Finlord Sněmovna financí

Jak se vyvíjí kvantitativní uvolňování (QE) v USA

18.9.2020

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
kvantitativní uvolňování význam

S nástupem globální finanční krize se ve velkém měřítku začalo využívat kvantitativní uvolňování (QE). Tento trend se během první poloviny roku 2020 dramaticky zesílil, protože centrální banky reagovaly na koronavirovou krizi, což tedy vedlo k dalšímu nafukování rozvah centrálních bank. Pokud se konkrétně podíváme na celková aktiva v rozvaze Fedu, tak ta poklesla k 9. září od vrcholu 10. června o 158 miliard USD na současných 7,01 bilionu USD. I přes menší pokles zůstává rozvaha Fedu rekordně nafouknutá.

 

 

kvantitativní uvolňování QE

 

 

Fed má ve své rozvaze řadu aktiv, které nesouvisejí s QE. Některé z nich kolísají z týdne na týden a jiné zase nikoliv, což je kupříkladu zlato nebo SDR. Abychom ale viděli, kam FED míří s QE, tak se podíváme na 5 hlavních kategorií související s QE. Těmito kategoriemi jsou repo operace, SPV, swapy dodávající likviditu, cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS) a státní cenné papíry.

 

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

 

Od 15. července zůstávají repo operace na 0 USD.

 

 

repo operace centrální banka

 

 

Pokud se podíváme na swapy dodávající likviditu, tak Fed poskytl swapovými linkami dolary několika dalším centrálním bankám, nicméně ty se nepoužívají a zůstatky k 9. září poklesly o 17 miliard USD na 72 miliard USD z květnového vrcholu 449 miliard USD. Japonská centrální představuje 79 % (56 miliard USD) ze zbývajícího celkového objemu. Swapy s ECB poklesly na 6,5 miliardy USD. Swapy s mexickou centrální bankou jsou od července na 4,9 miliardách USD. Centrální banky Švýcarska, Singapuru a Dánska měly malé zůstatky.

 

 

swapy centrální banka

 

V případě SPV (Special Purpose Vehicle) pak americká vláda vloží do SPV vlastní kapitál a Fed mu půjčí. SPV poté nakoupí aktiva. Částky uvedené v rozvaze Fedu zahrnují půjčky, které Fed poskytl SPV a vlastní kapitál poskytnutý vládou.
Jednotlivé zkratky v grafu znamenají:

 

PDCF Primary Dealer Credit Facility je úvěrový nástroj financování primárních dealerů, tedy zejména bank, pomocí overnight půjček.

 

MMLF Money Market Mutual Fund Liquidity Facility je nástroj financování likvidity podílových fondů peněžního trhu.

 

PPPLF Paycheck Protection Program Liquidity Facility je nástroj, pomocí kterého Fed financuje program na zachování zaměstnanosti (obdoba českého programu antivirus).

 

CPFF Commercial Paper Funding Facility je program, pomocí kterého se poskytuje likvidita emitentům pokladničních směnek.

 

CCF Corporate Credit Facilities je program nákupu podnikových dluhopisů, půjček a dluhopisových ETF.

 

MSLP Main Street Lending Program je program, v rámci kterého se financují bankovní půjčky poskytnuté malým a středním podnikům, jenž byly zasaženy pandemií koronaviru.

 

MLF Municipal Liquidity Facility – pomocí tohoto programu se nakupují dluhové nástroje vydané municipalitami v USA.

 

TALF Term Asset-Backed Securities Loan Facility je program na financování úvěrů, u nichž jsou kolaterálem autopůjčky, studentské půjčky či půjčky na stroje a vybavení.

 

Z grafu je patrné, že nákupy podnikových dluhopisů a dluhopisových ETF stagnují už několik týdnů. Kupříkladu FED v srpnu nenakoupil ani jedno ETF na dluhopisy. To v podstatě naznačuje, že FED nyní upustil od nákupů podnikových dluhopisů. Na konci srpna činila celková výše držby podnikových dluhopisů a dluhopisových ETF 12,7 miliardy USD. Jak je z grafu patrné, tak v posledních měsících lije kapitál Fed zejména do programu PPPLF, jehož cílem je zachování zaměstnanosti.

 

kvantitativní uvolňování

 

 

Bilance cenných papírů zajištěných hypotékou (MBS) zůstala od 24. června beze změny na úrovni 1,95 bilionu USD.

 

 

MBS cenné papíry zajištěné hypotékou

 

Od konce května nakoupuje Fed státní dlouhopisy v objemu přibližně 14 miliard USD. S tím, že už drží státní dluhopisy v objemu 4,39 bilion USD.

 

kvantitativní uvolňování Eva Mahdalová Finlord

 

 

Na posledním zasedání Fed ponechal úrokové sazby v souladu s očekáváním u nulových hodnot a ve svém výhledu počítá s tím, že blízko nuly zůstanou až do roku 2023. Nicméně před prvním zvýšením úrokových sazeb chce americká centrální banka vidět, že je dosažená plná zaměstnanost a že se průměrná inflace bude pohybovat kolem 2 %. Fed dále upravil svoji prognózu letošního vývoje ekonomiky a očekává pokles HDP pouze o 3,7 %, přičemž ještě v červnu počítal s propadem o 6,5 %. Americká centrální banka však uvádí, že epidemie koronaviru bude nadále zatěžovat ekonomiku, čeká však rychlejší oživení i výraznější pokles nezaměstnanosti než v červnu. Do konce roku 2020 má míra nezaměstnanosti poklesnout na 7,6 % místo v červnu odhadovaných 9,3 %. Podle odhadu se má v roce 2023 nezaměstnanost snížit na 4 %. Rozhodně uvolněná monetární politika bude nadále podporovat zejména dynamická aktiva.

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

18.9.2020

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY K P2P PLATFORMĚ MINTOS