Finlord Sněmovna financí

P2P Mintos: IuteCredit rozbor výsledků za H1

5.8.2021

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
investice Iutecredit

Nebankovní společnost IuteCredit, která působí na P2P Mintos od června 2017, vydala neauditované výsledky za H1 2021.

 

 

IuteCredit se postupně digitalizuje. Více než 20 % nových zákazníků ve Q2 2021 použilo při registraci chytrý telefon. Díky digitalizaci může společnost snížit cenu služeb a zároveň urychlit růst tržeb. Velikost aktiv díky tomu roste rychleji než velikost závazků vůči investorům. U nově poskytnutých půjček je průměrná roční úroková sazba 50 % a splatnost je více než 20 měsíců. Před rokem byla průměrná sazba 60 % a splatnost byla 16 měsíců. Splátková disciplína zákazníků zůstává na vysoké úrovni 90 % zároveň u půjček v prodlení je společnost schopna do 180 dnů získat zpět 40 % poskytnuté částky. Za celý rok 2021 společnost očekává tržby na úrovni 55 mil. EUR. Čistý zisk by mohl překonat hranici 6 mil. EUR. Aktiva na konci letošního roku by mohla pokořit hranici 170 mil. EUR.

 

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Přehled ze světa P2P investic můžete sledovat v sekci Novinky z P2P. Všechny rozbory k P2P najdete zde.

 

 

P2P Mintos: IuteCredit a úvěrové portfolio

 

 

IuteCredit poskytuje jak zajištěné, tak i nezajištěné půjčky. Pokud jde o nezajištěné spotřebitelské půjčky, tak u nich se pohybuje splatnost od 1 měsíce do 36 měsíců. Pokud jde o zajištěné půjčky, kdy si obvykle bere IuteCredit zástavu jako auto, tak u nich je splatnost až 60 měsíců. Mediánová půjčka je ve výši 400 EUR, přičemž výše půjčky se pohybuje mezi 25 EUR – 10 000 EUR. RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů, se pak u všech půjček pohybuje okolo 56 % a efektivní úroková sazba pak okolo 75 %. Samozřejmě vše se odvíjí od výše půjčky, splatnosti a typu zákazníka, zda se jedná o nového nebo vracejícího se klienta a jakou má historii splácení.

 

 

Portfolio úvěrů má společnost především v Moldávii (41 %) a Albánii (38 %). Menší část je pak v Makedonii (18 %) a Bosně (3 %, aktivity se ukončují). Společnost už dříve ukončila činnost v Kosovu a z likvidace pobočky získala v prvním pololetí 3 mil. EUR.

 

 

Iutecredit P2P Mintos

 

 

Velikost hrubého úvěrového portfolia byla na konci června 2021 103,3 EUR, přičemž ke konci prosince 2020 byla na úrovni 95 mil. EUR. Velikost čistého úvěrového portfolia byla za Q2 2021 88,1 mil. EUR. Na konci minulého roku to bylo 79,2 mil. EUR.

 

 

P2P Mintos

 

 

P2P Mintos: provozní zisk IuteCredit rychle roste

 

 

Úrokový příjem za H1 2021 vzrostl meziročně z 22,7 na 23,4 mil. EUR. Čistý úrokový příjem a příjmy z poplatků pak díky vyšším úrokovým nákladům poklesly meziročně o 1,1 % na 16,9 mil. EUR. Tvorba rezerv na nesplácené půjčky poklesla meziročně o 27,4 % z téměř 11,9 na 8,6 mil. EUR. Provozní náklady meziročně stouply o 34,3 % na 10,5 mil. EUR. EBITDA se pak meziročně zvýšila o 13,9 % na 11,3 mil. EUR a čistý zisk meziročně vzrostl o 131,9 % na přibližně 3 mil. EUR.

 

 

P2P Mintos Eva Mahdalová Finlord

 

 

Tabulka níže ukazuje bližší pohled na rezervy na očekávané nesplácené půjčky. Nesplácené půjčky definuje společnost jako půjčky, které jsou 50+ dní po splatnosti. IuteCredit začala v průběhu minulého roku zvyšovat rezervy na nesplácené půjčky z důvodu opatrnosti. Rezervy na očekávané nesplácené půjčky byly ke konci června na úrovni 15,2 mil. EUR, přičemž ke konci roku 2020 byly na úrovni 15,9 mil. EUR.

 

 

IuteCredit Mintos

 

 

Rozvaha IuteCredit ukazuje, že velikost aktiv a pasiv ke konci června 2021 na úrovni 123,7 mil. EUR. Z toho vlastní kapitál byl na úrovni téměř 23 mil. EUR. Ukazatel ROE se ke konci června zvýšil oproti konci roku 2020 ze 7 % na 13,6 %. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil ke konci června 19 %. Čili IuteCredit se z velké části financuje dluhem podobně jako většina nebankovních společností na P2P Mintos.

 

 

Závazky jsou tvořeny zejména půjčkami a dluhopisy. Oproti konci roku 2020 se závazky z půjček a dluhopisů zvýšily marginálně o 6,7 % na téměř 97,6 mil. EUR.

 

 

Pokud se podíváme na aktiva, tak největší položku tvořily půjčky klientům a to 88,1 mil. EUR, což je oproti konci roku 2020 nárůst o 11,3 %. Hotovost a peníze na bankovních účtech se snížily oproti konci roku 2020 o 23,3 % na 14,9 mil. EUR.

 

 

finanční výsledky Iutecredit P2P Mintos

 

 

Jak ukazuje tabulka níže, čistý poměr nesplácených půjček (net NPL ratio) poklesl oproti prosinci 2020 z 16,6 na 11,8 %.

 

 

P2P Mintos investice

 

 

V srpnu 2019 emitovala společnost dluhopisy v objemu 40 mil. EUR a splatností v roce 2023 a kupónem 13 % p.a.. V listopadu 2020 pak emitovala dalších 10 mil. EUR za 97 % nominálu, stejnou splatností a stejným kupónem. V červnu byla míra kapitalizace 26,1 %, což zdaleka převyšovalo limit stanovený v emisních podmínkách na úrovni 15 %.

 

 

Jak investovat na P2P Mintos

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

5.8.2021

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK INVESTUJE FOND SLAVIC FUND SICAV?