Finlord Sněmovna financí

Investice na RONDA INVEST a zajištění nemovitostmi

21.9.2023

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Ronda Invest a zajištění nemovitostmi

Česká platforma RONDA INVEST nabízí letos investorům výnosy až 9 % p.a.. My na ní zhodnocujeme kapitál už tři roky, viz rozbor ZDE. Stěžejní charakteristikou platformy je to, že ani jednou nenastal případ nevyplacení podílu na úrocích či jistiny úvěrů. Risk management je založen na poskytování nemovitostmi zajištěných úvěrů s nízkým LTV do 80 %. U takového typu úvěrů je míra selhání obecně velmi nízká a typicky je velmi vysoká výtěžnost z prodeje zástavy. Podívejte se na několik údajů, se kterými pracují banky i nebankovní úvěrové společnosti.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Aktuálně jsou v nabídce RONDA INVEST čtyři projekty, dva v korunách s minimální investicí od 1 000 Kč, případně 100 000 Kč u prémiové investice a dva v EUR s minimální investicí od 50 EUR. My postupně investujeme do většiny úvěrových participací.
Investice Ronda Invest

 

Celkem investujeme do 22 participací (+2 participace čekající na zaktivnění) a diverzifikaci máme velmi širokou. 7 participací se nám už úspěšně splatilo.

 

 Finlord investice Ronda Invest

 

RONDA INVEST: zajištěné úvěry mají nízkou míru selhání

 

Když se podíváme na dlouhodobé statistiky zahrnující i ekonomické recese, tak si ihned uvědomíme, že úvěrová politika RONDA INVEST je velmi konzervativní. LTV úvěrů nabízených k proinvestování pomocí participací je do 80 %, kdy u většiny projektů je pod 50 %. Nezapomínejme také na to, že platforma má s dlužníky sepsaný notářský zápis o přímé vykonatelnosti, což případný proces uspokojení dluhu výrazně urychluje.

 

Úvěroví specialisté platformy společně s risk manažery pečlivě prověřují solventnost žadatelů, potenciál podnikatelského záměru, kvalitu a likviditu zajištění, jakož i relevanci dodávaných podkladů. P2B platforma RONDA INVEST se zajímá o zkušenosti klienta z daného oboru a hodnotí rozvojové záměry, jelikož je důležité, aby společně s investory i samotný dlužník po splacení úvěru z realizace projektu profitoval. Platforma nefinancuje konsolidace špatně splácených dluhů.

 

I na RONDA INVEST působí obecný vývoj v ekonomice. Aktuálně jsou v české ekonomice vysoké úrokové sazby, což vede k ochlazení nemovitostního trhu. Investoři by se proto nejenom u RONDA INVEST, ale i u jiných crowdfundingových platforem měli seznámit s dlouhodobými statistikami o splácení nemovitostních úvěrů v české ekonomice či v zahraničí.

 

Následující obrázek od ČNB ukazuje míru selhání u spotřebitelských úvěrů zajištěných nemovitostmi. Statistiku můžeme použít jako vodítko pro úvěry na RONDA INVEST, které jsou také zajištěné nemovitostmi, ale jsou poskytnuté výhradně podnikatelům. Aktuálně je míra selhání do 1 %. Pro rok 2024 očekává ČNB mírný nárůst nad 1 %. V pesimistickém scénáři by nastal nárůst na 3 %.

 

Míra selhání úvěrů v ČR

 

Nepříznivý scénář si rozebereme podrobněji. Domácnosti by hůře splácely při dalším nárůstu úrokových sazeb. Při zvýšení o 5 p.b. by se míra selhání zvedla k 2 %. Daleko negativnější by byl vývoj při nárůstu míry nezaměstnanosti. Zvýšení o 5 p.b. by způsobil stoupnutí míry nesplácení nad 3,5 %, což už by byla relativně vysoká hodnota. Nicméně i při takto hluboké recesi s mírou nezaměstnanosti kolem 8 % (naposledy v roce 2014) by přes 96 % spotřebitelských úvěrů zajištěných nemovitostmi bylo řádně splácených. Český realitní trh je rigidní a domácnosti jsou ke svým bytům a domům pevně připoutané.

 

Míra selhání úvěrů v ČR dle nezaměstnanosti

 

Český nemovitostní trh má základní parametry stejné jako realitní trhy v OECD zemích, proto můžeme pro dlouhodobé srovnání použít kupříkladu údaje z USA. Tento obrázek ukazuje modrou míru selhání u rezidenčních nemovitostí v USA a červenou u komerčních nemovitostí. Všichni si dobře pamatujeme Finanční krizi z let 2008/09. Tehdy se míra selhání zvýšila u rezidenčních až nad 11 %. U komerčních bylo maximum kolem 8 %.

 

Míra selhání úvěrů v USA

 

Samozřejmě, určitá míra nejistoty je i na RONDA INVEST. Výčet rizik u RONDA INVEST je na stránkách platformy. Nabízený úrokový výnos až 9 % ročně je ale dostatečně atraktivní. Na platformě pravidelně přibývají další projekty, takže investoři mohou snadno diverzifikovat svá portfolia. Veškeré zainvestované prostředky u RONDA INVEST jsou formou participace na poskytnutých úvěrech, které jsou vždy zajištěny nemovitostmi.

 

Z našeho pohledu je RONDA INVEST velmi bezpečná a spolehlivá investiční platforma. Nikdy jsme nezaznamenali problémy, úroky a jistina se pravidelně splácí a komunikace byla vždy rychlá a přátelská. Nadále budeme postupně navyšovat investici na platformě. Do konce roku bychom v závislosti na rychlosti uveřejňování nových příležitostí měli portfolio rozšířit nad 40 aktivních úvěrů.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

21.9.2023

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?