Finlord Sněmovna financí

Která průmyslová odvětví vytvořila největší investiční zisk?

7.10.2020

3 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
průmyslová odvětví

Která průmyslová odvětví v USA vytvořila největší investiční zisk pro akcionáře od roku 1926 do roku 2019?

 

Na bohatství průmyslových odvětví mají vliv globální trendy, které jsou tažené změnami v sociodemografii, politice a technologiích. Sociodemografické změny souvisí s pomalým vývojem ve společnosti, jako je stárnutí. Politická změna pak zahrnuje nové zákony, jako je kupříkladu bankovní regulace, která následovala po globální finanční krizi. Technologická změna souvisí s inovacemi, jako jsou inovace způsobené digitalizací.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Trendy tedy mohou způsobit, že buď průmyslová odvětví zůstanou atraktivní a poskytnou dlouhodobý růst anebo naopak. Krásným příkladem může být ocelářský průmysl, který v letech 1945–1960 vytvářel právě ono bohatství pro akcionáře. V roce 1945 skončila druhá světová válka a spolu s koncem války přišla následná obnova zničených měst, které byly dlouhé měsíce vystaveny bombardování. Zároveň v tomto mezidobí nastal rychlý populační nárůst. Díky těmto faktorům byla poptávka po oceli vysoká. Následně od roku 1960-2000 byla poptávka i nabídka po oceli vyváženější, což vedlo také ke stagnaci bohatství v ocelářském průmyslu. Od roku 2000 do roku 2010 opět vzrostlo bohatství v tomto průmyslu, neboť v tomto mezidobí Čína zaznamenala rychlou ekonomickou expanzi, což sebou přineslo i masivní výstavbu. Pro zajímavost, pokud jde o porodnost, tak v komunistické Číně byla v roce 1979 zavedena politika jednoho dítěte. V roce 2016 komunistická čínská vláda v obavě z poklesu porodnosti a stárnutí obyvatel umožnila párům ve městech pořídit si dvě děti.

 

Nebo také v době před internetem na akciovém trhu dominovaly vertikálně integrované kapitálově náročné společnosti (s drahým vybavením), jakožto Exxon Mobil, General Motors, AT&T, General Electric a Du Pont.

 

Nyní se ale podívejme na zajímavý graf, který ukazuje markantní odchylku v tvorbě investičního zisku, jinými slovy v tvorbě bohatství pro akcionáře v různých průmyslových odvětví v průběhu času (měřeno jako celkový dolarový zisk při investici do akcií firem daného odvětví). Z grafu je patrné, že největší investiční zisk vytvořil pro investory softwarový průmysl a to 4,1 bilionu USD, zatímco sektor těžby a zpracování drahých kovů způsobil snížení majetku investorů o 17 miliard USD. Byť šla v tomto období cena zlata nahoru, tak i přesto byla problémem u těchto firmem velmi malá průměrná čistá zisková marže. Retailové obchody mají také malou průměrnou čistou marži, nicméně rozdíl je v tom, že jim rostou objemy. A to samé i banky měly v minulosti až do finanční krize 2008 vysoké marže. Při tvorbě investičního zisku hraje tedy podstatnou roli marže.

 

V tomto kontextu se také můžete podívat na konkrétní společnosti, které vytvořily největší zisk pro své vlastníky, tedy akcionáře.

 

průmyslová odvětví Eva Mahdalová Finlord

V nadcházejících letech či desetiletích by mohly mít dopad na průmyslová odvětví velké trendy, jakožto transformující technologie, kdy digitální inovace budou mít pravděpodobně dopad na celý podnikatelský sektor, avšak zejména na finanční, bankovní sektor a maloobchod. Dalším velkým trendem je sociodemografie. Stárnoucí populace a větší povědomí lidí o zdravém životním stylu pravděpodobně ovlivní farmaceutický, lékařský a potravinářský průmysl. A samozřejmě je velkým trendem také ekologie, kdy kolektivní úsilí vlád, společností a spotřebitelů má zpomalit či zastavit globální oteplování. To povede pravděpodobně k další regulaci a zavádění chytrých technologií. Tento trend by pak mohlo mít značný dopad na ropný a dopravní průmysl a veřejné služby.

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

7.10.2020

3 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.