Finlord Sněmovna financí

Mintos a finanční analýza Credius

9.7.2019

10 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Mintos finanční analýza

Credius je nebankovní poskytovatel, který na P2P Mintos nabízí investiční příležitosti s výnosností 12 % p.a. a splatností do 28 měsíců. Aktuálně Credius nabízí na P2P platformě Mintos přes 1393 úvěrů v EUR s 60denní buyback garancí.

 

Na platformě Mintos je pořád v platnosti bonus pro nové investory ve výši 1 % ze zainvestovaného kapitálu v prvních třech měsících, jen je nutné využít referral odkaz ZDE (my jako referující strana získáme také 1 %). Pro registraci není nutné jít přes referral odkaz, ale je škoda přijít o bonus, když ho platforma investorům bez závazků nabízí.

 

Nebankovní poskytovatel Credius je součástí americké private equity skupiny New Century Holdings. Tato skupina spravuje kapitál přibližně o objemu 3 miliardy USD. Skupina má 9 kanceláří ve východní Evropě, Rumunsku a Brazílii. New Century Holdings je aktivní na rumunském trhu od roku 1994, konkrétně v odvětvích nemovitostí, finančních a bankovních služeb. Pokud jde o Credius, tak ta byla založena v roce 2013, má 170 zaměstnanců a síť poboček s více než 80 kancelářemi. Ve svém segmentu patří Credius v Rumunsku mezi největší hráče.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte další analýzy. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Struktura Credius Group:

Credius Group struktura

 

 

Credius od roku 2015 rychle rostou poskytnuté půjčky. V roce 2018 společnost poskytla půjčky v objemu 12,2 milionu EUR. Od roku 2015 roste i celkové úvěrové portfolio. V roce 2018 činilo celkové úvěrové portfolio 10,4 milionu EUR. Čím měla společnost větší objem poskytnutých půjček a celkové úvěrové portfolio, tím byla větší i EBITDA. V roce 2018 činila EBITDA téměř 5 milionů EUR.

 

 

Mintos a Credius úvěry Eva Mahdalová Finlord

 

 

Na grafu níže je struktura úvěrového portfolia Credius. 77 % půjček, tedy v absolutním vyjádření 9,26 milionu EUR, tvoří spotřebitelské úvěry. Od druhého kvartálu 2018 začala Credius půjčovat i malým a středním podnikům SME, kdy tyto půjčky tvoří 13 % portfolia, tedy 1,59 milionu EUR. Autopůjčky tvoří pak 10 % portfolia, tedy 1,16 milionu EUR.

 

 

struktura půjček Credius Eva Mahdalová Finlord

 

 

Objem nesplácených spotřebitelských půjček, které jsou 60 a více dní po splatnosti, se dlouhodobě pohybují v rozmezí 6 % – 10 %. Ke konci dubna činily nesplácené půjčky na portfoliu spotřebitelských půjček 9 %.

 

 

Mintos nesplácené půjčky Credius

 

 

P2P Mintos a finanční stránka nebankovního poskytovatele Credius

 

 

Tržby Credius od roku 2015 významným tempem rostou. V roce 2015 činily tržby společnosti 3,3 milionu EUR, zatímco v roce 2018 činily tržby 9,4 milionu EUR. Tím jak se zvyšují tržby, tak rostou i náklady. V roce 2018 byla největší nákladová položka náklady na prodej, která činila 2,3 milionu EUR. Administrativní náklady byly na úrovni 2,1 milionu EUR. V předchozích letech a i ke konci dubna 2019 byla větší nákladová položka za administrativní náklady.

 

 

Jak je patrné i z grafu výše, tak EBITDA roste. V roce 2015 činila EBITDA 689 tisíc EUR, přičemž v roce 2018 byla pak na úrovni 4,9 milionu EUR. Odpisy nesplácených půjček od roku 2015 rostou, což je způsobené rostoucím úvěrovým portfoliem. Obecně se dá ke všem nebankovkám říct, že tím, jak jim narůstá úvěrové portfolio, tak jim budou stoupat i odpisy. V roce 2015 činily odpisy nesplácených půjček přibližně 1 milion EUR, přičemž v roce 2018 byly odpisy nesplácených půjček na úrovni 3,3 milionu EUR. Meziročně se pak odpisy nesplácených půjček v roce 2018 zvýšily o téměř 74 %. Za rok 2018 se odepsalo přes 30 % nesplácených půjček v portfoliu, ale zároveň si musíme uvědomit, že na úrocích se vybralo přes 100 % portfolia. Nicméně, i tak se jedná o horší signál, neboť odpisy rostou společnosti výrazněji než úvěrové portfolio.

 

 

Odpisy nesplácených pohledávek se negativně podepsaly na čistém zisku. Meziročně Credius poklesl čistý zisk z 1,8 milionu EUR na 420 tisíc EUR. Letos je zatím ziskovost dobrá, což je způsobené zejména zvýšením úrokových příjmů.

 

 

Credius Mintos

 

 

Pokud se podíváme na rozvahu Credius, tak velikost aktiv a pasiv byla v roce 2018 12,4 milionu EUR. Z toho vlastní kapitál byl v roce 2018 na úrovni 8 milionu EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil v roce 2018 65 %. Čili Credius se z velké části financuje vlastním kapitálem, což je velmi dobý signál.
Na straně aktiv největší položku v roce 2018 tvořilo hrubé portfolio a to téměř 11,2 milionu EUR. Oprávky byly na úrovni 826 tisíc EUR a čisté portfolio pak tedy činilo 10,3 milionu EUR. Ostatní aktiva byla v roce 2018 na úrovni 1,2 milionu EUR, což jsou náklady příštích období a zejména v jejich případě příjmy příštích období.

 

 

Na straně pasiv největší položku tvořil v roce 2018 zmíněný vlastní kapitál a to 8 milionů EUR. Základní kapitál a rezervy byly na úrovni téměř 7,9 milionu EUR. Závazky měla Credius v roce 2018 na úrovni téměř 4,4 milionu EUR. V oblasti závazků činily největší položku závazky vůči klientům 1,9 milionu EUR. Téměř 700 tisíc EUR je podřízený dluh k akcionáři Lapworth Holdings Limited, přičemž úroková sazba tohoto dluhu je kolem 10 %. 820 tisíc EUR jsou výnosy příštích období a výdaje příštích období a jiné provozní závazky jsou ve výši téměř 700 tisíc EUR.

 

 

investice na P2P Mintos

 

 

Credius patří do silné private equity skupiny a tedy o kapitál pro další rozvoj nemá nouzi. Navíc Credius má vysoký vlastní kapitál, z něhož se financuje. Tyto dva faktory jsou pro investory určitě velmi pozitivní. Na druhou stranu, i přes uvedené pozitivní faktory je třeba si dát u této nebankovní společnosti pozor na zvyšující se odpisy nesplácených půjček. Společnost má na P2P Mintos rating B+ a v nejbližších měsících se neočekávají finanční problémy.

 
Do 22. července 2019 nabízí Credius na P2P platformě Mintos cashback ve výši až 2 %, což značně zatraktivňuje půjčky, které jsou na tržišti nabízené s úrokem do 12 % p.a.. Více informací najdete v sekci P2P novinek.

9.7.2019

10 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?