Finlord Sněmovna financí

Recenze Lendermarket v roce 2024: výnosy až 18 % p.a.

4.4.2024

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Lendermarket recenze 2024

Na platformě Lendermaket investujeme už od srpna 2021 a věnovali jsme se ji v recenzi ZDE. Od založení Lendermarket se zde proinvestovaly úvěry v objemu 400 milionů EUR (více než 10 miliard Kč). Investoři získali na úrocích 17,9 milionu EUR (452 mil. Kč) při průměrné úrokové sazbě 15,7 % p.a.. Počet investorů stoupl nad 17 000. Aktuálně lze na platformě najít úvěry s úrokovou sazbou 12 % až 18 % p.a.. Co se za poslední roky na platformě změnilo? Jaké jsou stěžejní výhody? A kde vidíme rizika?

 

Lendermarket P2P Investice

 

Noví investoři, kteří použijí při registraci tento referral odkaz, získají bonus 1 % z objemu investovaného kapitálu v prvních 60 dnech od registrace.

 

Lendermarket: výnosy jsou velmi vysoké a nabídka úvěrů roste

 

Na platformě Lendermarket dlouhodobě investujeme. Kumulativní zhodnocení od září 2021 je na úrovni 46 %. Úroky přichází pravidelně. Výjimkou byl přelom 2023 a 2024, kdy nastalo mírné zpoždění plateb, což souviselo mimo jiné s dočasným pozastavením umísťování nových úvěrů na tržišti kvůli žádosti o crowdfundingovou licenci. Nicméně v únoru 2024 byla část čekajících plateb doplacená i s úrokem za omeškání. Proto je i na našem grafu výnosu vidět skok (v našem případě byly doplacené všechny úvěry).

 

Lendermarket P2P zhodnocení Finlord

 

V nastavení Lendermarket nastal v uplynulých letech značný posun. Původně to byla platforma zaměřená na financování spotřebitelských úvěrů nebankovní úvěrové společnosti Creditstar. Aaro Sosaar, který Lendermarket ovládá přes společnost SA Financial Investment OU, je také zakladatel a CEO skupiny Creditstar. Nynější CEO platformy Lendermarket Carles Federico byl dříve manažer pobočky Creditstar ve Španělsku. Silné propojení je tedy zřejmé, nicméně naše zkušenosti z jiných platforem ukazují, že takovéto nastavení má spíše pozitivní přínos, jelikož platforma a poskytovatel úvěrů mohou lépe koordinovat své procesy.

 

Postupně se nabídka rozšiřuje i o úvěry od jiných poskytovatelů zaměřených také na poskytování spotřebitelských úvěrů. Každopádně úvěrové portfolio je stále z 95 % tvořeno především nabídkou od skupiny Creditstar, takže výkonnost této instituce je pro úspěch Lendermarket nadále stěžejní. Aktuálně je na tržišti několik tisíc úvěrů, takže lze snadno umístit i větší objem kapitálu.

 

Lendermarket P2P poskytovatelé úvěrů

 

Lendermarket zvyšuje transparentnost informací pro investory nejenom uveřejňováním pravidelných finančních informací o poskytovatelích úvěrů, ale také skóringem rizika na škále 1 až 10 (10 je nejlepší), a to pro různé oblasti – monitorování transakcí, finanční stabilita úvěrového portfolia, právní nastavení a transparentnost. Nejvyšší rating dala společnostem Dineo a QuickCheck. Credistar zaostává především v oblasti monitorování transakcí a ve finanční stabilitě. Naopak transparentnost a právní nastavení má Creditstar vyšší.

 

Lendermarket P2P rating

 

Investovat lze už od 10 EUR, přičemž investoři neplatí žádné poplatky. Platforma má i autoinvest, který usnadňuje rozkládání peněz investorů do více půjček. Sekundární trh, na kterém by se daly odprodat investice, na platformě není. U všech poskytovatelů úvěrů se uplatňuje 60denní buyback garance, nicméně platforma může povolit až 6 prodloužení splatností o 30 dní, tedy celkem o 180 dní. Samozřejmě, po celou dobu se kumulují úroky.

 

Autoinvest má předdefinované nastavení nebo si investor může vybrat své nastavení.

 

Lendermarket P2P autoinvest

 

Na stránce nastavení autoinvestu je i přehledná tabulka, jaké úvěry byly v uplynulých sedmi dnech přidány na platformu. Kolem poloviny března byla typická splatnost 1 až 24 měsíců a nabízená úroková sazba byla 12 % a 18 % p.a.

