Finlord Sněmovna financí

P2P Mintos a Delfingroup výsledky v korona krizi 2020

4.3.2021

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
jak investovat na P2P Eva Mahdalová Finlord

Nebankovní poskytovatel půjček SIA DelfinGroup na P2P Mintos patří mezi oblíbené nebankovky. SIA DelfinGroup nabízí své půjčky prakticky od počátku fungování platformy Mintos, a to pod obchodními značkami Banknote a Vizia. Skupina vydala neauditované výsledky za rok 2020. Jakých výsledků dosáhla?

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Přehled ze světa P2P investic můžete sledovat v sekci Novinky z P2P . Všechny rozbory k P2P najdete zde.

 

P2P Mintos: DelfinGroup a úvěrové portfolio

 

 

Management uvedl, že v roce 2020 společnost prošla zásadní změnou. Stala se z ní akciová společnost. Posílila se vnitřní struktura, přičemž vlastníci dodali do vlastního kapitálu 4 mil. EUR. V produktové oblasti společnost rozvíjela služby online zastavárny, jelikož kvůli pandemii byly v Pobaltí omezené aktivity kamenných obchodů. Zároveň uvedla nový produkt zaměřený na financování online nákupů.

 

Pokud se podíváme na čisté úvěrové portfolio, tak to meziročně vzrostlo. Čistá velikost úvěrového portfolia očištěná o odpisy byla ke konci roku 2020 na úrovni téměř 27 mil. EUR. Objem poskytnutých půjček byl ve Q4 2020 na úrovni 9,3 milionu EUR.

 

P2P Mintos DelfinGroup

 

Graf níže ukazuje dynamiku poskytování půjček po měsících. S příchodem pandemie byly první měsíce špatné, což není překvapující. Nicméně v červenci už nastalo plné zotavení s tím, jak v Evropě docházelo k postupnému obnovování aktivity a snahy o dohnání spotřeby. Ke konci roku se už dynamika zpomalila.

 

Mintos DelfinGroup

 

Důležité je, že DelfinGroup dokázala udržet míru nesplácení na nízké úrovni. Následující obrázek ukazuje měsíční vývoj podílu půjček ve zpoždění. Opět můžeme z grafu vidět, že březen až květen byly špatné měsíce. V červnu a červenci se ale platební morálka zákazníků zlepšila a už se pohybuje na úrovni dosahované v minulém roce.

 

nesplácené úvěry P2P Mintos

 

P2P Mintos a finanční stránka DelfinGroup

 

Pokud se podíváme na výkaz zisku a ztrát, tak skupina DelfinGroup vygenerovala neauditovaný konsolidovaný obrat za 12 měsíců roku 2020 ve výši 23,6 mil. EUR, čímž vzrostl z 21,8 mil. EUR v roce 2019. Obrat se tedy meziročně zvýšil o 8,3 %.
Hrubý zisk byl na úrovni 14,6 mil. EUR, přičemž v roce 2019 měla hrubý zisk na úrovni 5,4 mil. EUR. EBITDA pak byla 8,9 mil. EUR. Čistý zisk pak byl 3,6 mil. EUR, což bylo mírně níže oproti zisku v roce 2019.

 

finanční výsledky DelfinGroup P2P Mintos

 

První graf ukazuje poměr čistého dluhu k EBITDA, který narostl na historické maximum. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu naopak poklesl na historické minimum. Pokud se zaměříme na druhý graf, tak z něj vyplývá, že úrokové krytí je stabilní a EBITDA marže poklesla.

 

P2P Mintos koronavirová krize

 

Rozvaha skupiny DelfinGroup ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla v roce 2020 na úrovni téměř 45,7 mil. EUR. Z toho vlastní kapitál byl v roce 2020 na úrovni 9 mil. EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil v minulém roce 20 %. To znamená, že skupina DelfinGroup se z velké části financuje dluhem podobně jako většina nebankovních společností na P2P Mintos. Vlastní kapitál tvořil kromě základního kapitálu také zisk za rok 2020 a zisky minulých let.
Závazky vůči věřitelům činily v minulém roce 36,7 mil. EUR. Z toho krátkodobé závazky byly na úrovni 18,7 mil. EUR a dlouhodobé závazky byly na úrovni téměř 18 mil. EUR. Skupina se financuje půjčkami od fyzických a právních osob, půjčkami z P2P Mintos a také dluhopisy.

 

 

V prosinci 2020 splatila skupina DelfinGroup dluhopisy s kupónem 15 % v objemu 3,5 mil. EUR, když je refinancovala 12 % dluhopisy se splatností v listopadu 2022. DelfinGroup má stále emitované dluhopisy se splatností v říjnu 2021 s kupónem 14 % (umístěné na NASDAQ Baltic), v listopadu 2022 jsou splatné dvě emise, kdy jedna je s kupónem 14 % a druhá s kupónem 12 % (nejsou veřejně obchodované).

 

dluhopisy DelfinGroup

 

finanční výsledky DelfinGroup

 

Tím, že se jedná o nebankovní skupinu, tak největší položku v aktivech tvořily krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, což jsou tedy půjčky klientům. Úvěrové portfolio dosáhlo 34 mil. EUR v roce 2020, čímž se meziročně zvýšilo o 9 %. Hotovost se zvedla ke konci roku na úroveň 4,6 mil. EUR z předchozích 1,1 mil. EUR.

 

DelfinGroup koronavirová krize

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

4.3.2021

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.