Finlord Sněmovna financí

P2P Mintos: DelfinGroup výsledky H1 2021 a IPO

5.10.2021

9 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
IPO delfingroup Eva Mahdalová Finlord

Nebankovní poskytovatel půjček SIA DelfinGroup patří na P2P Mintos mezi oblíbené poskytovatele. SIA DelfinGroup nabízí své půjčky prakticky od počátku fungování platformy Mintos, a to pod obchodními značkami Banknote a Vizia. Skupina vydala výsledky za H1 2021. Jakých výsledků dosáhla?

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

DelfinGroup zahájila 28. října úpis akcií v IPO (informace v P2P novinkách). Úpis probíhá na burze Nasdaq Riga do 11. října 2021. Společnost chce získat 12,76 milionu EUR, které použije na další expanzi. Stávající akcionáři nebudou své akcie prodávat. Do roku 2024 chce DelfinGroup zdvojnásobit velikost svého úvěrového portfolia na 70 milionů EUR. A zisk by v roce 2024 měl být dle plánu managementu na úrovni 12,9 milionu EUR.

 

P2P Mintos: DelfinGroup zvyšuje tržní podíl ve svém segmentu půjček

 

Následující tabulka ukazuje produktovou nabídku společnosti:

P2P Mintos DelfinGroup

 

 

Koláčový graf níže ukazuje, na co si lidé nejvíce půjčovali. Ze 42 % si půjčovali na nečekané výdaje, ze 16 % na opravy domů, z 15 % na zdravotní výdaje, z 10 % na elektroniku a dále si půjčovali na nákup či opravy aut, kol a na platby energií a služeb. Vedle koláčového grafu pak graf ukazuje míru nesplácení spotřebitelských půjček. Ke konci Q2 2021 byla míra nesplácení na úrovni 4,9 %, což je níže než před pandemií.

 

 

P2P Mintos DelfinGroup investice

 

 

Následující graf pak ukazuje rozložení splácených a nesplácených zastavárenských úvěrů. V roce 2020 se 28 % úvěrů nesplatilo a 72 % bylo splaceno.

 

 

DelfinGroup analýza

 

 

Následující graf ukazuje podíl na trhu DelfinGroup v rámci segmentu spotřebitelských půjček, kde DelfinGroup působí. V roce 2020 byly v segmentu, kde DelfinGroup působí, poskytnuty půjčky za téměř 300 milionů EUR, z čehož DelfinGroup měla tržní podíl na úrovni 9,8 %.

 

investice na P2P Mintos DelfinGroup

 

 

Dynamiku poskytování půjček po měsících znázorňuje graf níže. V rámci obou koronavirových vln v Lotyšsku byly měsíce špatné, což není překvapující. Nicméně následně nastalo zotavení zejména u spotřebitelských půjček. Zkrátka lidé v období nejhlubší krize a v lockdownech neměli zájem o úvěry. Teď už všude v Evropě sledujeme obnovování aktivity a snahu o dohnání potlačované spotřeby.

 

 

P2P Mintos jak investovat

 

P2P Mintos: finanční stránka DelfinGroup

 

Od roku 2010 DelfinGroup vzrostly tržby z přibližně 2 milionů EUR na téměř 23,7 milionu EUR v roce 2020. V roce 2020 měly největší 27 % podíl na tržbách Banknote offline spotřebitelské půjčky, zastavárenské půjčky pak tvořily 23 % podíl na tržbách zastavárenské půjčky a 22 % podíl na tržbách tvořily Banknote online spotřebitelské půjčky. Bazarový prodej pak tvořil 16 %, Vizia spotřebitelské půjčky a ostatní tvořily podíl na tržbách 9 % a 3 %.

 

DelfinGroup tržby

 

Pokud jde o zastavárny, tak prodeje tvořily v roce 2020 následující kategorie. S příchodem koronaviru a potřebou prodat věci v zástavě za účelem uvolnění likvidity poklesla v této kategorii hrubá marže o 5 procentních bodů.

 

 

jak investovat na P2P Mintos analýza

 

 

Pokud se podíváme na tržby za H1 2021, tak ty byly na úrovni téměř 12 milionů EUR, čímž meziročně vzrostly o 7,1 %. Náklady na prodej se při vyšších tržbách meziročně snížily z 2,2 milionu EUR na 1,8 milionu EUR. Výdaje na kreditní ztráty se meziročně zvýšily o 8,3 % na 1,3 milionu EUR. Úrokové náklady pak meziročně vzrostly o 11,8 % na 1,9 milionu EUR.

 

Hrubý zisk se pak za H1 2021 meziročně zvýšil o téměř 13 % na 7 milionů EUR.

 

Pokud jde o nákladové položky, tak výrazněji stouply administrativní náklady. Ty se meziročně zvýšily o 25 % na přibližně 2 miliony EUR. EBITDA se v H1 2021 meziročně zvýšila o 7 % na 4,6 milionu EUR. Čistý zisk se pak v meziročním srovnání snížil z 2 milionů EUR na 1,6 milionu EUR.

 

P2P Mintos Eva Mahdalová Finlord

 

Rozvaha skupiny DelfinGroup ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla za H1 2021 na úrovni téměř 39,7 milionu EUR. Z toho vlastní kapitál byl na úrovni 8,1 mil. EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil v H1 2021 20 %. To znamená, že skupina DelfinGroup se z velké části financuje dluhem podobně jako většina nebankovních společností na P2P Mintos. Vlastní kapitál tvořil kromě základního kapitálu také zisk za H1 2021 a zisky minulých let.

 

Závazky pak byly v H1 2021 na úrovni téměř 31,6 milionu EUR. Z toho úročené dluhy jsou na úrovni 26,4 milionu EUR. Krátkodobé závazky byly na úrovni 1,8 mil. EUR a závazky plynoucí z leasingu činily téměř 3,5 milionu EUR. Skupina se financuje půjčkami z P2P Mintos a také dluhopisy. Kapitálovou strukturu tvořily ke konci druhého kvartálu ze 46 % dluhopisy. V současnosti má DelfinGroup emitované dluhopisy za 18,5 milionu EUR. 160 investorů z více než 20 zemí zainvestovalo do dluhopisů DelfinGroup v průměru 115 tisíc EUR. Na grafu níže ukazují zelené sloupce objem dluhopisových tranší a jejich kupón.

 

P2P Mintos investice do DelfinGroup Eva Mahdalová Finlord

 

Tím, že se jedná o nebankovní skupinu, tak největší položku v aktivech tvořilo čisté úvěrové portfolio, což jsou tedy půjčky klientům. Čisté úvěrové portfolio dosáhlo v H1 2021 33,3 milionu EUR, čímž se meziročně zvýšilo o 3,1 %. Druhou největší položku v aktivech tvořila práva na využití aktiv a to 3,1 milionu EUR. Zásoby zboží, které propadly v do zástavy byly na úrovni 1,5 milionu EUR.

 

DelfinGroup analýza Eva Mahdalová Finlord

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

5.10.2021

9 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?