 

Lendermarket P2P úvěry

 

Lendermarket požádala o evropskou crowdfundingovou licenci

 

Lendermarket požádala v roce 2023 o European Crowdfunding Service Provider license (ECSP) dle regulace (EU) 2020/1503 (Crowdfunding Regulation), což lze vnímat jako krok správným směrem. Licencované investiční subjekty podléhají přísnější regulaci a dozoru, aby byla posílená ochrana prostředků investorů.

 

Dle poslední aktualizace z února 2024 proces získávání licence probíhá, nicméně finální termín získání licence nelze zatím určit, jelikož to závisí na regulatorním orgánu. Snad bude proces uzavřen v průběhu letošního roku.

 

Rizika investic na Lendermarket a co musí investoři sledovat

 

Všichni investoři vědí, že crowdfunding není bezrizikový. Jinak by nebylo možné získávat vysoké úroky. Proto je důležité pravidelně sledovat informace, které platformy poskytují o úvěrových portfoliích a poskytovatelích úvěrů. Stále musíme myslet na to, že všichni zmínění poskytovatelé úvěrů jsou zaměření na nezajištěné spotřebitelské mikro úvěry. Míra nesplácení takovýchto úvěrů je vyšší než třeba u hypoték.

 

Jak jsme uvedli, pro Lendermarket je nadále stěžejní Creditstar Group. Ta dosáhla dle neauditovaných výkazů v roce 2023 zisk 6,7 milionu EUR při tržbách 34 milionů EUR. V obou případech nastalo mírné snížení oproti roku 2022.

 

Lendermarket výsledky Credistar Group

 

Objem aktiv se zvýšil na 257 milionů EUR a vlastní kapitál byl 57 milionů. V listopadu 2023 upsala společnost dluhopisy se splatností červnu 2025 a červnu 2026 a kupónem 13,5 % a 14,5 % p.a.. Spolu s úvěrem tak získala 12 milionů EUR, které použila na refinancování maturujících závazků a expanzi své nabídky. Skupina Creditstar je prominentním emitentem na dluhopisovém trhu v Pobaltí a celkem realizovala 30 úspěšných emisí dluhopisů. Třetí rok po sobě se stala finalistem Banking Tech Awards. Kvartální výsledky skupiny i výroční zprávu mohou investoři najít na stránkách Lendermarket.

 

Lendermarket rozvaha Credistar Group

 

Pro srovnání Dineo měla v roce 2022 čistý zisk 860 tisíc EUR při tržbách 19,3 mil. Kč. Velikost aktiv měla 8,1 mil. EUR a vlastní kapitál činil 1,4 mil. EUR.

 

Lendermarket výsledky Dineo

 

Credifiel měla v roce 2022 zisk 4,8 mil. EUR při tržbách 35,3 mil. EUR.

 

Lendermarket výsledky Credifiel

 

Z uvedených výsledků je patrné, že největší úvěrové společnosti působící na platformě Lendermarket jsou dlouhodobě ziskové a mají kapitál na další rozvoj.

 

Rizikem je pochopitelně zhoršení ekonomického vývoje na trzích, kde poskytovatelé působí. Rizikem je i nesoulad v cash flow, který u úvěrových společností může nastat, pokud se kupříkladu zhorší podmínky na dluhopisovém trhu. Tady se můžeme ještě vrátit ke zpožděným platbám, které na Lendermarket vznikly v minulých měsících z důvodu zpoždění na straně Creditstar. Platforma informovala investory o zpoždění a zároveň jim jako kompenzaci zajistila úročení zpožděného kapitálu ve výši 18 % p.a.. Aktuálně už probíhá vyplácení zpožděných plateb. Dle našeho názoru bylo jednání Lendermarket férové.

 

Lendermarket si pro nové i stávající investory připravila jarní promo akci, která platí do 12. dubna. V rámci akce mohou získat investoři bonus 8 až 150 EUR dle výšky vkladu a investice.

 

My na platformě plánujeme investovat dlouhodobě. Úrokové výnosy jsou velmi vysoké a dostatečně kompenzují podstupované riziko.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

4.4.2024

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

    Tomaš napsal:

    Jak můžete dělat reklamu společnosti, která nesplácí dluhy?
    Mám půjčky, které vypršely v červenci 2023, takže od devíti stále nebyly splaceny. V této situaci jsou stovky lidí, kteří připravují žalobu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE