Finlord Sněmovna financí

Zkušenosti s RONDA INVEST: stabilita splácení je vysoká

2.7.2021

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
zkušenosti s investicí na Ronda Invest

Na české nemovitostní platformě RONDA INVEST nakupujeme participace od května 2020. Za tuto dobu jsme nezaznamenali žádné problémy při splácení participací. V analýzách jsme se už věnovali rozboru platformy, českému trhu nemovitostí a výnosům pro investory. RONDA INVEST už překročila hranici 1 miliardy Kč, které platforma půjčila novým projektům. Na úrocích už investoři vydělali 45 milionů Kč. Ještě v září minulého roku byla platforma na úrovni 740 mil. Kč a 31 mil. Kč vyplacených na úrocích. Počet investorů roste, což je vzhledem k velmi stabilním výsledkům pochopitelné. Které projekty umístěné na platformu se v uplynulých měsících splatily?

 

 

Pro nové investory nabízí RONDA INVEST vstupní bonus ve výši 500 Kč, pokud na platformě zainvestují minimálně 10 000 Kč. Na platformě lze začít už s počáteční investicí 1000 Kč.

 

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

 

Projekty na RONDA INVEST se splácí řádně nebo předčasně

 

 

Jak ukazuje přehled projektů na platformě, tak několik projektů se už kompletně splatilo, a to buď řádně dle domluvené splatnosti nebo předčasně, viz následující obrázek.

 

 

RONDA INVEST

 

 

Podnikatelé, kteří si na RONDA INVEST půjčují prostředky, mají možnost předčasně splatit poskytnutý úvěr, díky čemuž se zainvestované prostředky vrací investorům dříve. Tyto prostředky si mohou investoři vybrat anebo je zainvestovat do jiných nabízených projektů. Těch je v současnosti na platformě 13. Platforma postupně přidává další projekty, aby byla nabídka pro investory stále dostatečná. Díky tomu lze portfolio na RONDA INVEST efektivně diverzifikovat a reinvestovat prostředky z předčasně splacených projektů.

 

 

Jak jsme uvedli v první analýze, za platformou stojí silná finanční skupina, která má dostatek kapitálu, aby dokázala sama poskytnout kapitál žadatelům o úvěr. To je výhoda pro všechny strany. Žadatelé o úvěr nemusí čekat na profinancování projektu přes platformu. Investoři naopak vědí, že žádost o úvěr byla podrobena přísné kontrole rizik. Navíc investují do projektu až v okamžiku, kdy už žadatelé určitou dobu splácí.

 

 

RONDA INVEST postupně vylepšuje platformu

 

 

Hlavní funkcionality se nemění. Platforma se postupně vylepšuje o funkce, které usnadňují investorům život. Příkladem je přehled o stavu portfolia. V minulém roce byly přehledy na kvartální bázi, od dubna letošního roku jsou měsíčně. Všichni investoři určitě ocenili i přehledně zpracované podklady pro daňové přiznání.

 

 

zkušenosti investice na RONDA INVEST

 

 

Přehledy o peněžních tocích si investoři mohou vygenerovat i v internetovém bankovnictví RONDA FINANCE. Zde mají investoři účet, ze kterého si RONDA INVEST automaticky inkasuje prostředky na investiční projekty, do kterých chce investor vstoupit. Zároveň na tento účet přichází splátky.

 

 

Investoři si tak mohou nastavit pravidelné odkládání peněz (kupříkladu z výplaty) a pak jednou za čas zainvestovat tyto volné prostředky do nabízených projektů zajištěných nemovitostmi.

 

 

Růst cen nemovitostí je pro RONDA INVEST příznivý

 

 

V současnosti sledujeme, jak ceny nemovitostí v ČR rostou na nová maxima. Pro instituce nabízející půjčky zajištěné nemovitostmi je to velmi příznivá zpráva, jelikož roste hodnota zajištění. U projektů nabízených v minulém roce bylo LTV v rozmezí 50 až 60 %. Toto LTV klesá jednak díky pravidelným splátkám, ale také díky růstu ceny nemovitosti. Pokud bychom ignorovali splátky jistiny, tak při růstu ceny o 10 % se LTV prakticky sníží u úvěru z 60 % na 55 % nebo z 50 % na 45 %.
Rostoucí ceny nemovitostí jsou pro dlužníky motivací, aby své závazky spláceli. Je nesmysl nechat si propadnout nemovitost v hodnotě 5 mil. Kč s potenciálem růstu hodnoty na 5,5 mil. Kč kvůli nesplácení úvěru ve výšce 2,5 až 3 mil. Kč. To je už lepší nemovitost prodat za tržní cenu a úvěr předčasně splatit.

 

Investiční plánování a vysoká stabilita splátek na RONDA INVEST

 

 

Když si investoři vybírají finanční produkty, tak mezi různými otázkami je i dotaz, jakou stabilitu výnosů lze u nich očekávat. U RONDA INVEST přichází splátky přesně a platforma nezaznamenala ještě ani jeden případ projektu, ve kterém by investoři nedostali peníze včas. Výnosy projektů zajištěných nemovitostmi ve výši do 6 % p.a. jsou s ohledem na výnos konzervativních instrumentů v ČR velmi atraktivní. Při investici 5 000 Kč měsíčně po dobu 10 let se při čisté úrokové sazbě 5 % p.a. nashromáždí portfolio o velikosti 776 tisíc Kč (600 tisíc jsou vklady, 176 tisíc jsou úroky). Po 20 letech se naakumuluje 2,06 mil. Kč (1,2 mil. vklady, 806 tisíc jsou úroky).
Pro lepší přiblížení činnosti a plánů RONDA INVEST jsme požádali obchodního ředitele Ing. Lukáše Blažka, Ph.D. o rozhovor:

 

V čem spatřujete hlavní výhody RONDA INVEST?

