Finlord Sněmovna financí

P2P Mintos: DelfinGroup vstup na burzu a výsledky za Q1 2021

7.6.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
investice DelfinGroup Eva Mahdalová Finlord

Na P2P Mintos patří nebankovní poskytovatel půjček SIA DelfinGroup mezi oblíbené poskytovatele. SIA DelfinGroup nabízí své půjčky prakticky od počátku fungování platformy Mintos, a to pod obchodními značkami Banknote a Vizia. Skupina vydala neauditované výsledky za Q1 2021. Jakých výsledků dosáhla?

 

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Přehled ze světa P2P investic můžete sledovat v sekci Novinky z P2P. Všechny rozbory k P2P najdete zde.

 

P2P Mintos: DelfinGroup a úvěrové portfolio

 

 

Podle údajů předsedy správní rady AS DelfinGroup od začátku roku 2021 finanční výkonnost DelfinGroup dosahuje stabilního růstu navzdory pandemii. Oba segmenty jak zastavárny, tak i spotřebitelské půjčky vykazují velmi dobrý trend. Skupina pokračovala v expanzi pobočkové sítě a nadále pokračovala v rozvoji prodeje bazarového zboží na internetu.

 

V prvním čtvrtletí roku 2021 zahájila DelfinGroup restrukturalizaci tří dceřiných společností, a to SIA REFIN, SIA Banknote Commercial Properties a SIA Express Inkasso. V důsledku restrukturalizace budou činnosti dceřiných společností zahrnuty do AS DelfinGroup. V daném období došlo ke snížení úvěrového portfolia těchto dceřiných společností a získané prostředky byly použity na splacení úvěrů (4,2 mil. EUR) na P2P Mintos.

 

V roce 2020 společnost prošla zásadní změnou. Stala se z ní akciová společnost. Posílila se vnitřní struktura, přičemž vlastníci dodali do vlastního kapitálu 4 mil. EUR. DelfinGroup hodlá letos uvést své akcie na burzu v Rize. Detaily emise budou teprve uveřejněny. V uplynulých třech letech vyplatila akcionářům dividendy ve výši 6,73 milionu EUR. V budoucnosti plánuje vyplácet dividendu každý kvartál. Získané prostředky použije společnost na posílení svého kapitálového zázemí a další expanzi.

 

Pokud se podíváme na čisté spotřebitelské úvěrové portfolio, tak to meziročně vzrostlo. Čistá velikost úvěrového portfolia očištěná o odpisy byla v Q1 2021 na úrovni 28 mil. EUR. Pokud jde o půjčky v zastavárnách, tak ty naopak meziročně poklesly na 1,7 mil. EUR.

 

DelfinGroup má u spotřebitelských půjček míru nesplácení na nízké úrovni. Následující obrázek ukazuje měsíční vývoj podílu půjček ve zpoždění. S příchodem pandemie byly první měsíce horší, avšak postupně se platební morálka zákazníků zlepšila a už se pohybuje na úrovni dosahované před pandemií.

 

DelfinGroup

 

P2P Mintos: finanční stránka DelfinGroup

 

Pokud se podíváme na výkaz zisku a ztrát, tak skupina DelfinGroup vygenerovala neauditovaný konsolidovaný obrat za Q1 2021 ve výši 6 mil. EUR a v meziročním srovnání tržby stagnovaly.

 

Hrubý zisk byl meziročně marginálně nižší na úrovni 3,4 mil. EUR. EBITDA pak byla 2,5 mil. EUR, přičemž v Q1 2020 byla na úrovni 2,1 mil. EUR. Čistý zisk pak byl 804 tisíc EUR, což bylo mírně níže oproti zisku v Q1 2020.

 

P2P Mintos DelfinGroup

 

První graf ukazuje poměr čistého dluhu k EBITDA, který se snížil z historického maxima na úroveň z roku 2018. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu také poklesl a drží se na historickém minimu. Pokud se zaměříme na druhý graf, tak z něj vyplývá, že úrokové krytí je stabilní a EBITDA marže vzrostla.

 

DelfinGroup investice na P2P Mintos

 

Rozvaha skupiny DelfinGroup ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla v Q1 2021 na úrovni téměř 41 mil. EUR. Z toho vlastní kapitál byl na úrovni 8,6 mil. EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil 21 %. To znamená, že skupina DelfinGroup se z velké části financuje dluhem podobně jako většina nebankovních společností na P2P Mintos. Vlastní kapitál tvořil kromě základního kapitálu také zisk za rok 2020 a zisky minulých let.

 

Závazky vůči věřitelům činily v Q1 2021 32,3 mil. EUR. Z toho krátkodobé závazky byly na úrovni 17,1 mil. EUR a dlouhodobé závazky byly na úrovni téměř 15,1 mil. EUR. Skupina se financuje půjčkami od fyzických a právních osob, půjčkami z P2P Mintos a také dluhopisy.

 

DelfinGroup Eva Mahdalová Finlord

 

V prosinci 2020 splatila skupina DelfinGroup dluhopisy s kupónem 15 % v objemu 3,5 mil. EUR, když je refinancovala 12 % dluhopisy se splatností v listopadu 2022. Dále má DelfinGroup emitované dluhopisy se splatností v říjnu 2021 s kupónem 14 % (umístěné na NASDAQ Baltic), v listopadu 2022 jsou splatné dvě emise, kdy jedna je s kupónem 14 % a druhá s kupónem 12 % (nejsou veřejně obchodované).

 

Jak investovat na P2P Mintos

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nebankovní skupinu, tak největší položku v aktivech tvořily krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, což jsou tedy půjčky klientům. Úvěrové portfolio dosáhlo 32,2 mil. EUR v Q1 2021. Hotovost v prvním čtvrtletí poklesla z 4,6 mil. EUR na 1,9 mil. EUR.

 

 

P2P Mintos a investice do DelfinGroup

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

7.6.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE