Finlord Sněmovna financí

Polovodiče a jejich ziskovost: sektorové srovnání

20.8.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Polovodiče srovnání

Polovodiče a procesory jsou všude kolem nás, v televizích, počítačích, telefonech a další elektronice. Dlouhodobě prodeje polovodičů rostou, což je velmi příznivé pro jejich výrobce. Jaké jsou výsledky nejvýznamnějších amerických společností zaměřených na tento sektor? Podívejte se na srovnání společností Intel, AMD, Nvidia, Broadcom a Qualcomm.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Prodeje polovodičů v krizi poklesly, ale trend objednávek roste

 

Dle údajů WSTS se hodnota globálních prodejů polovodičů zvýšila od roku 1996 z 10 miliard měsíčně na současných 35 miliard USD. Současná krize sice způsobila mírný pokles prodejů, ale na nejbližší měsíce a roky se očekává zotavení.

 

polovodiče globální prodeje

 

Intel vs AMD vs NVIDIA vs Broadcom vs QUALCOMM

 

Zejména počítačoví nadšenci dlouhodobě sledují konkurenční boj mezi společnostmi Intel, AMD a NVIDIA, díky kterému šel výkon počítačů hodně nahoru. Společnost Intel dlouho vedla ve výrobě počítačových procesorů, ale v posledních letech ji z hlediska kvality produktu poráží společnost AMD. V nejbližších letech se tento stav nezmění a už i management Intelu uvedl, že musí přehodnotit své aktivity.

 

Mezi AMD a NVIDIA je pak dlouhodobé soupeření na poli grafických karet a do tohoto souboje se ještě přimíchává i Intel s integrovanými grafickými procesory.

 

S produkty společností Broadcom a QUALCOMM se pak setkáváme jak v mobilních telefonech, tak i v počítačích, jelikož vyrábí různé modemy, wi-fi moduly a různé dalších komunikační komponenty.

 

Z pěti uvedených společností největší tržby za poslední rok vygenerovala společnost Intel a to téměř 79 miliard USD. Broadcom vygenerovala tržby za poslední rok na úrovni 22,9 miliard USD. Společnosti QUALCOMM v posledních letech tržby stagnovaly, přičemž za poslední rok zaznamenaly snížení na 20 miliard USD z přibližně 25 miliard USD. Za poslední rok se podařilo zvýšit tržby i společnosti NVIDIA a AMD.

 

polovodiče tržby

 

Hrubý zisk nám ukazuje rozdíl mezi čistými tržbami a náklady prodaného zboží. Hrubý zisk společnosti Intel činil za poslední rok 45,7 miliardy USD. Broadcom měla hrubý zisk na úrovni 12,6 miliardy USD, naopak hrubý zisk se propadl společnosti QUALCOMM z téměř 16 miliard USD na 11,4 miliardy USD. Výrazné zlepšení hrubého zisku zaznamenaly za poslední rok společnosti NVIDIA (7,5 miliardy USD) a AMD (3,4 miliardy USD).

 

polovodiče hrubý zisk

 

Pokud se podíváme na ukazatel EBITDA neboli zisk před zdaněním, úroky a odpisy, tak Intel měl za poslední rok EBITDA na úrovni 37,8 miliardy USD, Broadcom 9,8 miliardy USD, společnosti QUALCOMM se EBITDA propadla za poslední rok z 8 miliard USD na 5 miliard USD a za poslední rok nastalo zlepšení EBITDA u společnosti NVIDIA z 3,2 miliardy USD na 3,8 miliardy USD a AMD z 500 milionu USD na 1,2 miliardy USD.

 

polovodiče EBITDA

 

Provozní cash flow nám ukazuje, kolik peněz generuje společnost v provozu, respektive kolik peněz jí z tržeb zůstane. Provozní cash flow společnosti Intel za poslední rok činil 38 miliard USD, Broadcom měla provozní cash flow na úrovni 10,4 miliardy USD, QUALCOMM 5,3 miliardy USD, NVIDIA téměř 5 miliard USD a AMD téměř 900 milionů USD.

 

polovodiče provozní cash flow

 

Pokud se zaměříme na ukazatele ziskovosti, tak za poslední rok klesá hrubá marže společnosti QUALCOMM a Intel. Naopak NVIDIA, Broadcom a AMD dokázaly zvýšit svou hrubou marži. Za poslední rok měla nejvyšší hrubou marži NVIDIA 63,4 %, Intel 57,9 %, QUALCOMM 57 %, Broadcom 55,2 % a AMD měla pak hrubou marži 44,4 %.

 

polovodiče hrubá zisková marže

 

Čistá zisková marže je provozní marže po odečtení provozních nákladů, odpisů, úroků a daní, respektive ukazuje, co zůstalo po odečtení všech nákladů z výnosů. Společnost Intel si dlouhodobě drží stabilní čistou ziskovou marži okolo 20 %, přičemž od konce roku 2018 dokázala společnost zvýšit čistou ziskovou marži na téměř 30 %, kterou si udržela také i v Q2 2020. NVIDIA pak měla v Q2 2020 čistou ziskovou marži na úrovni 28,1 %. Společnosti AMD se v posledních letech daří zvyšovat čistou ziskovou marži, nicméně oproti svým konkurentům ji má nejnižší. V Q2 2020 měla AMD čistou ziskovou marži na úrovni téměř 8 %. Broadcom měla ve 2. čtvrtletí 2020 čistou ziskovou marži 10,1 %, nicméně ještě ve 4. čtvrtletí byla čistá zisková marže společnosti na úrovni 59 %. QUALCOMM pak měla v Q2 2020 čistou ziskovou marži 13,7 %.

 

polovodiče čistá zisková marže

 

Ukazatel rentability aktiv (ROA – Return on Assets) ilustruje, jak efektivně společnost vytváří zisk bez ohledu na to, z jakých zdrojů se tento zisk tvoří, respektive zda jde o vlastní nebo cizí zdroje. Vypočítá se pak jako výsledek hospodaření/celková aktiva. Čím je vyšší hodnota ukazatele rentability aktiv, tak tím lepší pro hodnocení rentability společnosti. Opět nejstabilnější dlouhodobý vývoj i v případě rentability aktiv vykazuje společnost Intel. V meziročním srovnání se stejným kvartálem se společnosti Intel zvedla rentabilita aktiv z 15,3 % na 16,6 % v Q2 2020. Byť společnosti NVIDIA rentabilita aktiv propadla, tak stále si ji z uvedených společností drží nejvýše na úrovni 18,7 %. Společnost AMD byla dlouho ve ztrátě, což se podepsalo i na jejím ROA. Situace se však u AMD zlepšila a ve Q2 2020 byla rentabilita aktiv AMD na úrovni 10,3 %. O něco příznivější je pak dlouhodobý vývoj ROA u společností QUALCOMM a Broadcom, nicméně v Q2 2020 byla rentabilita aktiv společnosti QUALCOMM na úrovni 8,4 % a Broadcom 3,1 %.

 

polovodiče ROA

 

P/S ratio (Price to Sales Ratio) je poměr tržní ceny akcie a tržeb společnosti za posledních 12 měsíců. Poměrový ukazatel P/S ratio ukazuje, kolik investor zaplatí za 1USD tržeb společnosti. Nízké hodnoty tohoto ukazatele indikují relativně levně ohodnocené akcie. Čím je poměr vyšší, tak tím je akcie dražší. Pro výrobce polovodičů je konzervativní ohodnocení, pokud je P/S menší než 1. Do 3násobku se jedná o běžné ohodnocení. Vyšší hodnoty pak mohou signalizovat nadměrný optimismus investorů.

 

U všech společností na grafu níže můžeme vidět, že se jejich poměr ceny k tržbám P/S nachází na úrovni 3násobku a více. Konkrétně NVIDIA má P/S poměr na úrovni 15,3násobku, AMD na 8násobku, QUALCOMM na 5,3násobku, Broadcom na 5násobku a Intel na 3,3násobku.

 

polovodiče PS poměr

 

Do akcií, ETF a jiných finančních instrumentů lze levně investovat pomocí jednoho z největších evropských brokerů Saxo Bank, viz naše analýza platformy.

 

 


Jméno a příjmení

Email

Telefonní číslo

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

Pro pasivní investory jsou vhodné burzovně obchodované fondy zaměřené na obecné indexy, které mají v portfoliích akcie řady společností, a tudíž jsou jejich portfolia velmi diverzifikované. Pro investory máme k dispozici podrobné školení, jak si mohou fondy vyhledávat a filtrovat, kde najdou potřebné informace nejenom o samotném fondu, ale i o nákladech placených při nákupu na burze. Zároveň je ve školení rozbor daňové optimalizace, která dokáže ušetřit nemalé prostředky. Školení je postavené na reálných výpočtech a příkladech.

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

20.8.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

V ČEM JE UNIKÁTNÍ NÁŠ FOND SLAVIC CAPITAL?