 

 

Výhod pro investory je několik. RONDU INVEST považuji za již etablovanou platformu, která má prověřený obchodní model, kdy žádný z investorů neutrpěl ztrátu svého kapitálu, což u jiných platforem není běžné. Úspěšně jsme prošli i zatěžkávací zkouškou, kterou bylo období COVID-19. Nabízíme poměrně pestrou nabídku titulů k investování, přičemž dbáme na to, aby byly úvěrové pohledávky kvalitně zajištěny. Hlavním pilířem zajištění jsou nemovitosti ve vybraných lokalitách s dobrou likviditou. Investovat u nás je možné již od 1.000 Kč, aby si ho mohli vyzkoušet i klienti, kteří koncept P2B investic do zajištěných úvěrů zatím dobře neznají, vše z pohodlí domova přes náš investiční online portál. Dále pak mají naši klienti k dispozici velmi ochotnou klientskou podporu a jsou pravidelně informování o svých investicích. Rovněž bych rád zdůraznil, že se s klienty dělíme o úrokové výnosy z úvěrů, které jsme sami na začátku prověřili a zafinancovali. To znamená, že máme s našimi investory společný zájem na tom, aby naši dlužníci spláceli. V tom je rozdíl oproti jiným platformám, které působí pouze jako tržiště půjček, které sami neposkytli. V neposlední řadě naši klienti neplatí žádné vstupní ani pravidelné poplatky.

 

 

Jaké plány máte do budoucnosti?

 

 

Naším hlavním cílem je udržet vysokou spokojenost našich klientů. Víme, že potřebujeme zlepšit funkcionality našeho investičního portálu, na čemž intenzivně pracujeme a do budoucna se naši klienti můžou těšit na mnohem přehledněji podávané informace o svých investicích. Dále pak chceme rozšiřovat nabídku našich produktů v čase a postupně nabídnout vícero titulů v měně EUR a zároveň udržovat dostatečně pestrou nabídku titulů v českých korunách. V příštích letech bychom pak chtěli obezřetně bilančně růst a zvládat obsluhovat ve vysokém standardu jak klienty z České a Slovenské republiky, tak i z jiných evropských zemí.

 

 

Jaký podíl žadatelů o úvěr nakonec úvěr získá?

 

 

Co se týče tzv. průchodnosti úvěrových požadavků, tak ta se pohybuje na úrovni do 8 % všech obdržených požadavků. Bohužel hodně žadatelů o úvěr musíme odmítnout už v prvotních fázích posuzování jejich obchodních záměrů z důvodu nedostatečné výše jejich vlastního kapitálu v projektech, případně z důvodu nedostatečné hodnoty, respektive nedostatečné atraktivity zajištění, které jsou schopni klienti nabídnout. Část klientů pak poptává nezajištěné nebo mezaninové financování, které RONDA INVEST považuje za mnohem rizikovější než seniorní úvěry zajištěné nemovitostmi, proto tyto produkty vůbec nenabízí.

 

 

Jak se vyvíjela platební schopnost úvěrových klientů v minulém roce, který byl velmi negativně ovlivněn pandemii koronaviru?

 

 

Minulý rok považujeme i přes pandemii koronaviru za úspěšný. Našim úvěrovým klientům se i přes různé obtíže související s pandemii podařilo udržet excelentní platební morálku, což je základ pro budování důvěry našich investorů. Zároveň žádný z našich úvěrových klientů nás nepožádal o zákonný odklad splátek, což se odrazilo v tom, že i během náročného pandemického období dostali všichni investoři do posledního své výnosy vždy včas. Povinná karanténa nás pak přiměla k zefektivnění vnitřních procesů, zejména v oblasti obsluhy klientů na dálku. Negativní nicméně byla nemožnost se potkávat s klienty, kteří preferují osobní jednání. V oblasti poskytování úvěrů jsme samozřejmě ještě zpřísnili proces posuzování nových úvěrových případů, což mělo za následek o něco pomalejší růst, než jsme plánovali. Dlouhodobě zastáváme názor, že chceme raději pomaleji růst, než vystavovat naše investory zvýšenému riziku.

 

 

My budeme na RONDA INVEST nadále investovat. Investice s pevným výnosem vnáší do portfolia stabilitu, díky čemuž lze dobře plánovat cash-flow. U platformy oceňujeme především pravidelné a bezproblémové splátky, přísný management rizik a jednoduché ovládání platformy.

 

 

Pro nové investory nabízí RONDA INVEST vstupní bonus ve výši 500 Kč, pokud na platformě zainvestují minimálně 10 000 Kč. Na platformě lze začít už s počáteční investicí 1000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

2.7.2021

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

  Nenad napsal:

  Pisete ze vynos pro investory je do 6%. Zajimalo by me, jaky priblizne urok plati zadatel_ Diky.

  admin napsal:

  Dobrý den, tento údaj je v článku 2 Dohody o participiaci u každého konkrétního úvěru. Podívali jsme se do námi nakoupených participací a u nich to je v rozmezí 8,5 % až 9,8 % p.a.

  Jean napsal:

  Ronda má sice excelentní platební morálku svých klientů, ale je třeba upozornit, že splácení není většinou standardní anuitní (jako např. v bankách u hypoték), ale takové, že drtivá většina jistiny (kolem 90 %) je splatná až s poslední splátkou. Takže informace o skvělé platební morálce říká to, že dlužníci jsou schopni řádně splácet úroky a malinkou část jistiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.