Finlord Sněmovna financí

Kde se v České republice staví byty?

6.10.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
kde se staví byty

V posledních letech zažila Česká republika prudký nárůst poptávky po bytech a domech. Důvodem byl silný ekonomický rozmach a změny v sociálních trendech. Problémem ale byla slabá výstavba. Kolik bytů se v posledních letech postavilo? A co lze očekávat v nejbližších letech?

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Kde se byty hodně staví a kde nikoliv?

 

Následující obrázek dle dat Statistického úřadu ČR ukazuje počet dokončených bytů v ČR a v Praze. Mezi lety 2008 až 2014 byl ve výstavbě značný útlum. Až v posledních dvou letech se nabídka opět zvyšuje.

 

Výstavba byty v ČR

 

Pokud se podíváme na rozbor dle krajů, tak letos do konce července se nejvíce bytů dokončilo ve Středočeském kraji. Následovala Praha a pak Jihomoravský kraj.

 

Výstavba bytů v ČR 2020

 

Pro srovnání se ještě můžeme podívat na loňský rok.

 

Výstavba bytů v ČR 2019

 

Celkem pozoruhodný je v posledních letech výrazný nárůst ve Středočeském kraji. Důvodem je nárůst počtu lidí, kteří se do tohoto kraje přestěhovali, a to zejména z Prahy. V Praze jsou ceny nemovitostí tak vysoké, že mnohým lidem nezůstává nic jiného, jen hledat bydlení za hranicemi města.

 

Migrace obyvatelstva: z Prahy do Středočeského kraje

 

Když se podíváme na následující obrázek od ČSU, tak můžeme vidět, že od roku 2000 do roku 2019 se do Prahy ze Středočeského kraje přistěhovalo 131 tisíc lidí. Opačným směrem ale šlo 267 tisíc lidí, tedy dvojnásobek. Pohyb obyvatelstva mezi těmito dvěma kraji byl nejvýraznější.

 

Migrace obyvatelstva ČR

 

Pro doplnění ještě pohled na celkový stav obyvatelstva v Praze. Za posledních 10 let nastal nárůst o více než 60 tisíc lidí.

 

Praha počet obyvatel

 

Ve Středočeském kraji nastal za posledních 10 let nárůst populace o 120 tisíc lidí, přičemž přirozený přírůstek byl dokonce trochu horší než v Praze.

 

Středočeský kraj počet obyvatel

 

Které kraje se naopak vylidňují? Karlovarský, Královohradecký, Vysočina, Moravskoslezský (za 10 let až o 40 tisíc lidí), Olomoucký, Ústecký i Zlínský kraj.

 

Vývoj počtu obyvatelstva v Moravskoslezském kraji:

 

Moravskoslezský kraj počet obyvatel

 

Nabídka bytů a pohyby obyvatelstva jsou pochopitelně velmi důležité pro vývoj trhu nemovitostí v daném kraji. Když se podíváme na předchozí údaje, tak se nemůžeme divit, proč se řada investorů zaměřovala v posledních letech na Prahu a Středočeský kraj. U obou je stále patrný výrazný nárůst počtu obyvatel, jelikož se zde koncentruje stále více ekonomické síly. Zároveň zde nabídka bytů neroste dostatečně rychle. Ještě několik let může v Praze a okolí přetrvávat současný stav, kdy poptávka po bytech značně převyšuje nabídku. To je samozřejmě příjemná informace pro nemovitostní investory či pro investice, u kterých domy a byty slouží pro zajištění. Příkladem mohou být investice na RONDA INVEST, viz náš nedávný rozbor. Případne se lze úvěry zajištěnými nemovitostmi setkat i na platformě Bondster. I kdyby dlužníci neplatili, tak na aktivním trhu lze nemovitost relativně rychle prodat a z výtěžku pokrýt dlužnou jistinu a úroky.

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

6.10.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?