Finlord Sněmovna financí

P2P Mintos: jak se vyvíjí finance Mogo v roce 2019?

6.12.2019

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Mogo-Finance-analýza-Eva-Mahdalová-Finlord

Investory oblíbená nebankovní společnost Mogo, která na P2P Mintos umísťuje investiční příležitosti, vydala mezitímní finanční výkazy za 9 měsíců tohoto roku. Jak se vyvíjí finanční stránka skupiny Mogo Finance? A co mohou investoři na P2P Mintos očekávat?

 

Na platformě Mintos je pořád v platnosti bonus pro nové investory ve výši 0,5 % ze zainvestovaného kapitálu v prvních třech měsících, jen je nutné využít referral odkaz ZDE.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

 

P2P Mintos: Mogo za 9 měsíců 2019 vygenerovala vyšší tržby než v minulém roce

 

Tržby za prvních 9 měsíců jsou vyšší než tržby za celý rok 2018. Celá skupina Mogo Finance vygenerovala za 9M 2019 úrokové příjmy a tržby z pronájmu ojetých automobilů na úrovni 55,8 milionu EUR. Meziročně skupina Mogo Finance dokázala zvednout tržby o 42 %.

 

Pokud se podíváme jenom na čistý úrokový příjem, tak ten meziročně vzrostl o 35,5 % z 27,9 milionu EUR na 37,8 milionu EUR.

 

Mezi produktové zajímavosti patří informace, že Mogo spustila s jednou lotyšskou bankou produkt pro téměř bonitní klienty.

 

Odpisy nesplácených půjček činily ke konci září 2019 cca 9,3 milionu EUR (za stejné období 2018 činily 8,9 milionu EUR). Za celý rok 2018 činily odpisy nesplácených půjček 17,6 milionu EUR.

 

Také EBITDA za prvních 9 měsíců tohoto roku je vyšší než za celý rok 2018. EBITDA za prvních 9 měsíců činila 22,8 milionu EUR, přičemž minulý rok ve stejném období byla na úrovni 14,7 milionu EUR.

 

Tím, jak společnost Mogo expanduje, tak jí rostou samozřejmě i provozní náklady. Ty za prvních 9 měsíců činily 33 milionů EUR, přičemž minulý rok ve stejném období byly na úrovni 24,6 milionu EUR.

 

P2P Mintos

 

Za 9 měsíců tohoto roku byl čistý zisk větší než za celý minulý rok 2018. Čistý zisk za prvních 9 měsíců 2019 činil 5,1 milionu EUR, přičemž ve stejném období roku 2018 činil čistý zisk 2,8 milionu EUR. Pokud se podíváme na čistou ziskovou marži za prvních 9 měsíců 2019, tak ta byla na úrovni 10 %, přičemž ve stejném období loňského roku byla na úrovni 7 %.

 

 

Mogo investice na P2P Mintos

 

 

Objem poskytnutých půjček meziročně vzrostl o 40,2 % z 94,6 milionu EUR na 132,6 milionu EUR. Na středně velkých trzích (Bulharsko, Moldávie, Rumunsko, Bělorusko a Albánie) Mogo také zaznamenalo nárůst počtu aktivních zákazníků a to z 8 500 (údaj k 31. 12. 2018) na 17 000 aktivních zákazníků.

 

Mogo Finance Eva Mahdalová

 

 

Následující graf ukazuje podíl jednotlivých zemí na celkovém portfoliu za 9 měsíců tohoto roku. Největší podíl mají na portfoliu aktivity v Lotyšsku 21 %, Litvě 15 % a Estonsku 11 %. Naopak nejmenší podíl mají na portfoliu aktivity ze start-up zemí, jakožto Kazachstánu, Uzbekistánu a Běloruska. Pokud jde ještě o start-up země, tak Mogo se dočasně rozhodla ukončit aktivity na ukrajinském trhu.

 

Analýza Mogo P2P Mintos

 

Následující graf ukazuje velikost úvěrového portfolia Mogo od roku 2017 do konce září 2019. Velikost úvěrového portfolia rok od roku roste a na konci září tohoto roku činilo 183,4 milionu EUR, přičemž největší podíl na úvěrovém portfoliu mají středně velké trhy a start-up země, což v minulých letech neměly. To je nyní způsobeno zejména ještě širší expanzí celé skupiny mimo Pobaltí.

 

diverzifikace P2P Mintos

 

 

Následující graf vlevo ukazuje kvalitu čistého úvěrového portfolia. 74 % půjček v rámci čistého úvěrového portfolia je splaceno včas. 7 % má zpoždění 1 -10 dní. 5 % má zpoždění 11 – 30 dní, 7 % 31-34 dní a 7 % pak má 35 a více dní zpoždění, přičemž Mogo takovéto půjčky bere konzervativně za nesplacené.
Mogo vytváří rezervy, které pokrývají 83 % hrubé výše nesplácených půjček, takže má značný bezpečnostní polštář proti horšímu vývoji.
Graf vpravo ukazuje podíl nesplácených půjček k portfoliu. Hrubá výše se pohybuje na úrovni 15 %. V čistém vyjádření je podíl nesplácených půjček dlouhodobě kolem 5 %.

