Finlord Sněmovna financí

Česká koruna oslabila. Nastal čas na měnové zajištění?

6.2.2024

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Měnové zajištění EURCZK a USDCZK

Česká koruna oslabuje vůči euru i dolarů už od května 2023. Za 8 měsíců se kupříkladu kurz EURCZK zvedl o 1,5 Kč na 25 Kč za 1 EUR. Takovýto vývoj je příznivý pro všechny investory, kteří nakupují zahraniční aktiva. Jejich hodnota je po přepočtu do korun vyšší. Oslabení koruny je taženo zejména očekáváním, že ČNB začne brzy se snižováním úrokových sazeb. Na současné úrovni měnového kurzu se začínají investoři zajímat o měnové zajištění portfolia. To vůbec nevychází draze, naopak lze peníze získat, viz následující výpočty.

 

Pro investory máme k dispozici podrobný rozbor měnového zajištění. V rámci něj ukazujeme přesné postupy, které aplikujeme jak u soukromého portfolia, tak i u našeho hedgeového fondu Slavic Capital.

 

Ve školení ukážeme hned několik možností. Vzájemné rozdíly i rozdíly oproti referenčním mezibankovním forwardům, viz další text, jsou mezi jednotlivými poskytovateli hedgingu značné. Ukážeme Vám přesné výpočty. Aktuálně vychází náklady/přínosy u námi sledovaných společností (všechny jsou dostupné i pro drobné investory) takto:

 

20240206 měnové zajištění

Plusová hodnota znamená anualizovaný příjem, mínusová anualizovaný výdej.

 

Mezibankovní forward u EUR/CZK

 

V následující tabulce jsou uvedené mezibankovní zisk/náklady a náklady ušlé příležitosti dle doby zajištění u měnového páru EUR/CZK. Náklady ušlé příležitosti počítáme jako nutnost zablokovat 5 % hotovost jako kolaterál pro hedging s tím, že jinak by nám tato hotovost mohla generovat 10 % ročně.

 

20240206 měnové zajištění EURCZK

 

Momentálně jsou forwardové body na delších splatnostech výrazně kladné, což znamená, že při měnovém zajištění si na mezibankovním trhu zafixujeme o uvedené procento vyšší cenu oproti současnému kurzu EUR/CZK. V době psaní této analýzy byl spotový měnový kurz 24,95 Kč za 1 EUR. Šestiměsíční forward lze tedy na mezibankovním trhu otevřít za cca 25,14, což je nad současnou spotovou cenou. Když započteme náklady ušlé příležitosti, tak je hranice na úrovni 25,09.

 

V tabulce můžeme vidět, že u jednoletého forwardu vychází zisk při zajištění i po odpočtu ušlých nákladů měnového zajištění na cca 1%. Pokud tedy investujeme třeba do cenných papírů s výnosností 12 % p.a. a zároveň naše portfolio plně zajišťujeme, tak můžeme počítat s celkovým ziskem 12+1% = 13 % p.a.. A to může koruna libovolně posílit. Výnosnost našeho portfolia bude pořád těch 13 %.

 

Vývoj forwardových bodů u EUR/CZK

 

Od roku 2017, kdy jsme začali analýzy měnového zajištění publikovat, se křivka forwardových bodů EUR/CZK různě měnila. Pro české investory je situace z hlediska forwardových bodů stále celkem výhodná.

 

20240206 EURCZK forwardové body

 

Měnové zajištění USD/CZK pomocí mezibankovních forwardů

 

U měnového páru USD/CZK je forwardová křivka v sestupné trajektorii.

 

20240206 USDCZK forwardové body

 

Jednoletý hedging má se započtením nákladů ušlé příležitosti náklad -1,1%. Momentálně je spotová cena páru USD/CZK na úrovni 23,22. Pokud kurz v nejbližších 12 měsících poklesne pod 22,96 Kč, tak zajištění bude mít pro investory pozitivní přínos.

 

20240206 měnové zajištění USDCZK

 

Na mezibankovní forwardy se běžní investoři typicky nedostanou, nicméně uvedené tabulky ukazují alespoň referenční body, se kterými lze srovnávat možnosti nabízené drobným investorům. Tyto možnosti ukazujeme v rozboru měnového zajištění.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:
Informace poskytnuté prostřednictvím tohoto investičního tipu by neměly být používány jako náhrada za jakoukoli formu poradenství. Uvedený text připravila společnost Finlord s.r.o. jako obecné informace pro soukromé použití investorů, ale nejsou určeny jako osobní doporučení
konkrétních finančních nástrojů nebo strategií a nebere v úvahu individuální finanční situaci, investiční znalosti a zkušenosti, investiční cíl a horizont nebo rizikový profil a preference investorů. Investor musí zajistit zejména vhodnost investice s ohledem na svoji finanční a fiskální situaci a investiční cíle. Obchodování s finančními nástroji zahrnuje značné riziko ztráty a není vhodné pro každého investora. Cena finančních nástroje může kolísat. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků. Investování zahrnuje rizika. Investoři mohou ztratit podstatně více, než byla jejich původní investice. Neměli byste se zapojovat do obchodování s těmito finančními nástroji, pokud plně nerozumíte povaze transakcí a rozsahu možné ztráty. Autorská odměna není přímo či nepřímo závislá od uvedených názorů nebo myšlenek. Navzdory skutečnosti, že Finlord, s.r.o věnuje veškerou péči při sestavování a udržování těchto stránek pomocí spolehlivých zdrojů, Finlord s.r.o. nemůže zaručit přesnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých informací. Z informací uvedených v příspěvku tedy nelze odvozovat žádná práva. Poskytnuté informace o obchodech jsou bez transakčních nákladů.

6.2.2024

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE