Finlord Sněmovna financí

Papírové zlato, papírové kontrakty a zbytečný povyk

21.7.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Fyzické vs papírové zlato

Jako investoři jste se už jistě setkali s názorem, že papírové zlato či papírové finanční kontrakty jsou mnohem méně bezpečné než aktiva ve fyzické formě. Papírovým zlatem jsou myšlené burzovně obchodované kontrakty, fyzickým zlatem jsou myšlené slitky a mince. Dokonce se i na ČT objevil dokument, ve kterém tato myšlenka zazněla. Přeci když něco můžete držet v ruce, tak to asi má vyšší hodnotu než, když je to jenom zapsané někde v databázi. Anebo tomu tak není? Pojďme se přenést přes fráze vytržené z kontextu a podívejme se do hloubky fungování finančního a obecně ekonomického systému.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Drtivá většina vztahů v ekonomice je papírových

 

Vezměte si teď do ruky svůj mobilní telefon. Fyzicky držíte sadu komponentů, které jsou vyrobené z různých materiálů včetně zlata a stříbra. Kvůli výrobním surovinám ale váš mobil asi nestál tu přemrštěnou částku, za kterou jste jej koupili. Telefon je vrchovatě nacpaný papírovými smlouvami/kontrakty. Tady patří patenty, výrobní postupy, operační systém, aplikace či smlouva s operátorem.

 

Podívejme se třeba na smlouvu s operátorem. Bereme za samozřejmost, že když si koupíme SIMku, tak nám budou zaplacené služby fungovat. Ale kde máte tu jistotu, vždyť fyzicky nic nevlastníte? Popravdě řečeno, pokud by se operátor rozhodl síť vypnout, tak to technicky může kdykoliv udělat. To samé platí o operačním systému Android či iOS. V průběhu hodiny mohou mít všechny telefony na světě zablokovaný operační systém a nic bychom s tím neudělali.

 

Takto můžeme procházet celou ekonomikou. Internetové bankovnictví? Za pár minut ho mohou kompletně vypnout. Platby kartou? Pár klepnutí administrátora sítě a kompletně přestanou fungovat. Co ještě využíváte? Dodávky elektřiny, Microsoft Office, řízení leteckého provozu, zdravotní péči, MHD, atd. Všechno to je postavené na papírových smlouvách, které ale může protistrana kdykoliv porušit. Z technického hlediska to není žádný problém.

 

Jak je tedy možné, že všechny uvedené služby fungují? Protože nedává smysl ničit vzájemné ekonomické vztahy, které se tak dlouho budovaly. Zároveň se mravně a legislativně vytvořila řada postihů či motivačních prvků, aby lidé ctili psané i nepsané zákony. Samozřejmě i legislativu lze technicky zrušit či změnit dle aktuálního vývoje ve společnosti. I zákony jsou jenom papírový kontrakt. Ve středověku se pálili čarodějnice a církevní reformátoři. Teď by už asi společnost nechtěla schvalovat inkviziční zákony. Přitom lidé jsou fyziologicky pořád stejní – ve středověku i teď v moderní době.

 

Papírové vs fyzické zlato

 

Papírové zlato jsou kontrakty obchodované na burze ve formě futures a opcí nebo mimo burzu v podobě forwardů a swapů. Papírovým zlatem se označují i fondy, které zlato nakupují a investorům emitují akcie a dluhové úpisy (kupříkladu ETF a ETN) či podílové listy. Investoři takto nakoupené zlato fyzicky nedrží, jen se hodnota pozice zaznamenává v nějaké databázi (zejména elektronicky, ale databázi můžete vést i v listinné formě). A právě tato dematerializace vadí propagátorům fyzického zlata.

 

Fyzické zlato, které můžeme držet v ruce, nám přeci zůstane, i kdyby zkrachovaly všechny elektronické systémy na světě. To je pravda. Stejně tak vám zůstane cokoliv, co máte u sebe, jako jsou kupříkladu šaty, stoleček, židlička, hrnce, atd. Je ale paranoidní předpoklad kompletního krachu všech systémů opodstatněný? Ne, protože jinak byste nemohli mít ani účet v bance. Jinak banky, pojišťovny, investiční fondy a další finanční či vládní instituce pracují ve finačních vstazích téměř výhradně s papírovými kontrakty na mezibanovním trhu či na burze.

