření – 6,7 milionu PLN. Pokud by společnost pokračovala dál v takovémto tempu ztrát, tak její životaschopnost mohla být zhruba 10 let.

Mintos

 

Aasa Global dokázala výrazně zvýšit úrokový výnos. Úrokový výnos společnosti činil 39 milionů PLN z předchozích 7 milionů PLN. Narůst zaznamenala také položka výnosy z dodatečných poplatků a to z 3,5 milionu PLN na 21,3 milionu PLN.

Mintos

 

Společnost podobně jako ostatní nebankovky jede na dluh. Dlouhodobé závazky společnosti činí 67 milionů PLN.  Aasa si půjčuje peníze proto, aby mohla pak půjčovat dál na polském trhu. Společnost půjčuje krátkodobě a od bank si pak sama pro sebe půjčuje dlouhodobě.

Mintos

 

Aasa Global má v současné době 3 půjčky. Největší půjčku má v objemu 15 milionů EUR za 11 % úrok se splatností v roce 2019. Následně zbylé dvě půjčky jí končí v roce 2018.

Mintos

 

V současné době má Aasa na P2P platformě Mintos 963 úvěrů s buyback garancí.

 

Itf Group – rozvíjející se nebankovní instituce

 

Společnost Itf Group je bulharská nebankovní společnost. Itf Group prozatím nevydala výsledky za rok 2016. Podle výroční zprávy za rok 2015 činily tržby společnosti celkem 1,6 milionů BGN. Pokud bychom tržby přepočítali do EUR, tak to vychází na 807 000 EUR. V roce 2014 měla společnost tržby celkem 958 000 BGN.

Největší nákladovou položku tvoří osobní náklady, respektive mzdy, které se zvýšily meziročně na dvojnásobek. V roce 2015 činily osobní náklady 662 000 BGN, přičemž rok předtím byly 330 000 BGN. Zisk před zdaněním se zvýšil z 37 000 BGN na 124 000 BGN. Výsledek hospodaření společnosti činil za rok 2015 111 000 BGN, přičemž v roce 2014 to bylo pouze 28 000 BGN.

Mintos

 

Vlastní kapitál společnosti se navýšil v roce 2015 z 1,1 milionu BGN na 1,9 milionu BGN. Podobně jako předchozí nebankovka, jede i Itf Group na dluh. V roce 2015 měla společnost dlouhodobé závazky 728 000 BGN a krátkodobé závazky byly pak ve výši 148 000 BGN. Celkem závazky společnosti činily 929 000 BGN. Itf Group má zhruba půl na půl vlastní kapitál a dluh, což je ještě stále dobré na rozdíl od jiných nebankovek na Mintosu. Kupříkladu Banknote má vlastní kapitál ve výši 18 % z aktiv.

Odpisy nesplácených půjček činily 203 000 BGN, což je přibližně 13 % (203/1600) úvěrového portfolia, jehož velikost byla ke konci 2015 kolem 1,6 milionu BGN. Tento údaj je akceptovatelný.

Mintos

 

Samotná společnost si půjčila od různých subjektů celkem 781 000 BGN za úrok 10 % a se splatností na konci roku 2017.

Mintos

 

V současné době nemá Itf Group na P2P platformě Mintos žádné úvěry.

 

Chcete se naučit, jak obezřetně investovat? Ve službě PORTFOLIO MANAŽER ukazujeme reálné postupy a prověřené metody. Nepouštějte se zbytečně do slepých investičních uliček.

 

16.3.2017

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.