Finlord Sněmovna financí

Jak Home Credit pracuje s příležitostmi na trhu?

4.10.2019

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
home credit burza

Jak podniká nebankovní úvěrová společnost Home Credit? Jak vnímá trh a kde vidí potenciál? Podívejte se na rozbor.

 

 

Patrně jste už v médiích postřehli informaci, že skupina Home Credit B.V. chytá vstup na akciovou burzu v Hongkongu. V tomto kontextu se nám do rukou dostal prospekt k IPO Home Creditu. Prospekt je v rozsahu několikaset stránek a je skutečně velice zajímavý, jelikož jsou v něm i informace, které nejsou až tolik známé. Vzhledem k tomu, že se na našich webových stránkách zabýváme nebankovními společnostmi, které umísťují na P2P portály své pohledávky, tak nám v tomto kontextu přišlo zajímavé sepsat seriál analýz o tom, jak v oblasti půjček podniká Home Credit. Určitě to pak investorům a čtenářům může posloužit jako jakýsi mustr, jak rozeznat na P2P zrno od plevele. Každopádně musíme už na začátku zmínit, že model a interní procesy Home Credit jsou skutečně velmi pokročilé a že se jedná o fintech společnost v pravém slova smyslu. Pokud bychom měli na P2P portálech najít alespoň trošku podobnou nebankovní společnost, která je technologicky podobná Home Creditu, tak bychom zmínili Credissimo, jenž působí na Mintosu. Ale i jiné nebankovní úvěrové společnosti používají myšlenky, na kterých je Home Credit postaven.

 

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

 

Jak Home Credit vnímá trh a kde vidí potenciál?

 

 

Home Credit B.V. působí v 9 zemích a to v Číně, Kazachstánu, Rusku, Indii, Indonésii, Vietnamu, Filipínách, České republice a na Slovensku. Tyto země měly v roce 2018 společně kombinovaný HDP 19,3 bilionu USD a očekává se, že v letech 2018 – 2023 bude růst nominální HDP v těchto zemích o 8,8 % p.a.. V roce 2023 se tedy u nich očekává HDP na úrovni 29,4 miliardy USD. Skupina Home Credit B.V. v prospektu akcentuje, že na trzích, na kterých působí, je relativně mladá populace v porovnání s rozvinutými trhy a zároveň této populaci roste disponibilní příjem. Očekává se, že průměrný disponibilní příjem na obyvatele v zemích, kde Home Credit působí, se zvýší z 2 900 USD v roce 2018 na 4 000 USD v roce 2023. Sektor spotřebitelských půjček, kde skupina působí, vzroste přibližně z 1,6 bilionu EUR na 3,5 bilionu EUR v roce 2023 při průměrném ročním růstu (CAGR) 17,3 %. Významným hnacím motorem růstu by měla být Čína a SSEA. V zemích, kde Home Credit B.V. působí, tak očekává růst, neboť v současnosti panuje na těchto trzích nízká penetrace spotřebitelských úvěrů, zároveň roste zájem o půjčky na financování spotřeby a příznivý makroekonomický vývoj.

 

 

Graf č. 1: kombinované nominální HDP v USD, spotřeba vyjádřená v % na HDP, poměr spotřebitelských úvěrů k HDP v % (zdroj: prospekt skupiny Home Credit, Oliver Wyman)

home credit IPO

 

 

V 9 zemích, kde Home Credit B.V. působí, byla ke konci roku 2018 kombinovaná populace celkem 3,4 miliardy, přičemž jsou zde zahrnuty i dvě nejlidnatější země na světě a to Čína (1,4 miliardy obyvatel) a Indie (1,4 miliardy obyvatel). Kombinovaný počet práceschopných lidí ve věku 15-64 let bude v uvedených zemích na úrovni 2,4 miliardy.

 

 

Home Credit B.V. očekává v zemích, kde působí, udržitelný hospodářský růst a příznivý demografický vývoj. Očekává se, že v těchto 9 zemích se HDP na obyvatele zvýší z 4 500 USD v roce 2018 na 5 600 USD v roce 2023. Dále se očekává se, že průměrný disponibilní příjem na obyvatele, kde Home Credit působí, se zvýší z 2 900 USD v roce 2018 na 4 000 USD v roce 2023. Střední třída, která vydělává mezi 20 tisíc až 100 tisíc USD ročně, by se měla do roku 2023 zvětšit na 1,2 miliardy lidí, což bude představovat 35 % populace. Vzhledem k tomu, že tato populace bude těžit z ekonomického rozmachu, tak se očekává, že budou utrácet za zboží a služby orientované na lifestyle, což zvýší poptávku po spotřebitelských úvěrech. Střední třída si uvědomuje svoji ekonomickou sílu a chce spotřebovávat, ale zároveň nemá peníze na to, aby si dopřála prémiové zboží a služby, což samozřejmě vytváří příležitost pro Home Credit B.V..

 

 

Graf č. 2: průměrný disponibilní příjem na obyvatele v USD, populace střední třídy a zaměstnaná populace (zdroj: prospekt skupiny Home Credit, Oliver Wyman)
Home Credit čína

 

 

Home Credit: spotřebitelský úvěrový trh

 

 

Podle údajů z prospektu byl sektor spotřebitelských půjček v posledních 5 letech jedním z nejrychleji rostoucích odvětví finančních služeb na světě. V zemích, ve kterých působí skupina Home Credit B.V., zažil tento sektor v posledních 5 letech silný růst s kombinovanou velikostí trhu spotřebitelských půjček na úrovni přibližně 1 571 miliard EUR v roce 2018, přičemž v roce 2013 byla velikost 600 miliard EUR. Sektor by měl v nejbližších letech zaznamenat prudký nárůst. V letech 2018 až 2023 se očekává průměrné tempo růstu trhu o 17,3 % p.a.. Hlavním tažnou silou by měl být výrazný růst HDP, nízká penetrace spotřebitelských úvěrů v současnosti a celkově rostoucí poptávka po úvěrech.

 

 

Na grafu č. 3 je velikost trhu spotřebitelských půjček (zdroj: prospekt skupiny Home Credit, Oliver Wyman)

home credit analýza

 

 

Země, ve kterých Home Credit B.V. působí, mají v porovnání s vyspělými trhy relativně malou penetraci spotřebitelských půjček. Ke konci roku 2018 byl poměr velikosti spotřebitelských půjček k HDP v 9 sledovaných zemí na úrovni 9 %. Pro srovnání v USA byl poměr 18 %. Uvedený poměr by měl do roku 2023 stoupnout v 9 zemích na 14 %. Také od roku 2011 se podíl práceschopných lidí, kteří využívají bankovní účet, zvýšil ze 48 % na 75 % v roce 2017. Spotřebitelské půjčky na rozvíjejících trzích mají nepochybně potenciál. To ukazuje i průzkum Olivera Wymana z roku 2016, kdy v Číně více než 80 % respondentů uvedlo, že je docela přijatelné nebo mimořádně přijatelné půjčit si na financování osobní spotřeby.

 

 

Jak vnímá Home Credit banky a jiné nebankovní subjekty

 

 

Skupina je přesvědčena, že specializovaní nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů mají stále významnou příležitost k zachycení růstového potenciálu, jenž trh nabízí. Jde totiž o to, že tradiční banky nejsou schopny úplně uspokojit poptávku po spotřebitelských úvěrech. A alternativní poskytovatelé půjček nemají dostatek dostupných možností financování pro spotřebitele.

 

 

Ke konci roku 2018 si jenom 9 % lidí v relevantním věku půjčilo od finančních společností, zatímco v USA to bylo 29 %. Tradiční banky se primárně zaměřují na poskytování úvěrů dlužníkům v hlavním segmentu bonitních klientů, kteří mají relativně vysoké a stabilní příjmy a mají úvěrovou historii. Dle Home Creditu tradiční banky pak obvykle postrádají specifické schopnosti řízení rizik, které jsou potřebné k hodnocení úvěruschopnosti a schopnosti splácení dlužníků, kterým chybí formální úvěrová historie. Banky rovněž dle skupiny nemají rozsáhlé možnosti výběru peněz od dlužníků, což znamená, že nemají dostatečné zázemí pro efektivní výběr splátek od velkého množství drobných dlužníků.

 

 

Mimo to se banky zaměřují na zajištěné půjčky, jakožto na hypotéky pro retailové klienty. Banky také často vyžadují, aby žadatelé o úvěr navštívili pobočku, což je docela zdlouhavý proces. Takovýto proces bank je pak doslova odpojen od nákupního chování spotřebitelů, kteří třeba potřebují ihned financování v eshopech. Kromě toho bankovní produkty v oblasti spotřebitelských půjček mají předem nastavené lhůty splatnosti a splátkové kalendáře s omezenými možnostmi pro dlužníky, čili je zde postrádána určitá variabilita. To tedy představuje významné tržní příležitosti pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů, kteří jsou schopni nabízet flexibilní financování.

 

 

V prospektu pak Home Credit B.V. uvádí, že online poskytovatelé či poskytovatelé mikroúvěrů často financují dlužníky za vysoké úrokové sazby či splátkový kalendář obsahuje vysoké částky splátek. Podobně to skupina vidí i u poskytovatelů zaměřených na krátkodobé půjčky, jenž se mohou uchylovat k dravým praktikám jako k nadměrným úrokovým sazbám či špatně identifikovaným poplatkům.

 

 

Sečteno a podtrženo Home Credit B.V. očekává v zemích, kde působí, udržitelný hospodářský růst a příznivý demografický vývoj. S ekonomickým rozmachem by se měla rovněž zvětšovat i cílová střední třída, která budou chtít více utrácet za prémiové zboží a služby. Navíc na trzích, kde skupina působí, je stále nízká penetrace spotřebitelských úvěrů, přičemž roste zájem o půjčky na financování spotřeby. Největší příležitosti vidí Home Credit B.V. na čínském trhu a na trhu v jihovýchodní Asii. To je zcela pochopitelné, neboť v Číně má Home Credit skutečně významné postavení. Jak skupina uvádí v prospektu, tak v Číně je 27 licencovaných společností zaměřených na poskytování spotřebitelských úvěrů, přičemž Home Credit je právě jednou z nich.

 

 

Tradiční banky díky své zkostnatělosti a neschopnosti pružně reagovat na online trend přišly o další možné úrokové výnosy. Nastoupit do vlaku se sice ještě dá, ale hráč jako Home Credit je o „milion kroků“ dál. Home Credit vnímá zejména jako svou konkurenci ostatní licencované nebankovní poskytovatele. Skutečně skupina má opravdu robustní interní procesy a je už velmi etablovaná na online trhu. V příštích dílech se zaměříme na jednotlivé trhy, kde skupina působí. Také se budeme zabývat interními procesy a finančními výsledky tohoto úvěrového giganta.

4.10.2019

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

    Anonym napsal:

    Home Credit pusobi i v US 🙂

    admin napsal:

    Dobrý den, ano, děkujeme za připomenutí. Před IPO Home Credit B.V. byla Home Credit US Holding a další společnosti (třeba Zonky s.r.o.) vyčleněny nahoru do mateřské společnosti Home Credit Group B.V. – ta je majoritním akcionářem i u Home Credit B.V.. Dáme to analýzy, že se v případě IPO jedná o Home Credit B.V..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY K P2P PLATFORMĚ MINTOS