Finlord Sněmovna financí

Obchodování s opcemi: které strategie vydělávají a které nikoliv

23.2.2024

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Obchodování s opcemi a jak vydělat

Obchodování s opcemi zaznamenává v posledních letech výrazný nárůst zájmu ze strany retailových investorů. Důvodem rostoucí obliby je zejména možnost vytvořit finanční páku. Jsou ale investoři při tradingu opcí dlouhodobě ziskoví?

 

Vincent Bogousslavsky a Dmitriy Muravyev prozkoumali záznamy 5182 traderů, kteří používají populární online nástroj pro automatické sledování obchodů. Celkem prozkoumali 1 311 816 obchodů s akciemi a 794 692 obchodů s opcemi uskutečněných mezi lety 2020 a 2022. Polovina z traderů opce neobchodovala.

 

Obchodování s opcemi – hlavní zjištění:

 

Od roku 2020 do 2022 se podíl opčních obchodů na celkových obchodech zvedl z 21 % na 45 %, což potvrzuje statistiky brokerů o nárůstu zájmu o obchodování opcí. Zajímavé je zjištění, že 38 % traderů obchodovalo pouze opce, přičemž na počátku roku 2020 to bylo pouze 15 %.

 

Opční obchodování je koncentrované do několika titulů. Deset nejaktivnějších akciových a ETF titulů přilákalo 74 % objemu. V roce 2020 byla koncentrace u deseti nejaktivnějších titulů 47 %. Opce na SPY a SPX měly podíl 26 %. Vysoký podíl měly i opce na QQQ a velké technologické tituly.

 

87 % obchodů byly nákupní příkazy. 13 % byly short sell pozice. Většina prodejních příkazů bylo zavření pozice. Obchodování nekrytých opcí je zřídkavé, což není překvapující, jelikož někteří oblíbení retailoví brokeři nekryté pozice ani neumožňují. Při obchodování akcií jsou short prodeje častější. Tvořily 36 % obchodů s akciemi.

 

Poměr call k put opcím byl u podkladového aktiva akcie 2:1. U ETF a indexů byl 1:1. Většina obchodů byla ATM (at the money) nebo mírně OTM (out of money).

 

88 % obchodů s akciemi byly denní obchody a průměrná délka držby akcií byla cca 64 hodin. 69 % obchodů s opcemi byly denní obchody a mediánová délka obchodu byla cca 83 hodin.

 

 

Reklama

 

V průměru vygeneroval obchod s opcemi ztrátu 0,84 % (v tabulce níže Constant), do čehož jsou zahrnuté komise brokera i bid-ask spread. Jelikož se bid-ask spread opcí pohybuje často v rozmezí od 5% do 20 %, tak je ztráta 0,84 % na průměrný obchod ještě dobrý výsledek a odpovídá to přibližně zaplacené komisi.

 

Nákupy opcí vygenerovaly v průměru ztrátu 3,9 % na obchod. Naopak short sell obchody s opcemi vygenerovaly v průměru zisk 21 %, ale takovýchto obchodů bylo pouze 13 % z celku. Obchodování s 0DTE opcemi vygenerovalo o 4,59 p.b. větší ztrátu než obchodování jiných opcí.

 

20240223 obchodování s opcemi

 

Průměrná cena obchodované akcie byla 8 USD, ale mediánová cena podkladového aktiva opce byla 254 USD. Tradeři tedy využívají opce na to, aby s pákou obchodovali i akcie/ETF s vyššími cenami.

 

Co se týče komplexnějších opčních pozic, tak pouze 15 % obchodů bylo možné takto identifikovat. Nejčastěji obchodovali tradeři volatility spready (kupříkladu straddle) a call či put spready. Kryté opce a zajišťovací put opce byly velmi zřídkavé a tvořily pouze 0,5 % opčních obchodů.

 

Obchodování s opcemi a kde hledat výnos

 

Jak je ukázané v tabulce, investoři často značně ztrácí při nákupech 0DTE opcí (zero days to expiration, 0 dní do expirace). Naopak průměrný obchod u výpisu opcí byl ziskový. Tradeři přeceňují očekávané pohyby cen a při nákupech opcí platí vysoké prémie. To logicky využívají protistrany, kterými jsou zejména market makeři (kotují a realizují pokyny na burze i mimo burzu).

 

Pokud chcete konzistentně vydělávat peníze obchodováním s opcemi, tak se určitě zaměřte na vypisování opcí s vysokou implikovanou volatilitou. Relativně nejvyšší je implikovaná volatilita u ATM opcí, u opcí s krátkou splatností a logicky u opcí na akcie, kde se očekává zveřejnění významné informace (třeba kvartální výsledky).

 

Následující obrázek ukazuje rozložení subjektů, kde se realizují obchody s akciemi v USA. Na burzách se realizuje 59 % obchodů. Mimo burzy zbytek, 10 % jsou dark pooly, které jsou využívané především institucemi. A 31 % pokrývají mimoburzovní market makeři pro retailové objednávky, kteří mají s brokery smlouvy o nákupu objednávek investorů. Největšími takovýto market makeři jsou Citadel Securities, Virtu Financial, G1 Execution Services a Jane Street Capital.

 

obchodování s akciemi

 

Na tomto místě je určitě dobré připomenout, že Off Exchange market makeři získávají výhodu díky tomu, že k nim jde objednávka napřímo a i když ji musí realizovat uvnitř nebo na úrovni burzovního BID-ASK spreadu (uvnitř NBBO), tak se jim to stále vyplatí (mají jistotu získání objednávek). Prodávání objednávek od retailových brokerů market makerům tedy neznamená horší realizaci oproti realizaci na burze. I když některé studie naznačují, že po zavedení prodeje objednávek se začal rozšiřovat NBBO spread, ale není to zatím úplně průkazné.

 

obchodování s akciemi NBBO

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

23.2.2024

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY BROKERA LYNX BROKER