Finlord Sněmovna financí

P2P Mintos: finanční výsledky a investice v koroně

20.7.2020

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Eva Mahdalová Finlord

P2P Mintos je nejoblíbenější P2P platforma mezi investory. Podívejte se na rozbor finančních výsledků P2P Mintos za rok 2019 a na to, jak se daří platformě v době koronavirové krize.

 

Rok 2019 byl pro P2P platformu Mintos pozitivní. V kontinentální Evropě se dle údajů portálu Brismo stala P2P platforma Mintos lídrem s tržním podílem 40 %. Počet investorů se v minulém roce meziročně zvýšil o 150 % na 234 857. Na platformě Mintos investoři profinancovali úvěry za 2,8 miliard EUR, což je více než ve všech předchozích letech od spuštění platformy v roce 2015, kdy se profinancovaly půjčky v objemu 4,3 miliardy EUR. Velikost úvěrového portfolia stoupla ke konci roku 2019 na 543 milionů EUR z 259 milionů v roce 2018, přičemž v průměru měl každý investor zainvestovaných 4 725 EUR do 241 různých půjček. Investoři v roce 2019 vydělali na úrocích 45 milionů EUR, přičemž průměrná roční úroková sazba činila 11,9 % p.a..

 

V roce 2019 Mintos rozšířila svůj tým o 128 lidí na 180 zaměstnanců. Mintos nově otevřela pobočky v Berlíně a Vilniusu. Centrála v Rize se přestěhovala pak do nových moderních kancelářských prostor. P2P Mintos dále ve své výroční zprávě zmiňuje, že v minulém roce pokračovala ve zdokonalování platformy Mintos a investovala do nových iniciativ, které by měly v následujících letech přinést další růst. Mintos dále v roce 2019 pracovala na zdokonalení systému proti praní špinavých peněz a platebním systému.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

P2P Mintos a finanční výsledky

 

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny Mintos za rok 2019 zahrnuje tyto společnosti:

P2P Mintos

 

Konsolidovaná výroční zpráva Mintos ukazuje, že v minulém roce dokázala skupina zdvojnásobit hrubé tržby z téměř 4,7 milionu EUR na téměř 9,2 milionu EUR. Tržby po odečtení komisí a nákladů na poplatky pak meziročně vzrostly z 4,5 milionu EUR na 9 milionů EUR. P2P platforma Mintos má zejména dva hlavní zdroje příjmu, a to příjmy od jiných nebankovních společností, které na Mintos umísťují půjčky a příjmy ze směny měn. Od letošního roku má Mintos i příjem ze sekundárního trhu, nicméně to by mělo být pak zahrnuto až v konsolidované výroční zprávě za rok 2020. Největší tržby P2P Mintos měla z nebankovních společností, které přes platformu umísťují půjčky. Ty meziročně vzrostly o 100 % na téměř 8,8 milionu EUR. Příjem z poplatků za konverze pak vzrostl meziročně o téměř 75 % na 316 tisíc EUR. Pokud se podíváme na geografii, tak nejvíce tržeb pak generovala P2P Mintos z Evropy, Asie a Afriky.

 

 

jak investovat na P2P Mintos

 

Tím, jak Mintos expanduje, tak mu rostou i náklady. Největší nákladovou položkou byly náklady na zaměstnance a administrativní náklady. Náklady na zaměstnance vzrostly z 1,7 milionu EUR na 4,2 milionu EUR v roce 2019. Administrativní náklady pak vzrostly z téměř 3 milionů EUR na 5,4 milionu EUR v roce 2019. Další významnou nákladovou položkou byly odpisy a amortizace hmotných a nehmotných aktiv na úrovni 485 tisíc EUR.

 

Odpisy pohledávek pak činily v roce 2019 122 tisíc EUR. Úrokové náklady pak vzrostly z téměř 9 tisíc EUR na 40 200 EUR. Za rok 2019 zaznamenala P2P Mintos ztrátu na úrovni 972 tisíc EUR, přičemž v roce 2018 byla ztráta na úrovni 277 tisíc EUR. Podle údajů managementu P2P Mintos ztráta byla způsobena tím, že v průběhu roku společnost zvýšila náklady na zaměstnance, do rozvoje produktového mixu portfolia a na akvizici nových zákazníků. Celkem 1,2 milionu EUR bylo investováno do vylepšení platformy a 468 tisíc EUR bylo investováno do dalších provozních aktiv.

analýza P2P Mintos

 

Rozvaha P2P Mintos ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla v roce 2019 na úrovni 4,9 milionu EUR. Z toho vlastní kapitál byl v minulém roce na úrovni 2 miliony EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil v roce 2019 40 %. Z aktiv tvořila největší položku nehmotná aktiva, což je samotná P2P platforma Mintos. V roce 2019 činila tato položka 1,3 milionu EUR, přičemž v roce 2018 byla na úrovni téměř 450 tisíc EUR. Druhou největší položku tvořila práva na užití a to 1,1 milionu EUR. Jedná se o nájemní smlouvy na auta a kancelář. Leasing má Mintos na 5 let a kanceláře má na 10 let. Pohledávky vzrostly z 391 tisíc EUR na téměř 1,1 milionu EUR. Z toho pak nevyfakturované pohledávky byly ve výši 941 tisíc EUR. Hotovost v bance pak poklesla z 911 tisíc EUR na 690 tisíc EUR v roce 2019.

 

Pokud se podíváme na pasiva, tak vlastní kapitál P2P platformy činil v roce 2019 lehce přes 2 miliony EUR. Mintos zvýšila základní kapitál na základě kola financování, které bylo ukončeno v prosinci v roce 2018. Závazek na zvýšení základního kapitálu byl 5 milionu EUR. V průběhu roku 2019 byl dodán kapitál v objemu 1,6 milion EUR a dle smlouvy budou akcionáři dodávat kapitál v dalších krocích do září 2020. Management očekává, že celý zbylý kapitál bude dodán.

 

Jak krátkodobé, tak i dlouhodobé závazky P2P Mintos vzrostly. Konkrétně pak krátkodobé závazky meziročně vzrostly ze 754 tisíc EUR na 1,8 milionu EUR. Z toho největší položkou byly závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky a to 563 tisíc EUR. Časové rozlišení pasiv bylo na úrovni 487 tisíc EUR. Pod touto položkou má P2P Mintos nahromaděné výdaje za nevyužitou dovolenou a náklady příštích období. Daně a sociální pojištění pak činily 295 tisíc EUR. Leasingové závazky pak v roce 2019 činily 221 tisíc EUR.
Dlouhodobé závazky byly v roce 2019 na úrovni 1,1 milionu EUR, přičemž v roce 2018 byly na úrovni téměř 240 tisíc EUR. Největší položku tvořil leasing na úrovni 856 tisíc EUR. Smluvní závazky pak byly na úrovni 164 tisíc EUR.

investice P2P Mintos

 

P2P Mintos a investice v době koronavirové krize

 

V důsledku zhoršení ekonomické situace P2P Mintos zavedla několik opatření. Jednak snížila počet zaměstnanců o 18 % a zastavila nabírání nových, dále snížila administrativní náklady a benefity pro zaměstnance, zavedla poplatek na sekundárním trhu a zavedla přísnější mechanismus sledování faktur.

 

Management také uvedl, že navzdory problémům některých poskytovatelů půjček je kvalita celkového portfolia půjček financovaných přes platformu stále vysoká a problematické případy chce vyřešit co nejrychleji, aby se společnost mohla koncentrovat na plánovanou expanzi. U těch problematických případů jde konkrétně o to, že některým nebankovním společnostem byly odebrány licence a některé kapitálově slabé nebankovní společnosti se také dostaly do prodlení při posílání peněz investorům.

 

V průběhu let od svého založení dokázala P2P platforma Mintos meziměsíčně zvedat objem profinancovaných půjček, nicméně s příchodem pandemie koronaviru se objem meziměsíčních profinancovaných půjček propadl. Postupně však na P2P platformách mizí strach mezi investory a opět rostou objemy investic, a tedy profinancovaných půjček.

 

Kumulativní objem profinancovaných půjček na P2P Mintos, zdroj: Mintos.com

Mintos

 

Meziměsíční změna v objemu profinancovaných půjček, zdroj Mintos.com, Finlord.cz

P2P Mintos Eva Mahdalová Finlord

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord, údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

20.7.2020

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE