Finlord Sněmovna financí

P2P Peerberry a Aventus Group: úspěšné překonání krize?

24.9.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
analýza P2P Peerberry

Nebankovní společnost Aventus Group na P2P platformě Peerberry umísťuje své poskytnuté půjčky s výnosností kolem 10 % p.a.. Aventus Group působí v 11 zemích: Litva, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Česká republika, Rusko, Kazachstán, Moldavsko, Vietnam, Filipíny a Srí Lanka. CEO společnosti je Andrejus Trofimovas. Skupina v současné době zaměstnává více než 1 000 zaměstnanců. Pokud jde o zaměstnaneckou strukturu, tak Aventus Group zaměstnává nejvíce lidí v oddělení pro vymáhání pohledávek a v zákaznickém servise, kde zároveň dochází i k ověřování klientů. Tyto dvě oddělení vedení společnosti pokládá za klíčové vzhledem k tomu, že se zaměřuje především na krátkodobé úvěry.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

P2P Peerberry

 

Na grafu níže jsou celkové poskytnuté půjčky po měsících. Objem poskytnutých půjček se podobně jako u jiných nebankovních společností výrazně snížil s příchodem pandemie a následných karantén. S tím, jak se rozhýbala ekonomická aktivita, tak v květnu a červnu se už objem poskytnutých půjček opět vrátil téměř na předkrizové úrovně.

 

P2P Peerberry Aventus Group

 

Následující graf ukazuje rozdělení půjček podle jednotlivých produktů. Aventus Group poskytuje tři druhy úvěrových produktů, a to krátkodobé úvěry, dlouhodobé úvěry a autopůjčky. Za první pololetí tohoto roku tvořily krátkodobé podnikatelské půjčky v portfoliu téměř 97 %. Aventus Group uvádí, že krátkodobé podnikatelské úvěry byly nejméně ovlivněny pandemií koronaviru, nicméně společnost na začátku roku 2020 plánovala výraznější růst krátkodobých podnikatelských půjček. V prvním pololetí 2020 se v úvěrovém portfoliu v meziročním srovnání snížil objem dlouhodobých půjček a autopůjček. Konkrétně dlouhodobé půjčky v H1 2020 tvořily 2,18 % a autopůjčky 0,99 %.

 

půjčky Aventus Group

 

Nesplácené půjčky vykazuje Aventus tehdy, když jsou poskytnuté půjčky po splatnosti 90 a více dní. Nebankovní skupina má průměrnou míru půjček v defaultu na úrovni 12 %, nicméně i u těchto půjček se z části daří získat zpět peníze. Tím pádem je čistá průměrná míra odpisů nesplácených půjček na úrovni 7 %.

 

investice P2P Peerberry Eva Mahdalová Finlord

 

Navzdory pandemické situaci dokázala Aventus Group v prvním pololetí zvýšit objem poskytnutých půjček o 66 % na 121 milionů EUR.

 

p2p Peerberry Eva Mahdalová Finlord

 

Příjmy z úroků a poplatků se v H1 2020 meziročně zdvojnásobily na 46,6 milionu EUR.

 

investice Aventus Group Eva Mahdalová Finlord

 

Aventus Group v reakci na koronavirovou krizi snižovala zejména na jaře provozní náklady, přičemž nejvíc snížila náklady na marketing. Podíl provozních nákladů k příjmům z úroků a poplatků se v květnu snížil až na 34,4 %.

 

jak investovat na P2P Peerberry Eva Mahdalová Finlord

 

Velikost aktiv vzrostla na 45,6 milionu EUR a velikost vlastního kapitálu stoupla na 34,4 milionu EUR. Financování je tedy velmi konzervativní, jelikož podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech je na úrovni 75 %. Také poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je nízký, vzhledem k tomu, že dluh měla společnost k červnu tohoto roku na úrovni 11,2 milionu EUR. Nízká míra zadlužení vůči aktivům zajišťuje společnosti správné řízení rizik a udržitelnost podnikání skupiny.

 

analýza Aventus Group

 

Aventus Group byla založena před 11 lety, tedy v období globální finanční krize, a tudíž nejde o první krizi, kterou společnost zažila. To se odráží i na jejím modelu fungování, kdy financování společnosti je velmi konzervativní. Aventus Group tvoří hotovostní rezervu z celkového úvěrového portfolia až 10 %, načež společnost tuto rezervu navzdory koronavirové krizi zvýšila. Aventus Group uvádí, že si prostřednictvím P2P dlouhodobě nepůjčuje více než 45 % svého celkového úvěrového portfolia.

 

V Polsku došlo ke zpřísnění pravidel na trhu s půjčkami, kdy vláda zavedla nižší zastropování úrokové sazby RPSN. Od dubna pak Aventus Group poskytovala půjčky pouze pro stávající klienty s velmi dobrou úvěrovou historií. Ziskovost polských společností mírně poklesla, nicméně i přesto dle slov managementu zůstává Polsko pro společnost stále úspěšným trhem. Z důvodu politické nejistoty pozastavila Aventus Group své aktivity v Bělorusku. Ty však tvořily pouze malý podíl, načež ostatní dceřiné společnosti na jiných trzích postupně expandují své aktivity. Aventus Group vidí velký potenciál úvěrování mimo Evropskou unii. Z tohoto důvodu tedy aktivně zkoumá potenciál na rozvíjejících se trzích a připravuje expanzi do Keni a Indie.

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

24.9.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY BROKERA XTB