 

Podívejme se na hybridní fyzicky-papírový přístup k držbě zlata. Investoři si koupí cihličku a tu pak uloží do trezoru v bance. Tady si musíme uvědomit, že s bankou máte papírovou smlouvu o úschově věci. Opět nesmíme zapomenout na to, že trezor je majetkem banky a když se rozhodne neumožnit vám při apokalypse vstup do trezoru, tak s tím nic moc neuděláte. Akorát si můžete půjčit tank, který by dokázal zbořit zdi trezoru. Banky dle smluv mohou dokonce za určitých okolností schránky v trezorech otevřít. Jistota úschovy je tedy opět založena na tom, že banka (což je soukromý subjekt se svými zájmy) svůj závazek neporuší.

 

Pokud držíte fyzické zlato doma v trezoru, tak ve své podstatě máte se zloději také nepsanou smlouvu, že vás nevykradou. Rozhodně nemáte 100% jistotu, že na vás jednou nebude koukat po trezoru temná díra.

 

Papírové kontrakty, clearingová centra burz a depozitáře

 

Jak funguje obchodování s futures na burze, kupříkladu na CME, která je největší derivátovou burzou na světě? Do skupiny patří i NYMEX, kde se obchodují drahé kovy. Každá strana obchodu musí složit margin, který se zablokuje v clearingovém centru. Clearingové centrum CME je protistranou všech obchodů na burze, takže ví přesně, jaké pozice účastníci burzy mají. Tím pádem dokáže regulovat kapitálové požadavky, aby byly vždy peníze pro pokrytí závazků účastníků trhu.

 

Pokud by byl na trzích velký pohyb a jedna strana by se dostala do velké ztráty, tak se pro její pokrytí nejdříve použije složený margin. Pokud nestačí, tak CME vyzve clearingového člena (tedy brokera) pro doposlání peněz. Broker může třeba automaticky odprodat jiné pozice investora nebo od něj požadovat zaslání další hotovosti. Pokud nestačí ani tyto prostředky, tak clearingové centrum může využít svůj garanční fond (ten přesahuje v případě CME 4 miliardy USD a pořád roste). Pokud by ani to nestačilo, tak by se použil vlastní kapitál samotné burzy a samozřejmě pokud by ani to nestačilo, tak ministerstvo financí s centrální bankou by burzu zachránily. CME zároveň uplatňuje řadu dalších postupů pro zamezení případnému nedostatku financí. Mimo jiné se mohou clearingovými členy stát jenom instituce s rozsáhlým kapitálovým polštářem, který se pravidelně monitoruje. Všechna uvedená opatření zabezpečily, že i v období největších krachů na burzách včetně krachu clearingových členů fungovalo vypořádaní burzovně obchodovaných kontraktů bez problému.

 

Následující obrázek ukazuje rozvahu CME Group. 37 miliard USD tvořily loni aktiva ve formě přijatých marginů a ve stejné výši byly i závazky z marginů, což je pochopitelné, jelikož CME je protistranou oběma stranám obchodu. Jinak dle burzovních postupů jsou marginy dynamicky nastavované tak, aby vždy pokryly 99 % očekávaných pohybů v průběhu jednoho dne. Vlastní kapitál burzy pak byl přes 26 miliard dolarů.

 

CME burza rozvaha

 

U fondů na zlato vstupují do hry depozitáře podobně jako u jiných cenných papírů (u akcií či dluhopisů). Když si koupíte ETF na zlato, tak zápis o držbě akcií tohoto fondu uchovává depozitář, což je typicky banka nebo obchodník s cennými papíry. Tento majetek je účetně oddělen od majetku depozitáře. Ve své podstatě se jedná o podobný vztah, jako když si uložíte věci do trezoru banky. Když by depozitář zkrachoval, tak se majetkové zápisy jenom elektronicky převedou k jinému depozitáři.

 

Proč je investování do zlata v papírové formě atraktivní? Protože je to mnohem levnější než investování do fyzického zlata. Obchodní poplatky a spready jsou minimální a investoři také nemusí řešit náklady spojené s úschovou.

