Finlord Sněmovna financí

Zalep.to: investování do faktur s výnosy až 14 % p.a.

18.5.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Zalep.to investice do faktur

Platforma Zalep.to patří mezi nadějné české fintech projekty. Od roku 2017 umožňuje snadno investovat do faktur vůči stabilním společnostem, přičemž nabízené výnosy jsou velmi atraktivní. Pohybují se v rozmezí 4 až 14 % p.a., většina faktur má výnosnost 8-9 % p.a.. Služba je přínosná nejenom pro investory, ale i pro firmy. Platforma umožňuje firmám a podnikatelům jednoduše prodat pohledávky a tak si uvolnit pracovní kapitál. V roce 2020 do projektu vstoupila společnost AKCENTA CZ, která patří mezi největší platební instituce ve střední Evropě a která realizuje pro malé a středně velké firmy zahraniční platební styk a devizové operace. Jak se na platformě Zalep.to investuje?

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Zalep.to a propojení s AKCENTA CZ

 

Financování faktur patří dlouhodobě mezi standardní finanční produkty. V minulosti se mu nejvíce věnovaly banky ve formě faktoringu. Fintechová evoluce ale v posledních letech umožnila vznik platforem, které propojují s firmami i běžné investory. Faktury tak mohou být vystavené i na částky v objemu několik desítek tisíc Kč. Zelep.to má minimální limit 10 000 Kč.

 

Projekt je vlastněn společností AKCENTA CZ. Ta už v rámci směny měn, zajištění kurzového rizika a platebního styku obsluhuje přes 46000 klientů (v ČR 23 000). V roce 2021 byl u společnosti objem klientských transakcí na úrovni 174 miliard Kč, když realizovala 263 tisíc devízových obchodů. Od roku 2021 patří AKCENTA CZ do skupiny RBI (Raiffeisen Bank International). AKCENTA CZ je jako platební instituce regulovaná ČNB a za rok 2021 vykázala čistý zisk 94,9 milionů korun. Ke svému 25letému výročí si tak společnost „nadělila“ rekordní výsledek.

 

Na platformě Zalep.to prodávají faktury společnosti, se kterými AKCENTA CZ dlouhodobě spolupracuje v rámci směny měn a platebního styku. Jedná se především o malé a střední firmy. Dlužníkem v rámci faktury jsou bonitní společnosti, které prochází přísným skóringem řady parametrů.

 

Hodnocení rizika faktur a stanovení bonity dlužníka (odběratele)

 

Hodnocení rizika stanovuje Zalep.to dle interního ratingu a pak dle hodnocení externího partnera Bisnode. Na stránkách platformy naleznou investoři rating i s přiřazenou úrokovou sazbou s krátkým komentářem.

 

Zalep.to rating faktury

 

Časový horizont obchodních případů se pohybuje v rozmezí 14 – 120 dní. Faktury jsou v CZK a EUR. Aktuálně je spíše vyšší nabídka faktur v EUR.

 

Investování na platformě Zalep.to

 

Platforma Zalep.to je uživatelsky příjemná a velmi jednoduchá na zorientování. Na hlavní stránce je výpis faktur, do kterých lze aktuálně investovat a pak seznam minulých obchodních případů. Po rozkliknutí se zobrazí podrobnější informace o velikosti investice, výnosu, splatnosti, poplatku (10 % z výnosu). Investor nakupuje celou fakturu za nabídnutý výnos.

 

Zalep.to investice faktura

 

Také jsou k dispozici údaje o finanční situaci odběratele a jeho platební morálce.

 

Zalep.to investice detail

 

Faktury jsou vůči různým odběratelům většinou z oblasti logistiky a průmyslu.

 

Pokud se investor rozhodne investovat, tak se vygeneruje smlouva k podpisu. Vše probíhá online – založení účtu i investování. Podpis je pomocí SMS kódu.

 

Zalep.to investice potvrzení

 

Při registraci na Zalep.to získá investor zdarma i účet u AKCENTA CZ, kde může provádět měnové směny a platby.

 

Co nám chybí je alespoň jednoduchá forma autoinvestu nebo alespoň možnost hromadně investovat do více faktur. Teď je nutné manuálně po jedné investovat a opisovat SMS kódy. Při vyšším objemu kapitálu a záměru nakoupit najednou více faktur je to trochu nešikovné.

 

Zalep.to má i mobilní Aplikaci pro iOS a Android.

 

Na stránkách Zalep.to naleznou investoři i odpovědi na nejčastější otázky. Kupříkladu odpověď na důležitý dotaz, co se stane, pokud odběratel fakturu nezaplatí:

 

„Po dobu dalších 60 dní od termínu splatnosti se budeme ve spolupráci s původním majitelem faktury snažit přimět odběratele k zaplacení faktury. Po celou dobu se stále započítává stanovený úrok za každý den prodlení, takže roste i Váš výnos z investice. Pokud ani po uplynutí této lhůty odběratel nezaplatí, řešíme s investorem pohledávku individuálně, návrhem splátkového kalendáře, vymáháním s pomocí inkasní agentury či právní cestou. Zároveň máte právo od postupní smlouvy odstoupit, povinnost zaplacení faktury tak přejde na prodávajícího faktury (tzv. regresní faktoring).“

 

Zalep.to: financování faktur s atraktivním výnosem

 

Faktury na tržišti Zelep.to jsou typicky vůči větším firmám s dlouhou historií fungování. Samozřejmě kreditní riziko je vždy na místě. I největší firmy mohou při špatném ekonomickém vývoji zkrachovat. Toto riziko ale kompenzuje nabízená úroková sazba typicky ve výši 8-9 % p.a., což dlouhodobě stačí na pokrývání inflace a budování kapitálového zázemí. Poplatek platformy ve výši 10 % z výnosu je adekvátní.

 

Uživatelsky je orientace na platformě velmi jednoduchá. Jako nedostatek vidíme absenci hromadného nákupu faktur. Také by bylo dobré, pokud by se zvýšila nabídka faktur v korunách, což by ale s dalším rozmachem platformy a propojení s AKCENTA CZ mělo nastat. Z našeho pohledu je Zalep.to velmi kvalitní služba, která rozšiřuje nabídku investičních produktů na českém trhu. Investování do faktur je obecně možné vnímat jako vhodný diverzifikační nástroj k tradičním akciovým, dluhopisovým a nemovitostním portfoliím.

 

Zalep.to investování do faktur

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

18.5.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE