Finlord Sněmovna financí

Unikátní fond od Amundi: Buy and Watch US HY Opportunities 03/2026 s očekávaným výnosem 6,28 % p.a.

9.2.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Amundi Buy and Watch US HY

Amundi Fund Solutions si pro investory připravila další ze série široce diverzifikovaných Buy and Watch dluhopisových fondů. Tentokrát se zaměřením na US High Yield dluhopisy, americké dluhopisy s vysokou nabízenou výnosností. Investice je na 4 roky, jelikož splatnost fondu je v březnu 2026. Amundi očekává čistý korunový výnos pro investora ve výši 6,28 % p.a., přičemž po třech letech držby je zisk osvobozen o daně. Minimální investice je ve výši 10 000 Kč. Očekávaný výnos je v průběhu upisovacího období pravidelně aktualizován na webu Amundi.cz. Produkt tak směle konkuruje korporátním dluhopisům nabízeným na českém trhu s kupónem kolem úrovně 7 % p.a. Parametry emise jsou zajímavé. Jak produkt funguje a jaké scénáře lze očekávat?

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Amundi a Buy and Watch fondy

 

Amundi Asset Management je největší správce aktiv v Evropě s objemem 1,811 bilionu EUR pod správou a globálně zaměstnává 4 800 lidí. Kvalitu procesů má společnost na velmi vysoké úrovni. Investorům nabízí stovky různých produktů pro pokrytí různých potřeb.

 

Buy and Watch produkty jsou diverzifikované dluhopisové investiční fondy s pevným termínem splatnosti v horizontu 4 až 6 let, viz následující schéma.
Amundi Buy and Watch

 

Jakou má toto nastavení výhodu? Investor předem ví splatnost a zároveň lze celkem dobře predikovat očekávanou výnosnost fondu. Fond totiž nakoupí takové dluhopisy, jejichž splatnost se blíží splatnosti samotného fondu. Tyto dluhopisy mají zpravidla dopředu známý kupon. Profesionální portfolio manažer předpokládá, že bude držet většinu dluhopisů do splatnosti (pokud emitent neuplatní call opci na dluhopisy). Dluhopisy v portfoliu fondu jsou současně bedlivě monitorovány a v případě, že by nastala negativní tržní situace, mohou být z portfolia vyprodány a nahrazeny jinými dluhopisy. S přibližující se splatností fondu také klesá citlivost na změnu úrokových sazeb. Produkt se tedy automaticky „zkonzervativňuje“ s přibližováním splatnosti.

 

Amundi Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026

 

Základní informace jsou na tomto obrázku:

 

Amundi Buy and Watch US HY Opportunities

 

Produkt je vhodný pro investory se střednědobým horizontem a záměrem držet dluhopisové portfolio. Na českém trhu lze nalézt řadu korporátních dluhopisů emitovaných velkými a spolehlivými společnostmi. Nicméně požadované výnosnosti se pohybují v rozmezí 4,5 až 6 % p.a. před zdaněním.

 

Jak dokáže Amundi dosáhnout u svého produktu vyšších výnosů? Podívejme se na tento text:

 

Amundi Buy and Watch US HY Opportunities výnos

 

V USA byla ke konci ledna 2022 průměrná požadovaná výnosnost dluhopisů s vysokým výnosem (tedy s neinvestičním ratingem, rating BB a níž) na úrovni 4,93 % p.a.. V posledních týdnech se finanční trhy dostaly pod tlak, což je pro tento konkrétní investiční fond Buy and Watch od Amundi jenom dobře. Na začátku února se totiž eurový výnos pohyboval na úrovni 4,5 % (více v aktuálním očekávaném výnosu na webu Amundi.cz). V případě pokračování zvýšené tržní volatility by se v březnu, kdy se do fondu budou nakupovat dluhopisy, mohla nákupní cena dluhopisů pohybovat na nižší úrovni oproti předpokladu v úvodním letáku či prezentaci k fondu. Tudíž by potenciální výnos byl mírně vyšší.

 

výnosnosti HY dluhopisů v USA

 

Dalším faktorem je dodatečný profit z měnového zajištění. Úrokové sazby v ČR jsou mnohem vyšší než v eurozóně. Amundi si tento dodatečný výnos z měnového zajištění fixuje na měsíční bázi pomocí finančních derivátů (měnové swapy). Výnos převyšující 3,0 % p.a. je aktuálně bez větších problémů realizovatelný. V případě dalšího růstu českých úrokových sazeb oproti těm evropských se tento výnos bude dále zvětšovat. Samozřejmě v případě, že by se tzv. úrokový diferenciál snižoval (sazby v ČR by klesaly a v eurozóně se zvyšovaly), tak se výnos změnového zajištění bude snižovat (obecně pak platí, že vliv měnového zajištění na celkovou výkonost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami, respektive dolarovými a eurovými sazbami; měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu).

