Finlord Sněmovna financí

Vyplatí se investice do vína?

5.9.2017

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Pro koho je vhodná investice do vína? Jak stárnutí ovlivňuje ceny vína? A jaká je reálná výkonnost vína?

 

Víno patří mezi komodity, do kterých lze investovat. Jedná se o alternativní investici podobně jako známky či umění. Investice do vína je dlouhodobá záležitost a je tedy nutné ho držet v portfoliu řadu let.

 

Je ale víno dobrou investicí anebo je akorát tak dobré na degustaci?

 

Přihlaste se do našeho newsletteru, a získáte tříměsíční seriál o tom, jak investujeme, co sledujeme, kde vidíme prostor pro generování nadprůměrných výnosů.

 

Prodej vína v USA roste. Podle amerického spotřebitelského průzkumu zaměřeného na víno se prodej vína v USA v roce 2015 pohyboval kolem 38 miliard USD, což představuje 10 – 15 % světových tržeb v této oblasti.

 

V rámci investičních vín existuje index Livex, který sleduje ceny kvalitního vína.

 

index vína

 

Nedávný výzkum od Dimson a spol. se zabýval otázkou zkoumání dlouhodobých trendů cen vína. Research v rámci kvalitních vín bere v úvahu bordeauxské vína. Pojďme se tedy podívat na to, jak postupné stárnutí ovlivňuje ceny vína a také na to, jaká je reálná výkonnost této komodity.

 

Kvalitní vína vs. vína s relativně nejnižší kvalitou

 

Podle výzkumu existují tři faktory, které ovlivňují základní hodnotu vína. Jedná se o hodnotu současné spotřeby, současnou hodnotu budoucí spotřeby a nefinanční užitek z vlastnictví vína jako sběratelského předmětu.  Tyto tři faktory jsou ovlivněny různými způsoby v závislosti na tom, zda je víno vysoké anebo nízké kvality. Na základě těchto rozdílů je jejich cenový vývoj různý. Jak ukazuje výzkum, tak vysoce kvalitní vína obvykle zhodnocují při dozrávání v průběhu několika desetiletí. Následně se ceny stabilizují, dokud se vína nestanou starožitnostmi, kdy se jejich ceny opět zvednou. U méně kvalitních vín cena v prvních letech stagnuje, ale pak roste téměř lineárně.

 

Graf níže ukazuje cenový vývoj vysoce kvalitních vín a vín relativně nižší kvality během životních cyklu od roku 0 do roku 100. Nefinanční přínos držby vína roste s jeho věkem.

 

investice do vína

 

Investice do vína: jaká je dlouhodobá výkonnost vína?

 

Výzkum byl prováděn na dlouhodobých datech. Konkrétně se vzaly data od roku 1900 do roku 2012. Delší časové období totiž umožňuje zajímavější srovnání s jinými trhy. Studie ukázala, že průměrná roční reálná výkonnost vína je 5,3 %. Po odečtení nákladů na skladování a pojištění je průměrný reálný roční výnos vína 4,1 %. V porovnání s akciemi je to méně a navíc, jak ukázal výzkum, tak víno oproti akciím vykazuje větší volatilitu cen. Na druhou stranu víno dosahuje vyšších výnosů než jiné sběratelské předměty (známky, umění) či dluhopisy, pokladniční poukázky a spořicí účty.

 

Investice do vína je podle našeho názoru vhodná především pro velké investory, kteří chtějí mít své portfolio více diverzifikované do alternativních aktiv. S tím také souvisí i skutečnost, že je potřeba víno držet delší dobu. Pro zajímavost: podle výzkumu Barclays 28 % nejbohatších lidí má zhruba 2 % svého majetku ve víně.

 

Nejenom ve světě, ale i u nás existují fondy kvalifikovaných investorů, které se zaměřují čistě na víno. U těchto konkrétních fondů, jež obchodují vína, je ovšem důležité sledovat, zda portfolio vín agresivně přeceňují či nikoliv. Problém u agresivního přeceňování je, že před krizí může být fond nadhodnocený.

5.9.2017

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY BROKERA XTB