Finlord Sněmovna financí

Kvartální výsledky XTB: Trend pasivního investování podporuje silný růst

6.5.2024

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
XTB

Společnost XTB, globální fintech nabízející online investiční platformu a mobilní aplikaci, oznámila předběžné finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2024. Dlouhodobé trendy na akciových a komoditních trzích spolu s dynamickým růstem zákaznické základny vyústily v rekordní konsolidované tržby ve výši 128,7 mil. EUR (+ 12,5 % meziročně) a konsolidovaný čistý zisk ve výši 70,1 mil. EUR (+ 8,8 % meziročně).

 

Stěžejní výsledky:

 

● XTB získala 129,7 tis. nových klientů (+ 24,5 % meziročně) a zvýšila počet aktivních klientů na 378,5 tis. (+45,5 % meziročně). Čisté vklady vzrostly na 1,9 mld. zlotých (+ 85,0 % meziročně), což poukazuje na velký investiční apetit.
● Dlouhodobé trendy na akciových a komoditních trzích spolu s rostoucí klientskou základnou vedly k rekordním konsolidovaným tržbám: 128,7 mil. eur.
● Společnost XTB pokračuje ve své transformaci k tomu, aby se stala přední univerzální investiční aplikací. V prvním čtvrtletí roku 2024 si 78 % nových klientů XTB v Evropské unii vybralo jako svou první transakci akcie, ETF nebo vytvořilo Investiční Plán.
● Společnost úspěšně pokračuje ve vývoji dle letošního produktového plánu a postupuje v geografické expanzi v Latinské Americe a Asii.

 

V prvním čtvrtletí roku 2024 společnost XTB překročila svůj čtvrtletní cíl, když získala 129,7 tisíce nových klientů. Na konci března využívalo online platformu a mobilní aplikaci XTB k investování, obchodování a spoření 1,02 mil. klientů. Co je však důležitější, v 1. čtvrtletí 2024 se počet aktivních klientů zvýšil na 378,5 tis. z 260,1 tis. v 1. čtvrtletí 2023.

 

Vzhledem k tomu, že investoři stále více obracejí svou pozornost k novým příležitostem, jak aktivně, tak pasivně investovat, vzrostly čisté vklady meziročně o 85,0 % a na konci března 2024 dosáhly 1,89 mld. zlotých.

 

“První čtvrtletí znamenalo skvělý začátek roku. Opět jsme prokázali, že naše strategie funguje dobře, protože nám umožňuje dosahovat stabilních a opakovatelných výsledků. Všechny klíčové ukazatele výkonnosti rostou – jak z hlediska financí, tak i provozních výsledků,” říká Omar Arnaout, generální ředitel společnosti XTB. “Urychlujeme naši transformaci směrem k univerzální investiční aplikaci a tato změna je již patrná na rozhodnutích našich zákazníků, kteří začínají svou investiční cestu investováním do akcií, ETF a vytvářením vlastních Investičních Plánů. Pevně věřím, že přidání dluhopisů, penzijních produktů a multiměnové karty posune XTB o krok blíže k vytvoření kompletní superinvestiční aplikace pro každého, kdo chce efektivně spravovat své finance,” dodává Arnaout.

 

Transformace v investiční super-aplikaci

 

Od začátku roku dosáhla XTB významného pokroku na cestě k tomu, aby se stala přední univerzální investiční aplikací, která zákazníkům umožňuje obchodovat, investovat a spořit a zároveň zachovává přístup k jejich finančním prostředkům. Přidání Investičních Plánů založených na ETF a spuštění úročení neinvestovaných prostředků umožnilo společnosti XTB rozšířit portfolio produktů a přilákat nové skupiny zákazníků, kteří dávají přednost pasivním, dlouhodobým investicím.

 

V 1. čtvrtletí 2024 se 78 % nových zákazníků rozhodlo investovat do akcií a ETF nebo vytvořit Investiční plán jako svou první transakci s XTB. Zároveň se počet transakcí s ETF, akciemi a Investičními plány zvýšil o 93 % oproti 1. čtvrtletí 2023. Pokud se podíváme pouze na investování do akcií, objem transakcí se zvýšil o více než 71 % a dosáhl 1,87 mld. dolarů (oproti 1,09 mld. dolarů v 1. čtvrtletí 2023). I přes obecný trend poklesu úrokových sazeb XTB stále drží úročení neinvestovaných vkladů na velmi vysoké úrovni, kdy noví klienti s účtem v českých korunách mají úrok ve výši 6 % po dobu 3 měsíců od založení účtu.

 

Aktualizace produktového plánu na rok 2024

 

V prvním čtvrtletí byl v Polsku uveden na trh produkt s názvem Social. Ten umožňuje uživatelům aplikace sledovat nejlepší investory XTB – prohlížet si, co mají ve svých portfoliích, a dostávat upozornění na jejich transakce. Tato funkce také umožňuje investorům kontrolovat portfolia svých přátel a rodinných příslušníků a porovnávat se s lídry.

 

Produktový a technologický tým XTB také významně pokročí ve vývoji nových funkcí, jako je investování do dluhopisů, penzijní produkty a karta pro více měn. Všechny tyto produkty jsou v pokročilém stádiu vývoje a jejich uvedení na trh se očekává v roce 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

6.5.2024

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY BROKERA XTB