Finlord Sněmovna financí

Dluhopisomat: tržiště prověřených dluhopisů s kupóny až 8,7 % p.a.

22.4.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Dluhopisomat recenze

Dluhopisomat je tržiště firemních dluhopisů, které si klade za cíl upřednostňovat kvalitu před kvantitou. Na trhu působí už 6 let a za tuto dobu se zde získalo pro podnikatelské záměry emitentů přes 200 mil. Kč. 1100 investorům bylo na úrocích vyplaceno více než 20 mil. Kč. Šestnáct emisí už bylo úspěšně splacených. Dluhopisomat patří do rychle rostoucí investiční skupiny CFG, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti financování projektů. V jádru stojí podrobná prověrka emitentů a řada zajišťovacích instrumentů. Díky výborným procesům a vysokému počtu spokojených investorů může Dluhopisomat o sobě směle prohlašovat, že je nejlépe hodnocené dluhopisové tržiště.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku

 

CFG, Dluhopisomat a financování společností

 

Investiční skupina CFG už na českém trhu působí od roku 2012 a za deset let se rozrostla na 220 mil. Kč v aktivech. Skupina už vyplatila investorům na úrocích přes 50 mil. Kč. Rychle expanduje a neustále rozšiřuje své podnikatelské aktivity, což je mimo dluhopisové tržiště Dluhopisomat především poskytování půjček zajištěných nemovitostmi, obchod s nemovitostmi, IT vývoj a digitalizace, advokátní služby a také poskytování zajištěných půjček podnikatelům.

 

CFG aktiva

 

Zkušenost CFG s výběrem projektů a dohledem nad nimi jsou obrovské, což se velmi pozitivně projevuje na kvalitě emisí na Dluhopisomatu.

 

Emise firemních dluhopisů patří mezi důležitý prvek finančních trhů. Podnikatelé potřebují pro rozvoj své činnosti financování. Banky a spořitelní družstva nemohou kvůli svým limitům řadu projektů zafinancovat. Na řadu tak přichází dluhopisové emise, které využívají nejenom velké společnosti, jako jsou kupříkladu Volkswagen či ČEZ, ale také malé a středně velké firmy.

 

Nabídka dluhopisových emisí je i na českém trhu velmi široká. Problém je ale zakopaný v informační asymetrii, kdy řada emitentů či dluhopisových tržišť nezveřejňuje všechny potřebné informace, které by investoři měli mít pro své rozhodnutí a prověrku kredibility. To se Dluhopisomat snaží změnit. Přísně prověřuje emitenty a na své tržiště pouští jenom ty, u kterých je kredibilita velmi vysoká.

 

Dluhopisomat a prověrka emitentů

 

Na stránkách tržiště mohou investoři nalézt kritéria, které analytici Dluhopisomatu posuzují. Patří mezi ně nejenom finanční ukazatele, ale také prověření relevantního trhu, majitelů či reputace firmy.

 

Dluhopisomat kritéria

 

Investoři mají k dispozici videoprezentaci a také podrobné informace o emitentovi. Součástí jsou i přehledně zpracované výsledky hospodaření a skóringové ukazatele, pomocí kterých si mohou investoři srovnat jednotlivé emise a vybrat ty, které jim nejvíce vyhovují. Samozřejmostí jsou i zveřejněné dokumenty ohledně ručitelského prohlášení a smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem.

 

Samotný proces objednávky dluhopisů je velmi jednoduchý a je popsaný na stránkách. Celý proces probíhá online, offline pak investorovi přijde dluhopis v listinné formě. Výnosy jsou automaticky vyplácené na bankovní účet, který investor uvede v objednávce.

 

Závěr: Dluhopisomat je pro investory spolehlivý partner

 

Aktuálně ve druhé polovině dubna je na tržišti sedm velmi atraktivní emisí od různých emitentů. Kupónové výnosy přesahují u některých 8 % p.a.. I u úspěšně upsaných minulých emisí byly takovéto výnosy pravidlem. Vybraným emisím se budeme v dalších analýzách věnovat a ještě více přiblížíme skóringový model.

 

Dluhopisomat vnímá investory jako partnery, což je velmi důležitý faktor. Před umístěním dluhopisů na tržiště jsou jednotlivé emise podrobené přísné kontrole ukazatelů společností. Investorům jsou následně poskytnuté relevantní informace, aby dokázali vhodnost investice sami posoudit a následně si je zakomponovat do svého celkového portfolia.

 

Pochopitelně se u všech emitentů musí sledovat kreditní a další rizika. I finančně silné společnosti se mohou v nějakém období dostat do problémů. Rizika spojená s dluhopisy jsou kompenzované výrazně vyšším úrokem oproti konzervativním finančním produktům.
 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

22.4.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

    Michal napsal:

    Nemohu si pomoci ale dost mi to připomíná Fundlift….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE