Finlord Sněmovna financí

P2P Mintos a Mogo: rozbor výkazů za 2019

19.2.2020

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Mintos Mogo

Nebankovní skupina Mogo Finance, která působí na P2P Mintos a je mezi investory velmi oblíbená, vydala finanční výsledky za rok 2019. Aktuálně mohou investoři najít na P2P Mintos od Mogo investiční příležitosti s buyback garancí s výnosností 8 až 10 % p.a.. Půjčky bez buyback garance mají výnosnost až 13 % p.a.. Splatnost úvěrů je od několika dní do 72 měsíců. Měnové riziko EUR lze ošetřit pomocí zajištění.

 

Na platformě Mintos je pořád v platnosti bonus pro nové investory ve výši 0,5 % ze zainvestovaného kapitálu v prvních třech měsících, jen je nutné využít referral odkaz ZDE.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

P2P Mintos: Mogo pokračuje v rychlém růstu

 

Celá skupina Mogo Finance měla za rok 2019 tržby (úroky a podobný příjem) na úrovni 76,7 milionu EUR, což je meziroční růst o 40,5 %. Provozní zisk EBITDA se v roce 2019 meziročně zvýšil o 54,4 % na 31,5 milionu EUR.

 

Pokud se podíváme na poměrové ukazatele, tak Interest coverage ratio (EBIT/úrokové náklady) byl na úrovni 1,6násobku, a tedy více se přiblížil k 1,25násobku, což je minimální hranice stanovena v prospektu k dluhopisům. To znamená, že EBIT Mogo je 1,6násobek úrokových nákladů, což koneckonců odpovídá spekulativnímu bondu tak, jak Mogo ohodnotila celosvětová ratingová agentura Fitch, když Mogo udělila rating B-. Náklady k příjmům (cost to income ratio) každý rok rostou a v roce 2019 byly 43 %. Capitalization ratio, tedy poměr vlastního kapitálu k pasivům, byl v roce 2019 na úrovni 16,3 %, přičemž minimální úroveň stanovená v prospektu je 10 %. Pro investory je důležité, že podíl vlastního kapitálu na financování celé skupiny každý rok roste. Vlastní kapitál se loni zvýšil nejenom díky ziskům, ale i díky upsaní dalších akcií. Majitelé společnosti věří a podporují růst dalším kapitálem.

 

 

P2P Mintos Mogo

 

Následující obrázky ukazují rozložení úvěrového portfolia a portfolia pronajatých aut podle zemí. Stabilizované země (pobaltské země, Gruzie a Arménie) tvoří 61 % portfolia. Jejich podíl klesá a zvyšuje se naopak podíl středně výkonných a start-upových zemí, neboť v roce 2018 tvořily stabilizované země 78 % portfolia.

 

Středně výkonné (mid-tier) země, mezi které patří Bulharsko, Moldávie, Rumunsko, Polsko a nově Albánie a Bělorusko, pak tvoří dalších 31 %. EBITDA v mid-tier zemích stoupla z -3,8 mil. EUR v roce 2019 na 4,9 mil. EUR v roce 2019, což signalizuje úspešnost expanze. Z těchto zemí pokulhává ve výsledcích jenom Albánie. Mogo spoléhá, že tahounem růstu výsledků budou v roce 2020 právě tyto země.

 

Z pohledu Mogo start-upové země, kde jsou Makedonie, Kazachstán, Uzbekistán, Keňa, Uganda a Bosna a Hercegovina, mají na celkovém úvěrovém portfoliu podíl 8 %. Mogo měla v roce 2019 u start-upových zemí zápornou EBITDU.

 

Velikost celkového úvěrového portfolia byla na konci roku 2019 na úrovni 189,7 milionu EUR. Předchozí rok byla velikost portfolia 141,3 milionu EUR. Celá skupina Mogo postupně více diverzifikuje své úvěrové portfolio i do jiných regionů, čímž se stává míň závislá na Pobaltí, kde před několika lety začínala. Nabyté zkušenosti managementu a proud kapitálu umožnily poměrně rychle expandovat i do dalších evropských, asijských a afrických zemí, u kterých je vzhledem k nižší nabídce finančních služeb potenciál pro obsazení trhu.

 

Investice na Mintos jak funguje

 

Expanzivní plány v posledních letech si ale vybírají i svoji daň. Tou je mírné zhoršení kvality portfolia oproti roku 2016, jelikož společnost musí nabírat i rizikovější obchodní případy. Půjčky, které jsou 35 dní ve zpoždění, tvoří 15 % hrubého úvěrového portfolia a 6 % čistého. Na druhou stranu objem půjček, které jsou 35 dní ve zpoždění, se oproti roku 2018 marginálně snížil o 1 procentní bod, jelikož byly na úrovni 16 % hrubého úvěrového portfolia. Odpisy pak tvoří 7 % hrubého portfolia. V roce 2018 činily odpisy 10 % hrubého portfolia.

 

P2P Mintos Eva Mahdalová Finlord

 

Ke konci roku 2019 byla velikost aktiv a pasiv na úrovni 251,1 milionu EUR. Na straně aktiv jsou logicky největší položkou úvěry. Na straně pasiv je důležitý pohled na financování. Cizí zdroje tvoří 214,4 milionu EUR. Z toho 120,1 mil. EUR financuje skupina pomocí dluhopisů (s kupóny 9,5 % a 10 % p.a.) a 70,2 mil. EUR financuje pomocí P2P trhu. 16,3 milionu EU jsou bankovní půjčky s úrokovou sazbou 10 – 12 % p.a.. Zbylých 7,7 mil. EUR financuje pomocí jiných cizích zdrojů. Většina závazků má splatnost v roce 2021 a 2022. Vlastní kapitál byl ke konci roku 2019 na úrovni 28,8 milionu EUR.

 

Mintos

 

Na závěr ještě přikládáme výkaz zisku a ztrát, který shrnuje prezentované údaje. Za pozornost stojí kromě nárůstu čistých úrokových příjmů na 51,7 milionu EUR a čistých tržeb na 59 milionů EUR především významné zvýšení administrativních nákladů na 30,8 milionu EUR. Nárůst byl způsoben zejména zvýšením mezd pracovníků z 10,3 na 17,6 mil. EUR. S expanzí stouply i marketingové a jiné provozní výdaje. Úrokové náklady vypočtené podle efektivní úrokové sazby se rovněž zvýšily z 12,6 milionu EUR na 21 milionů EUR v roce 2019. Oprávky pohledávek zůstaly pak prakticky na nezměněné úrovni. Tyto náklady a faktory se následně tedy podepsaly na nižším čistém zisku, než tomu bylo v rekordním roce 2017.

 

Mintos investice

19.2.2020

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.