Finlord Sněmovna financí

P2P Mintos: Iutecredit rozbor výsledků za 2020

24.2.2021

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
IuteCredit Eva Mahdalová Finlord

Nebankovní společnost IuteCredit působí na P2P Mintos od června 2017. Vzhledem k relativně vysokým nabízeným úrokům a dlouhodobě stabilnímu finančnímu vývoji je zájem investorů o půjčky tohoto poskytovatele velmi vysoký. Koronavirová krize samozřejmě ovlivnila i jeho výsledky. IuteCredit vydala neauditované výsledky za rok 2020, které naznačují postupný návrat k normálu. 

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

P2P Mintos: IuteCredit úvěrové portfolio

 

Pandemická krize, která udeřila nečekaně silně a rychle. Březnová první vlna pandemie měla výrazný vliv na chování dlužníků při splácení. Obrázek níže ukazuje CPI 0, které měří skutečné chování zákazníků při splácení úvěrů ve srovnání s očekávaným chováním při splácení, a to bez jediného dne po splatnosti. IuteCredit tedy v první vlně zaznamenala pokles platební disciplíny, který byl zapříčiněn lockdowny a splátkovými prázdninami. Od 19. týdne docházelo postupně ke zlepšení. V 29. týdnu byla pak dosažena úroveň před pandemií, když CPI 0 dosáhl úrovně 67 %. Dle údajů společnosti druhá vlna pandemie neměla žádný dopad na platební morálku zákazníků IuteCredit.

 

P2P Mintos IuteCredit

 

Velikost úvěrového portfolia ke konci prosince 2020 byla 95 mil. EUR. Na konci roku 2019 byla velikost úvěrového portfolia na úrovni 92,1 mil. EUR. Čisté úvěrové portfolio pak meziročně vzrostlo na 79,2 ze 79 mil. EUR.

 

investice na P2P Mintos

 

Graf vlevo ukazuje hrubý a čistý podíl nesplácených půjček. Ke konci Q4 2020 byl jak hrubý tak i čistý podíl nesplácených půjček na vyšší úrovni. Hrubý podíl nesplácených půjček byl na úrovni 23,5 % a čistý podíl nesplácených půjček byl na úrovni 16,6 %.

 

Koláčový graf ukazuje kvalitu čistého úvěrového portfolia. 82 % půjček v rámci čistého úvěrového portfolia je splaceno včas. 2 % má zpoždění 31 – 50 dní a 17 % má zpoždění 50 a více dní.

 

jak investovat na P2P Mintos

 

P2P Mintos: IuteCredit ke konci roku 2020 zaznamenala rekordní aktiva

 

Následující tabulka ukazuje výsledky společnosti IuteCredit v roce 2020 a srovnání s rokem 2019. Celkové příjmy IuteCredit se v roce 2020 meziročně zvýšily o 10,3 % na 56 mil. EUR. Z toho úroky a podobný příjem se v roce 2020 meziročně snížil o 5,4 % na 44,4 mil. EUR. V roce 2020 v meziročním srovnání výrazně vzrostly příjmy z penalizace o téměř 138 % na 8,3 mil. EUR a ostatní příjmy o více než 1000 % na 3,1 mil. EUR, což souvisí se zpožděnými splátkami. Tvorba rezerv na nesplácené půjčky stoupla meziročně o 71,5 % z 10,9 na 18,7 mil. EUR. Provozní náklady meziročně poklesly z 21,7 mil. EUR na 18,1 mil. EUR. EBITDA upravená o FX pohyby se meziročně zvýšila z 20,2 mil. EUR na 20,9 mil. EUR. Čistý zisk pak poklesl díky ztrátě na měnových kurzech meziročně o 37,4 % na 5,2 mil. EUR.

