Finlord Sněmovna financí

RONDA INVEST rychle roste a nabízí až 9 % p.a.

14.9.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Ronda Invest a Paymont

Platformě jsme se už věnovali v několika rozborech ZDE. RONDA INVEST není na trhu investic žádný nováček, od roku 2017 poskytla podnikatelům na nové projekty více než 1,5 miliardy Kč. Investorům přinesla a vyplatila už 68 milionů Kč. Ani jednou v historii společnosti nenastala situace znehodnocení či ztráty investorského kapitálu, což je zásluha velmi přísného řízení rizik.

 

Na platformě přitom naleznete investice s výnosností až 9 % p.a. a splatností v letech 2023 – 2027. Počet klientů a transakcí roste, takže platforma bude na podzim převádět klientské účty z RONDA FINANCE na sesterskou společnost PAYMONT.

 

RONDA INVEST: Rok v číslech (6/2021 – 6/2022)

 

• Za 12 měsíců od 6/2021 do 6/2022 bylo investorům na výnosech vyplaceno 14 556 200 Kč.
• Polovina investorů má uloženo více než 80 000 Kč.
• Nedošlo k žádnému defaultu, ztrátě kapitálu či zpoždění plateb.
• Roční výnos pro participanty přesáhl hranici 8,5 %.
• Platforma zlepšila systém odměn pro nové investory, kteří mohou nyní získat bonus až 1 000 Kč.
• Podnikatelům půjčili platforma 522 939 460 Kč na rozvoj svých aktivit, především developerské projekty.
• RONDA INVEST zvyšuje finanční gramotnost skrze svůj blog.

 

Úroková výnosnost až 9 % p.a.

 

RONDA INVEST reagovala v posledních měsících na růst úrokových výnosů v celé české ekonomice. Na platformě lze aktuálně nalézt hned několik projektů s výnosem přesahujícím 8 % p.a. a dva projekty mají výnosnost 9 % p.a.. I u půjčky v EUR je výnosnost přes 7 %, což je atraktivní pro investory, kteří si odkládají peníze v této měně.

 

Ronda Invest participace

 

Aktuálně nabízené úvěry k proinvestování mají splatnost především v roce 2023 až 2025. Jenom několik málo projektů má delší splatnost. Pokud tedy nenastane předčasné splacení půjček, tak vysoké úroky budou investoři získávat po dobu několika let. 8 % po dobu pěti let znamená celkový výnos 40 % za celé období s tím, že přijaté kupóny lze reinvestovat do dalších participací.

 

U půjček je LTV (loan to value) typicky do 70 % a nezřídka i nižší než 60 %. To vytváří bezpečnostní polštář pro případ, že by na českém nemovitostním trhu nastalo ochlazení, snížení cen realit a zhoršení platební morálky dlužníků.

 

Na RONDA INVEST nebyl od spuštění platformy zaznamenán ani jeden případ nesplácení úvěrů. Příjem plateb je proto velmi stabilní. Některé projekty byly splaceny předčasně, což ale umožnilo investorům umístit získané prostředky do projektů s vyšším nabízeným výnosem.

 

Konzervativní řízení rizik

 

Od založení platformy nedošlo k žádné ztrátě kapitálu, což je výsledkem velmi přísného řízení rizik, a to nejen z pohledu samotného zajištění. Už před schválením úvěru se každý projekt a klientova bonita velmi přísně posuzují. Financování nejdříve RONDA INVEST poskytuje ze svého kapitálu a až po ověření solvence zveřejňuje úvěr k participaci i drobným investorům. Pokud by měl úvěrový klient potíže, RONDA INVEST s ním řeší způsoby, jak předejít krajním scénářům, případně nemovitost prodá v součinnosti s klientem s cílem minimalizovat škody všech zúčastněných.

 

RONDA INVEST a přesun účtů k PAYMONT

 

Společnost RONDA FINANCE a.s. je od roku 2019 součástí skupiny RONDA HOLDING a poskytuje platební služby klientům společnosti RONDA INVEST a.s.. Jelikož je ale RONDA FINANCE poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, umožňuje mu licence provádět transakce pouze do určitého objemu, který brzy překročí. Proto všechny klientské účty převádí RONDA INVEST na společnost PAYMONT UAB.

 

Výhod převodu je hned několik. Především PAYMONT přinese zvýšení komfortu pro klienty, urychlí transakce a rozšíří poskytované služby, například o možnost směny měn. Zároveň jednotný evropský pas společnosti PAYMONT umožní obsluhovat klienty v rámci celé Evropské unie a poslouží tak i rostoucímu počtu zahraničních klientů investujících v EUR. To bude možné především díky připravovanému napojení společnosti PAYMONT na zúčtovací systém Litevské centrální banky Centrolink.

 

PAYMONT UAB je stejně jako RONDA FINANCE členem skupiny RONDA HOLDING. Po převodu účtu a prostředků do společnosti PAYMONT zůstávají klientské smlouvy dříve uzavřené se společností RONDA FINANCE i nadále platné. Není tedy potřeba podepisovat novou smluvní dokumentaci.

 

Přípravní fáze se u PAYMONT dokončuje a společnost nabídne zákazníkům tyto služby:

 

Ronda Invest Paymont

 

RONDA INVEST je dle našeho názoru velmi kvalitní služba, která nabízí investorům vysoké a stabilní úrokové výnosy. Prostředky jsou přitom zajištěné nemovitostmi. Nabídka participací k proinvestování roste a lze zde snadno diverzifikovat své investice. Prostředí platformy je jednoduché na orientaci a uživatelům ukazuje všechny potřebné informace pro rozhodování. Přenesení klientských účtů k PAYMONT vnímáme jako krok správným směrem. Pokud PAYMONT nabídne atraktivní podmínky pro směnu devíz či užívání platebních karet, tak by investoři získali atraktivní rozšíření služeb RONDA HOLDINGu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

14.9.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

    Franta napsal:

    super platforma, ale pokud ČNB rychle nesníží sazby tak všechny projekty skončí v defaultu. Můžu vás ujistit že nikdo z těch developerů žádný nemovitosti neprodá. Nikdo to prostě nekoupí. Trh je mrtvý!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?