 

Náklady za správu fondu jsou 1,22 % p.a., což hrubou výnosnost pochopitelně snižuje. Vstupní poplatek je maximálně 2,0 % z objemu investice. Investor může odprodat fond před splatností za poplatek 2 %. Pokud vydrží do maturity, tak žádný výstupní poplatek neplatí.

 

Uvedené parametry jsou známé a dají se zafixovat. Co se ale nedá zafixovat, tak to je budoucí míra defaultů nakoupených dluhopisů. Ztráty odhaduji manažeři na 1,2 % p.a. Následující obrázek ukazuje historický vývoj míry defaultů amerických dluhopisů s vysokým výnosem. Ve druhé polovině minulého roku byla míra defaultů na extrémně nízké úrovni 1,3 % a S&P Global Ratings odhaduje, že v roce 2022 se udrží na hodnotě 1,5 %. V tomto segmentu se tzv. recovery rate, tedy míra získání peněz zpátky, pohybuje v posledních letech na úrovni 30 %, i když to značně závisí od aktuální situace v dotčeném sektoru.

 

míra defaultů HY dluhopisů v USA

 

Pokud nepřijde v nejbližších čtyřech letech rozsáhlejší krize či recese, tak by se míra defaultů mohla v nejbližších letech udržet pod 2 % p.a. Nicméně jak ukazuje obrázek, tak v krizi může míra bankrotů firem značně stoupnout. V důsledku toho by byl konečný výnos pro investory nižší.

 

Fond bude riziko diverzifikovat na úrovni sektorů a částečně i geografickým rozložením. Nicméně 53 % fondu bude mít expozici vůči energetickým společnostem a společnostem produkujícím spotřební zboží. Oběma sektorům se v roce 2021 dařilo a firmy si značně vylepšily svou finanční pozici, což je dobrá výchozí pozice. Pokud by ale třeba poklesla cena ropy pod 50 dolarů za barel, tak by se míra defaultů v energetickém sektoru rychle vyšplhala vzhůru.

 

Amundi Buy and Watch US HY Opportunities složení

 

Portfolio dluhopisů zveřejní fond až po březnovém nákupu. Nicméně určitým vodítkem jsou předchozí fondy B&W, do kterých se nakoupily kupříkladu dluhopisy Telecom Italia, Teva Pharmaceuticals, Occidental Petroleum, Royal Caribbean Cruises a dalších velkých korporací.

 

Závěr: Amundi Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 stojí za prozkoumání

 

Investoři si v ČR mohou vybrat z několika dluhopisových fondů anebo mohou nakoupit korporátní dluhopisy. V prvním případě je vysoká citlivost na změnu úrokových sazeb. Ve druhém případě většina investorů nedosáhne na diverzifikované portfolio a má v portfoliu jenom několik emisí. Buy and Watch fondy si berou z obou světů a investorům nabízí možnost investovat na přesně daný počet let, s předvídatelnými parametry a do široce diverzifikovaného portfolia dluhopisů. Ve fondu je přibližně 100 emisí zejména z USA, ale i z Evropy a rozvíjejících se trhů. Minimální investice ve výši 10 000 Kč je nastavena tak, že na ní dosáhnou i investoři s nízkým objemem volného kapitálu.

 

Aktuální očekávaný čistý výnos 6,28 % p.a. (CZK) je dosažitelný a odpovídá očekávanému riziku. Na stupnici SRRI od 1 do 7 je fond na úrovni 4, což odpovídá balancovaným fondům.

 

Největším rizikem je samozřejmě kreditní riziko emitentů, které by bylo citelné především v recesi a dále měnové riziko plynoucí ze změny úrokových sazeb především mezi ČR a eurozónou, resp. mezi eurozónou a USA.

 

Předchozí emise fondů Buy and Watch byly mezi investory úspěšné, když jednotlivé fondy přilákaly až 2 miliardy Kč.

 

Více informací naleznou investoři na stránkách Amundi a v prospektu ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

9.2.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

    Franta napsal:

    Když investice do dluhopisů, tak jedině do těch, které jsou zajištěné nemovitostí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY BROKERA LYNX BROKER