 

Investice na P2P Mintos Eva Mahdalová Finlord

P2P Mintos v korona krizi

recenze P2P Mintos investice

 

Tabulka níže ukazuje bližší pohled na rezervy na očekávané nesplácené půjčky. Nesplácené půjčky definuje společnost jako půjčky, které jsou 50+ dní po splatnosti. Rezervy na očekávané nesplácené půjčky byly ke konci prosince na úrovni 15,9 mil. EUR, přičemž ke konci roku 2019 byly na úrovni 13,1 mil. EUR. IuteCredit zvýšila v průběhu roku rezervy na nesplácené půjčky z důvodu opatrnosti.

 

investice v krizi P2P

 

Portfolio úvěrů má společnost především v Moldávii (44 %) a Albánii (38 %). Menší část je pak v Makedonii (14 %) a Bosně (3 %). Efektivní úroková sazba půjček je na úrovni 80 % p.a.. Mediánová půjčka je ve výši 400 EUR.

 

Iutecredit P2P Mintos

 

Rozvaha IuteCredit ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla v roce 2020 na úrovni 116,6 mil. EUR. Z toho vlastní kapitál byl v roce 2020 na úrovni 21,5 mil. EUR. Ukazatel ROE se v roce 2020 meziročně snížil z 53,7 % na 26,2 %. Pokles byl způsoben jednak nárůstem vlastního kapitálu a také poklesem čistého zisku. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil v roce 2020 18 %. To znamená, že se IuteCredit z velké části financuje dluhem podobně jako většina nebankovních společností na P2P Mintos.

 

Dle emisních podmínek dluhopisů musí být poměr vlastního kapitálu k čistému úvěrovému portfoliu alespoň ve výši 15 % (capitalization ratio). Na konci prosince 2020 byla hodnota tohoto indikátoru 27,1 %, což je značné zlepšení oproti konci roku 2019, kdy byla dosažena hodnota 23,4 %.

 

Iutecredit Mintos Eva Mahdalová Finlord

 

Vlastní kapitál stoupl díky naakumulovanému zisku. Brzdou růstu byly jenom ztráty z měnových pohybů viz. výše informace z výkazu zisku a ztrát.

 

Na straně pasiv tvořily největší položku závazky. Ty byly v roce 2020 na úrovni 95,1 mil. EUR, čímž v meziročním srovnání vzrostly o 8,4 %. Ze závazků tvořily největší položku půjčky a dluhopisy nakoupené investory na úrovni 91,4 mil. EUR. Největší podíl na závazcích mají dluhopisy na úrovni 47,2 mil. EUR, dále P2P na úrovni 32,4 mil. EUR a půjčky a leasing na úrovni 11,8 mil. EUR. V roce 2021 jsou splatné závazky na úrovni 27,5 mil. EUR, v roce 2022 je splatných 18 mil. EUR a pak v roce 2023 je splatných téměř 45 mil. EUR, což je především čtyřletá emise dluhopisů z roku 2019.

 

Úrokové krytí se meziročně snížilo z 2,2 na 1,9, což je způsobeno poklesem čistého zisku.

 

jak analyzovat P2P

 

Pokud se podíváme na aktiva, tak největší položku tvořily pohledávky z půjček a to 79,2 mil. EUR, které meziročně vzrostly o 0,2 %. Management uvedl, že stagnace byla zapříčiněna konzervativnějším přístupem kvůli pandemii. Výrazně pak meziročně vzrostla společnosti hotovost a peníze na bankovních účtech a to o 189 % na 19,5 milionu EUR.

 

Iutecredit investice

 

Cena dluhopisů na burze ve Frankfurtu už vzrostla zpátky na předkrizové úrovně. Investoři společnosti věří a očekávají bezproblémové splácení závazků. Na grafu je patrný prudký březnový propad ceny, který byl vyvolaný nejistotou ohledně pandemie a jejího dopadu na finance kreditních společností.

 

IuteCredit a další nebankovní společnosti najdete na P2P platformě Mintos ZDE.

 

Iutecredit finance bond

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

24.2.2021

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.