Finlord Sněmovna financí

Vysoký dluh: pomáhá firmám nebo jim ubližuje?

9.11.2020

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
dluh firmy

Dluh firem i jednotlivých států letos prudce letí nahoru, což je pochopitelné vzhledem k pandemii a nutnosti omezit sociální kontakty mezi lidmi. Nicméně dluh firem stoupal už před krizí. A v řadě zemí už sledujeme zombifikaci korporátního sektoru viz. naše předchozí analýzy. Růst dluhu pak vyvolává mezi investory obavy, jestli svět neupadne do dluhové krize. Na druhé straně, když se podíváme do finančních oddělení jednotlivých firem, tak řada společností si nemůže vynachválit výtečné období pro získávání dluhového cizího kapitálu. Jak to tedy je, máme se jako investoři bát firem s vysokým dluhem? Co finanční ředitelé firem znají?

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Vyšší dluh neznamená automaticky vyšší riziko

 

Následující obrázek od poradenské společnosti Factor Research ukazuje dluhové indikátory společností, které mají akcie kótované na amerických burzách. Konkrétně poměr dluhu k vlastnímu kapitálu, poměr dluhu k aktivům a poměr dluhu k EBITDA. Je patrné, že dluh amerických společností se za posledních 40 let značně zvýšil.

 

dluh společností Eva Mahdalová finlord

 

Společnost Factor Research se následně podívala na zhodnocení společností s vysokým a nízkým dluhem a volatilitou cen akcií těchto dvou skupin a to od roku 1980 do roku 2018. Následující obrázek ukazuje anualizovaný zisk při investici do akcií 10 % nejvíce a 10 % nejméně zadlužených společností dle představených indikátorů. Nejvyšší zhodnocení 13 % p.a. zaznamenaly skupiny firem: nejvyšší poměr dluhu k vlastnímu kapitálu a nejnižší poměr dluhu k EBITDA. Nejde tedy jednoznačně říct, že vysoký dluh korporací je brzdou růstu výnosů při držbě akcií společností.

 

 společnosti s vysokým a nízkým dluhem Eva Mahdalová Finlord

 

Druhou zkoumanou metrikou byla volatilita cen akcií. Paradoxně z tohoto srovnání vyšly hůře akcie společností s nízkým dluhem. U všech indikátorů byla totiž u nich volatilita vyšší než u akcií společností s vysokým dluhem.

 

volatilita akcií Eva Mahdalová Finlord

 

Dluh a jednotlivé sektory

 

Následující grafy budou překvapující pro řadu investorů. Určitě se ptáte, jak mohou mít vyšší rizikově očištěný výnos společnosti, které jsou až po uši v dluhu. Dluh má na různé sektory různý vliv. Kupříkladu banky nebo nemovitostní společnosti mají svoje podnikání vyloženě postavené na schopnosti získat co nejvíce dluhového kapitálu. Naopak výrobce cyklického zboží musí být při dluhovém financování opatrnější. Uvedené statistiky jsou tedy mírně zkreslené značnou výkonností finančního a nemovitostního sektoru v 80., 90. a počátkem nultých let.
Kupříkladu investice do amerických REIT (real estate investment trust) byla od roku 1989 do roku 2006 výrazně výkonnější než investice do obecného indexu S&P 500. Pak nastal kolaps nemovitostního trhu v USA, ale od roku 2008 můžeme opět sledovat značné zhodnocování nemovitostních společností. Dluh amerických nemovitostních trustů je přitom výrazně vyšší oproti obecnému akciovému indexu.

 

Reit ETF Eva Mahdalová Finlord

 

Pokud se letos podíváme na jednotlivé sektory, tak s nejnižším zadlužením fungují technologické společnosti a společnosti z oblasti zdravotnictví. U nich průměrný dluh k celkovým aktivům nepřesahuje 35 %. To je očekávaný výsledek, protože značnou část aktiv tvoří nehmotná aktiva (software, patenty, licence, atd). Banky i investoři do dluhopisů mají s oceňováním nehmotných aktiv těžkosti, proto by ani vysoké zadlužení těchto společností neakceptovali.

 


Jméno a příjmení

Email

Telefonní číslo

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

Do společností s vysokým dluhem i společností s nízkým dluhem či do různých sektorů lze snadno investovat pomocí ETF (burzovně obchodovaných fondů). Kvalitních brokerů, kteří umožňují levně investovat na akciových trzích, je hned několik, viz naše analýzy na LYNX (rozbor ZDE), SaxoBank (rozbor ZDE) či na roboadvisory Portu (Rozbory ZDE a ZDE).
Pro investory máme také k dispozici rozsáhlé školení, jak si mohou jednotlivá ETF sami vybírat. Stačí vyplnit formulář.

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

9.11.2020

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

28.11.2020 POŘÁDÁ XTB ONLINE INVESTIČNÍ KONFERENCI. PŘIHLASTE SE ZDARMA.