Finlord Sněmovna financí

Vývoj automobilového trhu

30.1.2020

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
vývoj automobilového trhu

Jaká je poptávka po automobilech ve světě a v Evropě? Který typ pohonu upřednostňují evropští zákazníci? A které oblasti produkují nejvíce aut?

 

Nezapomeňte se přihlásit do newsletteru pro další analýzy. Řadu grafů, analýz, myšlenek dáváme i na Twitter, případně Facebook.

 

Nové registrace osobních automobilů v Evropě se v první polovině roku 2019 snížily o 3,9 %, když poptávka poklesla z 9,9 na 9,5 milionu kusů – což je zhruba 25,6 % všech prodaných automobilů po celém světě. Hlavními důvody tohoto poklesu jsou pomalá poptávka v západní Evropě a pokračující zmenšování trhu v Turecku, kde se prodej automobilů v porovnání s prvními šesti měsíci roku 2018 snížil téměř na polovinu.

 

Během první poloviny roku 2019 klesla ve Spojených státech poptávka po nových automobilech, jelikož prodeje poklesly o 3,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2018. Nicméně Spojené státy zvýšily svůj podíl na celosvětovém trhu osobních automobilů ze 17,6 % v roce 2018 na 18,2 % během prvních šesti měsíců 2019.

 

V Jižní Americe byly výsledky za pololetí 2019 o 6,1 % nižší než v roce 2018. Pokles byl zapříčiněn zejména hospodářskou recesí v Argentině, kde poklesly prodeje automobilů o 52 %. Brazílie částečně tyto ztráty vyrovnala a zaznamenala nárůst prodejů o 12,6 %, v absolutním vyjádření se v této zemi prodalo více než 1 milion nových osobních automobilů.

 

V Japonsku v první polovině roku 2019 zůstaly prodeje osobních automobilů stabilní a činily zhruba 2,3 milionu prodaných vozidel. Naproti tomu poptávka po nových automobilech v Jižní Koreji klesla o 5,5 % v důsledku slabých ekonomických podmínek.

 

Od ledna do června 2019 se prodej osobních automobilů v Číně snížil o 14,4 % na 9,8 milionu kusů. Sestupný trend začal v roce 2018, po téměř třech desetiletích nepřetržitého růstu. Za poklesem stojí obchodní napětí se Spojenými státy a ekonomické zpomalení, jenž ovlivnilo důvěru spotřebitelů. V důsledku toho se čínský podíl na celosvětovém trhu osobních automobilů snížil z 29,4 % v roce 2018 na 26,5 % v roce 2019. I přes pokles má nadále Čína největší podíl na celosvětovém trhu osobních automobilů.

 

globální poptávka po autech Eva Mahdalová Finlord

 

Evropská unie a poptávka po nových osobních automobilech

 

V první polovině roku 2019 klesala poptávka po nových osobních automobilech v celé Evropské unii o 3,1 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2018, což představuje celkem 8,2 milionu registrací. Poptávku nadále táhly středoevropské země, kde registrace nových vozů v první polovině roku 2019 vzrostly o 1,4 %, zatímco registrace v západní Evropě zaznamenaly mírný pokles o -3,1 %. S výjimkou Německa, kde registrace vzrostly o 0,5 %. ACEA revidovala svou prognózu pro registraci osobních automobilů pro rok 2019 směrem dolů na –1 %, přičemž celkový prodej automobilů v EU by měl být na konci roku 2019 těsně nad 15 mil. kusů.

 

evropská unie poptávka po autech

 

Následující graf ukazuje, který typ pohonu zákazníci u nových aut preferovali. V první polovině roku 2019 zákazníci u nových automobilů v EU preferovali zejména auta na benzínový pohon. Benzínový pohon nyní představuje téměř 60 % všech nových registrací osobních automobilů, zatímco poptávka po naftovém pohonu od ledna do června nadále klesala. Podíl alternativně poháněných vozidel (APV) v EU činil za první polovinu roku 2019 8,9 %, z čehož elektrická vozidla (ECV) měla podíl 2,4 %.

 

který typ pohonu se nejvíce prodává v EU

 

Celosvětová produkce automobilů

 

Během prvních šesti měsíců roku 2019 se produkce automobilů na evropském kontinentě snížila o 6,2 %, což zapříčinila klesající poptávka v Evropské unii a zejména v západní Evropě. Mimo EU se produkce automobilů v Turecku propadla o 13,2 %, přičemž na Ukrajině tomu bylo podobně, když nastal propad produkce o 19,4 %. Naopak v Rusku si produkce udržela pozitivní dynamiku (+ 1,9 %).

 

Produkce severoamerických automobilů se za první polovinu roku 2019 snížila o 5,5 %. Na druhou stranu v Jižní Americe produkce pokračovala v růstu o 1,1 %, a to i navzdory panující recesi v Argentině. Brazílie byla hlavní hnací silou v regionu, přičemž místní produkce vzrostla během první poloviny roku 2019 o 6,9 %.

 

Za první pololetí 2019 se produkce osobních automobilů v Číně snížila o 12,7 %. Tento významný pokles byl způsoben zejména slabou domácí poptávkou a obchodní válkou se Spojenými státy. Čína si přesto dokázala udržet své vedoucí postavení největšího producenta automobilů na světě. Čína představuje téměř 27 % celosvětové produkce.
V Japonsku v období od ledna do června 2019 vzrostla produkce osobních automobilů o 2,1 %. Produkce byla podporována stabilní domácí poptávkou a silným exportem. Produkce osobních aut v Jižní Koreji na druhé straně stagnovala na přibližně 1,8 milionu kusů, jelikož domácí poptávka mírně poklesla.

 

Z rozvíjejících se trhů klesla produkce automobilů v Thajsku o 5 %, přičemž velmi podobně na tom byla i produkce indických osobních automobilů, která poklesla v prvním pololetí o 6,7 % a to zejména kvůli poklesu domácí poptávky a nízkým objemům exportu.

 

V první polovině roku 2019 bylo globálně vyprodukováno 37,8 milionu osobních automobilů, což je pokles o 7,3 % v porovnání s předchozím rokem.

produkce aut ve světě

 

Produkce aut v Evropské unii

 

Produkce osobních automobilů v Evropské unii se v první polovině roku 2019 snížila. Tento pokles byl zapříčiněn nejistotou okolo Brexitu a eskalací obchodní války. Produkce aut v Evropské unii činila v první polovině roku 2019 téměř 8,3 milionu kusů, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2018 o 6,8 % méně. I přesto si EU udržela svou pozici druhého největšího výrobce osobních automobilů na světě. Podíl Evropské unie na celosvětové produkci osobních automobilů se zvýšil v první polovině roku 2019 z 20,5 % na 21,9 %.

Mezi západoevropskými klíčovými producenty automobilů se výroba zvýšila pouze ve Francii (1,2 %). Naopak dvouciferný pokles produkce zaznamenala Itálie (-23,9 %), Spojené království (-20,2 %) a Německo (-10,8 %).
Pokud se podíváme na střední Evropu, tak nárůst produkce osobních automobilů zaznamenalo v první polovině roku 2019 Maďarsko (12 %), Slovensko (10,9 %) a Rumunsko (4,3 %), nicméně produkce osobních automobilů v Polsku poklesla o 12,7 % a v České republice šlo o pokles 2%.

produkce aut v eu

30.1.2020

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

V ČEM JE UNIKÁTNÍ NÁŠ FOND SLAVIC CAPITAL?