Finlord Sněmovna financí

Dluhopisomat a developer RL development 11 % p.a.

20.9.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
development

Na platformě Dluhopisomat byla zveřejněna investiční příležitost v podobě 3,8letého dluhopisu developerské společnosti RL development I s. r. o. s hrubým výnosem 11 % p.a.. Kupón je vyplácen čtvrtletně. Minimální výše investice je 50 tisíc Kč. Objem emise je 10 milionů Kč. Emise je v plné výši zajištěna zástavou nemovitostí. Emitent RL development I s. r. o. je společnost, jenž spadá pod mateřskou společnost Real Luxembourg a. s., která je ryze českou společností specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej.

 

dluhopisomat investice

 

Získané prostředky z dluhopisů hodlá společnost použít na nákup nových nemovitostí v rámci hlavní podnikatelské činnosti emitenta. Díky tomu dojde k navýšení majetku společnosti, čímž se opětovně navýší míra zajištění emise.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Dluhopisomat: společnost se vyprofilovala jako specialista na problematické zadlužené nemovitosti

 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, tak společnost RL development I s. r. o. spadá pod mateřskou společnost Real Luxembourg a. s., která je čistě českou společností se specializací na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej.
Zakladatelé společnosti a členové expertního týmu mají za sebou více než 15 letou zkušenost a stovky úspěšně zrealizovaných obchodních transakcí. V roce 2020 Real Luxembourg prošla hloubkovým auditem provedeným renomovanou poradenskou společností, následně začala aplikovat pokročilé interní procesy ve smyslu docílení zvýšení efektivity všech vnitřních i vnějších činností. Společnost postavila expertní obchodní týmy specializující se na výkupy v přiděleném regionu. Tyto týmy nadále úspěšně rozšiřuje. Každý obchodník společnosti se může opřít o silné zázemí pražské kanceláře, která se soustředí na podporu obchodu, zjednodušení a zkrácení obslužných procesů, čímž přispívá k dalšímu zhodnocení na každém obchodním případu.

 
V průběhu let se společnost Real Luxembourg a.s. vyprofilovala jako specialista na často problematické zadlužené nemovitosti, podílové spoluvlastnictví, tedy na oblast typologicky velmi náročnou na expertízu, čas a nutnost kvalitního zázemí, což jsou faktory, bez kterých v této části realitního trhu nelze dlouhodobě uspět. Služby společnosti jsou kompletní. Společnost poskytuje poradenství, znalecké posudky, právní a finanční služby. To vše, jako celek, je pro klienty společnosti bezplatné. Díky procedurálním a legislativním znalostem se společnosti daří postupovat rychle, efektivně a s maximálním důrazem dotáhnout případ zdárně do konce tak, aby klientovi pomohli vyřešit vzniklou situaci profesionálně a důstojně.

 
Společnost investuje zejména v krajích, které dobře zná. To zahrnuje Středočeský, Severočeský, Západočeský, Jihočeský, Východočeský kraj a Prahu. Společnost si je vědoma specifik daných oblastí v detailu na jednotlivé lokality, města i vesnice. Proto je pak s touto znalostí postupovat individuálně, což je velká výhoda jak na straně prodávajícího, když nemovitosti nabírá do portfolia, tak na straně kupujícího, kdy přes realitní kanceláře společnost vrací zrekonstruované nemovitosti zpátky na retailový trh. Dokonce by se dalo říci, že společnost často začíná tam, kde jiní z oboru skončili, věnuje energii a čas mnoha opomenutým a nedoceněným nemovitostem, které spadly pod radar obecného zájmu. O to větší radost a obchodní úspěch docílí, když se celý obchodní případ povede dotáhnout do úspěšného konce.

 
Společnost Real Luxembourg a.s. je equity investor, který ke svým projektům využívá vlastní kapitál nebo kombinovaný cizí kapitál, tedy bankovní kapitál či kapitál soukromých investorů. Konkrétně společnost investuje do zadlužených nemovitostí, což je i hlavní specializace společnosti. Společnost je schopna zrealizovat výkup i takových nemovitostí, u kterých je třeba vyplatit exekuce, hypotéku, majetkové vyrovnání v rámci rozvodového řízení manželů či dluhy vzniklé v rámci dědického řízení. Ve všech těchto případech platí, že je třeba nastalou situaci řešit včas a s opravdovými odborníky. Každá situace se dá úspěšně řešit, a to hned v několika variantách, která se zvolí dle daného případu. A právě v této oblasti se společnost postupně stala lídrem trhu v oblasti Čech.

 
Další odbornou činností, ke které se společnost v průběhu let vyprofilovala, je obor výkupu a následného prodeje nemovitostí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví. Jedná se o takové nemovitosti, které mají více vlastníků, ať už to jsou rodinní příslušníci či zcela cizí lidé. Do komunikace mezi spoluvlastníky společnost často vstupuje jako nezávislý mediátor, jelikož je zcela zásadní najít společnou vůli a ochotu se vzájemně domluvit. Zvláštní kapitolu tvoří společné jmění manželů, v tomto případě se pak jedná o bezpodílové spoluvlastnictví.

 
Další obchodní disciplínou společnosti je nákup a následný prodej různých typů rezidenčních nemovitostí – bytů, rodinných domů a činžovních domů. Činnosti společnosti zahrnuje také nákup výnosových nemovitostí za účelem dlouhodobého držení. V tomto segmentu spolupracuje s předními experty na oceňování realit a je tak schopna efektivně rozpoznat ty nejvýhodnější nemovitosti k investici.

 
Společnost se dále zabývá přímým výkupem zemědělských a lesních pozemků, které mohou zahrnovat ornou půdu, vinice, sady, souvislé lesní celky, či jen jejich část v rámci celé České republiky. Zájemcům je společnost schopna vyplatit celou kupní cenu ihned po vyřízení formalit souvisejících s prodejem. Díky síti lokálních zástupců a spolupracujících partnerů, je společnost schopna dát konkurenceschopnou nabídku v kterémkoliv z regionů v Čechách.

 
V oblasti výkupu pohledávek se společnost specializuje na odkup právně zajištěných pohledávek od bank i privátních subjektů. Společnost je schopna okamžitě splatit dluhy, které jsou vázané k dané nemovitosti, eventuálně vyplatit veškeré exekuce. Nemovitost takto očištěnou může přímo vykoupit, popřípadě zajistit refinancování stávajících závazků majitele. V této oblasti dokáže efektivně propojit bohaté zkušenosti svého týmu v oblastech financování realitních transakcí a obchodu s nemovitostmi.

 

dluhopisomat

reference-real-luxembourg-byt-lucemburska

 

Finanční stránka společnosti Real Luxembourg

 

V posledních letech se společnosti značně zvýšily tržby a v roce 2021 činily 2,9 mil. Kč. Za poslední roky se zvýšila značně také aktiva společnosti z 10,7 milionu Kč v roce 2018 na 27,5 milionu Kč. Za rok 2021 vykázala společnost ztrátu na úrovni téměř 480 tisíc Kč. Ačkoliv výsledek hospodaření byl v minulém roce záporný, důležitý ukazatel aktiv reprezentující stabilitu společnosti zaznamenal mezi lety 2020 a 2021 nárůst o 76 %.

 
Analytik Dluhopisomatu Ing. Martin Měřička také vyzdvihuje pokles poměru cizích zdrojů vůči EBITDA z 87 % na 26 %, což pomohlo zoptimalizovat kapitálovou strukturu. „Při analýze jsme přihlíželi i k faktu, že většinovým společníkem je firma Real Luxembourg, která pod stejným personálním obsazením působí na trhu již od roku 2016 a o tři roky později byla přeměněna z s.r.o. na akciovou společnost.“ Výsledky hospodaření za jednotlivé roky najdete zde.

 
Pokud jde o zajištění, tak dluhopisy budou zajištěny zástavním právem zřízeným emitentem ve prospěch agenta pro zajištění k nemovitostem emitenta, a to konkrétně k bytu na pražském Břevnově a k rodinnému domu v Semilech. Dluhopisy jsou dále zajištěny ručitelským prohlášením mateřské společnosti Real Luxembourg a. s. a zároveň ručitelským prohlášením jednatelů emitenta, tedy ručitelským prohlášením p. Radka Slabyhouda, ručitelským prohlášením p. Petra Srba a ručitelským prohlášením p. Aleše Neustupy. V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění. Dluhopisy jsou zajištěny notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti.

 

 

dluhopisomat

 

 

Rizika jsou pro investory popsána na platformě Dluhopisomat: investice do dluhopisů jsou obecně vnímány jako méně rizikové než například akcie. U korporátních dluhopisů, se kterými se na trhu neobchoduje, je důležité zejména riziko kreditní. To je spojené se skutečností, že nákup dluhopisů je v podstatě poskytnutím půjčky emitentovi. A stejně jako jakákoliv jiná forma půjčky je i tato spojena s rizikem, že dlužník nebude schopen dostát svým závazkům. Investoři si také musí dát pozor na sníženou likviditu. Další informace naleznou investoři na stránkách Dluhopisomatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

20.9.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?