 

Kdy se papírové kontrakty dostávají do problémů

 

Při obchodování přes tradiční burzy a pomocí tradičních finančních instrumentů nemusí mít investoři strach z toho, že se ke svým kontraktům nedostanou. Nicméně svět se vyvíjí a vznikají různé služby. Mimo jiné jsou populární CFDs brokeři, kde lze také investovat do kontraktů navázaných na zlato či jiné komodity a finanční instrumenty. Tady je nutná opatrnost. U CFDs je protistranou daná firma. Pokud se tedy jedná o společnost s kapitálem 100 000 Kč, tak je zcela jasné, že při problémech může rychle zkrachovat a závazky z kontraktů nemusí splnit. Je to stejné, jako když si třeba internetové připojení zřídíte u nějakého malého dodavatele. Pokud se mu nebude dařit, tak krachne a internet vám vypne. Krach velikého operátora je přeci jenom méně pravděpodobný. Problémy byly v minulosti i u ETN (Exchange Traded Notes), které jsou sice navázané na nějaké aktivum, ale právně jsou to dlužné úpisy emitenta. Emitent je tedy protistranou obchodu. Krásným příkladem je krach banky Lehman Brothers, která ETN investorům emitovala. ETN byly a jsou na úrovní nezajištěného seniorního dluhu. Nicméně i tak trvalo získávání prostředku řadu let a z některých ETN získali investoři zpátky jenom 50% hodnoty před bankrotem.

 

Proč existuje řada prodejců fyzického zlata

 

Dostáváme se k nejdůležitějšímu bodu celé polemiky. Zlato ve fyzické formě je komodita/věc. Ve své podstatě je jeho právní postavení na úrovni haldy písku. Na druhé straně zlato obchodované na burzách i mimo burzy podléhá přísné legislativě. Zprostředkovat obchodování mohou jenom licencované subjekty, které jsou přísně sledované regulátorem trhu. Je tedy jasné, že pokud se chce někdo podnikatelsky angažovat v prodeji zlata klientům, tak si zvolí neregulovanou formu prodeje fyzického zlata. Fyzické zlato je ekonomicky stejné jako papírové zlato, ale fyzické zlato lze nabízet zákazníkům bez strachu z kontroly ze strany regulátora finančního trhu. Zamyšlení na závěr: jaký kontrakt máte, když si cihličku zlata objednáte na internetu v e-shopu? Opět se jedná o papírovou smlouvu a spoléháte, že protistrana (prodejce zlata) před dodáním nezbankrotuje.

21.7.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

  Roman napsal:

  To je všechno samozřejmě pravda. Ale vytvářejí se řetězce. V papírovém zlatě máte smlouvu s brokerem, broker má smlouvu s CME, CME třeba podléhá povolení, pojištění, atd, atd. Stačí, že se přeruší jedna část řetězce a můžete dostat zpět jen zlomek nebo nic. Před krachem 2008 také všichni říkali, jak jsou deriváty bezpečné, pojištěné a zajištěné. Pokud máte zakopané fyzické zlato, třeba i na vícero místech, riziko, že se k němu nedostanete bude o dost menší.

  admin napsal:

  Rok 2008 byl kritický, ale i tak clearing CME fungoval bez problémů. Ale je pravda, že může být problém s brokerem, který investorům umožňuje vstup na burzu. Banka Lehman Brothers byla prime broker pro řadu fondů a pak jim krach banky způsobil problémy – ani ne v tom, že by o kontrakty či cenné papíry přišly, ale v tom, že se systém brokera zablokoval a investoři nemohli obchodovat a třeba ihned uzavřít pozice. Podobně i krach MF Global v roce 2011, všechny burzovně kontrakty investorům zůstaly, jen je nemohli ihned zobchodovat. Každopádně několik dní po krachu se pak všechny derivátové burzovní pozice u zkrachovalých brokerů automaticky zavíraly (cenné papíry ne, ty se jenom převedly v depozitáři), aby se zafixovaly hodnoty účtů klientů. O fungování burz a clearingových center i v období krizí ještě připravíme článek.

  FinancialHacker napsal:

  Perfektní článek, lépe bych to nenapsal. Tímto hezky berete vítr z plachet prodejcům fyzického zlata a stříbra, kdy jejich nejčastějším argumentem bývá několikrát omleté klišé: „Papírové zlato není ničím kryté, kupte si fyzické…“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.