Finlord Sněmovna financí

P2P Mintos a investice do Credissimo

16.9.2019

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
P2P Mintos jak investovat

Credissimo je nebankovní poskytovatel, který na P2P Mintos nabízí investiční příležitosti s průměrnou výnosností 6,5 % p.a. a s 60denní buyback garancí. Credissimo patří mezi konzervativně financované společnosti na Mintosu s vysokým podílem vlastního kapitálu. Podívejte se na další charakteristiky.

 

Na platformě Mintos je pořád v platnosti bonus pro nové investory ve výši 1 % ze zainvestovaného kapitálu v prvních třech měsících, jen je nutné využít referral odkaz ZDE (my jako referující strana získáme také 1 %). Pro registraci není nutné jít přes referral odkaz, ale je škoda přijít o bonus, když ho platforma investorům bez závazků nabízí.

 

P2P Mintos: jaké půjčky poskytuje Credissimo

 

Credissimo je bulharská fintechová skupina, která je však registrovaná na Maltě. Společnost se specializuje na poskytování nebankovních půjček, a tedy poskytuje spotřebitelské půjčky, e-commerce financování a faktoring. Společnost podniká v pěti evropských státech, konkrétně v Bulharsku, Makedonii, Polsku, Rumunsku a Španělsku. Credissimo byla založena v roce 2007 a nyní má 130 zaměstnanců.

 

Vlastnická struktura pak vypadá následovně:

 

Credissimo

 

Produktové portfolio se skládá z krátkodobých půjček, kdy se výše půjčky pohybuje od 50 do 400 EUR se splatností 15/30 dní. Pokud se jedná o první půjčku a dlužník ji splatí do 30 dnů, tak úroková sazba je 0 %. Další variantou je půjčka na splátky. Výše půjčky se pohybuje od 100 do 1 500 EUR se splatností 3-24 měsíců s měsíčními splátkami. Dále Credissimo poskytuje půjčky na auta. Jedná se o autopůjčku s velmi pohodlným vyřízením žádosti a téměř okamžitým schválením. Autopůjčka je zajištěná financovaným vozidlem. V rámci e-commerce půjčuje spotřebitelům na nákupy u obchodníků. Výhody pro obchodníky – zdarma integrace, garantovaná platba a nárůst tržeb. Výhody pro spotřebitele – financování online nákupů s téměř okamžitým schválením, platba až po doručení zboží, 0 % úrok po dobu 15 dnů od doručení zboží.

 

Pokud investujete na P2P platformách v zahraničí, tak nezapomeňte na Měnové zajištění.

 

Klienti Credissimo jsou mladí lidé (60 % zákazníků má pod 30 let), kteří mají stabilní zaměstnání a bydlí ve velkých městech nad 200 tisíc obyvatel. 93 % klientů má alespoň středoškolské vzdělání. Z 54 % jsou dlužníci muži a ze 46 % jsou pak dlužníci ženy.

 

P2P Mintos a finanční stránka nebankovního poskytovatele Credissimo

 

Credissimo od svého založení poskytla půjčky v objemu 158 milionů EUR, přičemž od dlužníků vybrala 201 milionů EUR.

 

Credissimo úvěrové portfolio Eva Mahdalová Finlord

 

Pokud se podíváme na úrokové příjmy od roku 2015, tak ty stále rostou. V roce 2018 měla společnost úrokové příjmy na úrovni 4,7 milionu EUR, přičemž v roce 2017 byly úrokové příjmy na úrovni téměř 4,1 milionu EUR. Pokud jde o úrokové náklady, tak ty Credissimo dokázala snížit z 227 tisíc EUR v roce 2015 na 65 tisíc EUR v roce 2018. Jiný provozní příjem činil v roce 2018 13,1 milionu EUR, což jsou poplatky za poskytnuté půjčky. Celkem konsolidované tržby v roce 2018 byly na úrovni 17,8 milionu EUR z předchozích 14,6 milionu EUR v roce 2017. Celkové provozní náklady a oprávky od roku 2015 rostou a v roce 2018 činily přes 14 milionů EUR. Nejvyšší položku tvoří administrativní náklady 9,1 milionu EUR, což je dáno expanzí společnosti. Ztráty z půjček pak tvořily druhou největší položku a to 4,8 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že se objem půjček zvyšuje, tak se zvyšuje i ztráta z půjček. Jak ukazuje následující graf, tak podíl špatných odpisů se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 25 – 35 %.

 

P2P Mintos investice

 

Odpisy majetku byly pak v roce 2018 na úrovni 122 tisíc EUR. Zisk před zdaněním díky vyšším provozním nákladům a oprávkám klesl z 5,6 milionu EUR v roce 2017 na téměř 3,8 milionu EUR v roce 2018. Čistý zisk Credissimo byl nejnižší od roku 2015 a činil v roce 2018 3,2 milionu EUR.

 

Investice na Mintosu recenze

 

Rozvaha společnosti ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla v roce 2018 na úrovni 19,4 milionu EUR. Z toho vlastní kapitál byl v roce 2018 na úrovni 16,3 milionu EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil v roce 2018 až 84 %. To znamená, že Credissimo se z velké části financuje vlastním kapitálem, což je pro investory velmi pozitivní zpráva. Podobně jako všechny nebankovní instituce se i Credissimo částečně financuje cizím kapitálem. Na straně pasiv největší položku tvořily splatné dluhy, což jsou krátkodobé půjčky a ty byly na úrovni 1,6 milionu EUR, oproti téměř 480 tisícům EUR v letech 2016 a 2017. Značná část těchto krátkodobých závazků je tvořena půjčkami získanými přes platformu Mintos. Finanční leasing činil v roce 2018 65 tisíc EUR. Závazky vůči dodavatelům tvořily druhou největší položku a to 610 tisíc EUR. Splatné daně činily pak 449 tisíc EUR. Společnosti vzrostly i ostatní závazky zahrnující také platy zaměstnancům z 267 tisíc EUR v roce 2017 na 371 tisíc EUR v roce 2018.

 

V aktivech v roce 2018 největší položku tvořilo klientské úvěrové portfolio a to 17,1 milionu EUR. Hotovost a peníze na účtu měla Credissimo v roce 2018 na úrovni 1,2 milionu EUR. Třetí největší položku ve výši 574 tisíc EUR tvořil v aktivech nehmotný majetek, což je technologie Credissima. Ostatní aktiva pak byla v roce 2018 na úrovni 336 tisíc EUR. Budovy, pozemky a vybavení činily celkem 167 tisíc EUR.

 

P2P Mintos a Credissimo

 

Credissimo patří na Mintosu mezi velmi stabilní nebankovní instituce, o čemž svědčí i rating A-. Velmi příznivé je vysoké zapojení vlastního kapitálu, dlouhodobý růst tržeb a vysoká zisková marže na úrovni 30+ %. Do budoucnosti společnost plánuje další expanzi. Díky svým interním procesům, které jsou z velké části automatizované, může Credissimo rychle vstoupit na jakýkoliv další trh. Klientská retence v období od roku 2016-2018 byla na úrovni 77 %, což je zásluha pokročilého managementu klientských vztahů. Půjčky na platformě Mintos mají momentálně výnosnost 6,5 % p.a. a splatnost 10 měsíců. Nižší nabízená výnosnost je způsobena právě nižším rizikem.

 

Přihlaste se do newsletteru a kromě pravidelných novinek získáte i rozsáhlý seriál stěžejních investičních myšlenek. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

16.9.2019

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

DLUHOPISY RENOMOVANÉHO E-SHOPU ALTISPORT S VÝNOSNOSTÍ 8 % P.A.