 

Mogo Finance

 

 

P2P Mintos: finanční stránka skupiny Mogo Finance a eurobondy

 

 

Rozvaha skupiny Mogo ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla za 9 měsíců roku 2019 na úrovni 228,5 milionu EUR. Z toho vlastní kapitál byl na úrovni 24,8 milionu EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil 11 %. To znamená, že skupina Mogo Finance se z velké části financuje dluhem podobně jako většina nebankovních společností. Na straně pasiv tvořily největší položku závazky. Ty měla skupina Mogo Finance k 30. 9. 2019 v celkové výši 203,7 milionu EUR, ve srovnání s 156,5 milionu EUR k 31. 12. 2018, což představuje nárůst o 47,2 milionu EUR (30,2 %). Tento nárůst byl zapříčiněn zejména nárůstem závazků v podobě úvěrů.

 

 

Závazky Mogo vzrostly z 150,4 milionu EUR (31. 12. 2018) na 195,9 milionu EUR ke konci září 2019.

 

 

P2P Mintos Finlord

 

 

Od července 2018 vydává Mogo Finance eurobondy, které se obchodují na Frankfurt Stock Exchange. V několika kolech emise už získala 75 milionů EUR. Po vytvoření kvartální závěrky emitovala dalších 25 milionů EUR. Kupónová sazba v rámci tohoto dluhopisového programu je 9,5 % p.a., přičemž dluhopisy mají splatnost v červenci v roce 2022. I díky levnějšímu financování eurobondů poklesly úrokové sazby nabízené investorům na platformě Mintos na cca 10 % p.a., přičemž počátkem roku 2017 byly až 14 % p.a..

 

 

Jinak ostatní půjčky od bank a závazky vůči spřízněným a nespřízněným osobám z různých zemí má Mogo za úrokovou sazbu v rozmezí 7,8 -12 % p.a., a splatnosti jsou v letech 2020 a 2021.

 

Mogo Finance eurobonds

 

 

Na následujícím grafu jsou vyobrazeny graficky závazky, tedy půjčky, dluhopisy a P2P.

 

 

P2P Mintos jak investovat

 

 

Pokud se podíváme na aktiva, tak největší položku k 30. 9. 2019 tvořily pohledávky z finančního leasingu a to 161,1 milionu EUR., přičemž k 31. 12. 2018 činily pohledávky z finančního leasingu 134,6 milionu EUR. Druhou největší položkou v aktivech ke konci září 2019 byl hmotný majetek, jenž činil 22,5 milionu EUR, přičemž ke konci roku 2018 byl hmotný majetek na úrovni 6,1 milionu EUR. Nárůst položky hmotného majetku byl způsoben zejména kvůli nárůstu pronájmu ojetých aut v Lotyšsku, implementaci IFRS 16 (tím jak chtějí emitovat eurobondy, tak musí používat účetní standardy IFRS) a kapitálovým výdajům (capex). Ostatní pohledávky ke konci září 2019 činily 17,6 milionu EUR. Půjčky klientům vzrostly z 5,3 milionu EUR (31. 12. 2018) na 9,7 milionu EUR. Nehmotná aktiva pak ke konci září 2019 činila 5,4 milionu EUR. Zásoby pak činily 5,2 milionu EUR a hotovost se pak ke konci září 2019 snížila z 6,5 milionu EUR (ke konci roku 2018) na 3,6 milionu EUR.

 

 

Závěr: Mogo nadále patří na P2P Mintos mezi nejstabilnější poskytovatele půjček

 

 

Mogo Finance se daří zvyšovat tržby, čistou ziskovou marži a tedy i čistý zisk. Společně s expanzí skupina pochopitelně zvyšuje také své provozní náklady a zadlužení. Mogo rozhodně nemá problém s financováním a zájmem investorů. Pro investory na P2P platformě Mintos to znamená, že Mogo by měla nadále patřit mezi nejstabilnější poskytovatele půjček. Byť budou výnosnosti nižší na úrovni 10 % p.a., tak bude relativně nízké i jejich riziko. Mogo má v současnosti dostatek kapitálu. Pro připomenutí, celosvětová ratingová agentura Fitch udělila společnosti Mogo Finance S.A. rating na úrovni B- se stabilním výhledem.
P2P investoři by se při hledání informací určitě měli seznámit i s byznys modelem Mogo.

 

Na platformě Mintos je pořád v platnosti bonus pro nové investory ve výši 0,5 % ze zainvestovaného kapitálu v prvních třech měsících, jen je nutné využít referral odkaz ZDE.

6.12.2019

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

    mato napsal:

    Dobrý deň,
    Akým spôsobom sa počíta ten bonus 0,5 % počas troch mesiacov? Ak by som zainvestoval napr. 1000 eur prvý mesiac a mal ich zainvestované 3 mesiace, každý mesiac dostanem 5 eur?

    admin napsal:

    Dobrý den, je to 0,5 % z objemu s tým, že sa sleduje medzimesačná zmena. Príklad: prvý mesiac pošlete 500 EUR, dostanene 2,5 EUR. Druhý mesiac dopošlete 500 EUR a zasa dostanete 2,5 EUR. Tretí mesiac nedopošlete nič a další bonus nedostanete nedostanete. Inak kvůli nastaveniu výpočtu na strane Mintosu (počítajú dňami vážený priemer) je pre maximálny bonus ideálne poslať prostriedky pred začiatkom 3. mesiaca.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.