Finlord Sněmovna financí

P2P Robocash: Robocash Group ztrojnásobila zisk

27.9.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
P2P Robocash

P2P platforma Robocash patří mezi oblíbené P2P platformy. Na P2P Robocash se výnosy pohybují na úrovni 12 % p.a. Od počátku fungování platformy v únoru 2017 se už profinancovalo 300 mil. EUR. Hranice 100 mil. EUR byla pokořena v červenci 2019, 200 mil. EUR pak bylo pokořeno v prosinci 2020. Počet investorů překonal hranici 19 000. Kumulativně vydělali na úrocích 66 mil. EUR.

 

Robocash Group zveřejnila finanční výsledky za první polovinu roku 2021. Výborná zpráva pro investory je, že Robocash Group téměř ztrojnásobila zisk.

 

Recenzi, jak platforma funguje, si můžete přečíst zde.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

P2P Robocash: Robocash Group se téměř z poloviny financuje vlastním kapitálem

 

Pokud se podíváme na rozvahu Robocash Group, tak ta ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla na konci června 2021 na úrovni 132,1 milionu USD. Z toho vlastní kapitál byl na úrovni 57,6 milionu USD. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil 44 %. To znamená, že se Robocash Group z téměř poloviny financuje vlastním kapitálem.

 

Největší položku v aktivech tvořily půjčky klientům v celkové výši 107,8 milionu USD, načež půjčky klientům ke konci roku 2020 byly v celkové výši 62,4 milionu USD. To odráží hospodářské oživení na hlavních trzích, kde Robocash působí. Zároveň i kvůli krizi skončily jiné nebankovní společnosti, což pak pomohlo Robocash zvýšit tržní podíl. Druhou největší položku pak tvořila hotovost ve výši téměř 7,1 milionu USD a třetí největší položku tvořila ostatní aktiva na úrovni téměř 6 milionů USD.

 

Na straně pasiv tvořily největší položku závazky. Ty měla Robocash Group ke konci června 2021 v celkové výši 74,5 milionu USD, což je nárůst ve srovnání s 51,3 milionu USD k 31. 12. 2020. Pokud se podíváme na rozložení závazků, tak největší položku tvořily půjčky v objemu 25,4 milionu USD, čímž oproti konci roku 2020 vzrostly o 25,1 %. Závazky vůči investorům vzrostly z 11,4 milionu USD ke konci roku 2020 na téměř 25,8 milionu USD v H1 2021. Odložené daňové závazky byly ve výši 5,5 milionu USD. Ostatní závazky pak v H1 2021 činily 10,7 milionu USD.

 

investice P2P Robocash

 

P2P Robocash: Robocash Group vzrostly úrokové příjmy o 145 %

 

Za první pololetí 2021 vygenerovala Robocash Group úrokové příjmy na úrovni 140 milionů USD, což je v meziročním srovnání nárůst o 145 %. Úrokové náklady činily pak ke konci června 2021 2,8 milionu USD, přičemž ke konci června 2020 činily 998 tisíc USD. Čistá úroková marže se meziročně zvýšila z 56,2 milionu USD na téměř 137,1 milionu USD. Odpisy nesplácených půjček činily 81,5 milionu USD, přičemž minulý rok ve stejném období byly na úrovni 30,1 milionu USD.

 

Čistá úroková marže po odečtení odpisů nesplácených půjček činila 55,6 milionu USD, přičemž ve stejném období 2019 byla na úrovni téměř 26,1 milionu USD.

 

Výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly z téměř 3,2 milionu USD na 4,4 milionu USD a náklady na poplatky a provize meziročně vzrostly z 2,1 milionu USD na 4,3 milionu USD. V meziročním srovnání vzrostly také administrativní náklady z 14,5 milionu USD na 35,8 milionu USD. V prvním pololetí 2021 měla Robocash Group zisk 16,6 milionu USD, přičemž před rokem měla zisk 6,2 milionu USD.

 

P2P Robocash Eva Mahdalová Finlord

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

27.9.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.