Finlord Sněmovna financí

Bondster: investice do Leo Express za 9,10 % p.a.

16.7.2018

15 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Leo Express investice

Na P2B platformě Bondster se objevil podnikatelský úvěr pro známou společnost Leo Express. Konkrétně se jedná o dceřinu společnost Leo Express Global a.s., která si od nebankovní společnosti Acema půjčila 10 100 000 Kč. Investorům je pohledávka nabízena za úrok 9,10 % p.a. a splatností v roce 2020. Úvěr disponuje zajištěním v podobě zástavního práva k části obchodního podílu na společnosti Leo Express GmbH a ručitelským prohlášením vystaveným mateřskou společností Leo Transport N.V.

 

Pro nové investory spustila platforma bonus ve výši 1 % z investice učiněné v prvních 90 dnech od registrace. Stačí, když využijí při nové registraci promo kód. Náš promo kód je 0043 (také dostaneme odměnu 1 % z investic nových investorů). Akce platí do 31.7.2018. Další informace je možné najít na stránkách P2B Bondster ZDE.

 

LEO Express nabízí komplexní řešení a přepravu

 

Patrně příliš nemusíme představovat přepravní společnost Leo Express. Nepochybně všichni znáte jejich krásné, čisté, pohodlné a rychlé vlaky, kde navíc k jízdence dostanete vodu a noviny zdarma. Ovšem kromě vlaků, jež jsou páteří celé sítě, do portfolia společnosti patří také autobusy, minibusy, e-koloběžky. Leo Express je také partnerem v projektech na sdílení kol. Společnost rovněž investuje do projektů na sdílení vozidel – vzpomeňme si na projekt SmileCar, který byl zhruba rok zpět na Fundliftu. Ke SmileCar na Fundliftu se ještě později v analýze vrátíme. Leo Express se snaží řešit dopravu komplexně, nikoliv jen železnici. Leo Express nechce být společnost, která řeší jen část zákazníkova problému (jak se dostat z nádraží na nádraží) a právě proto nabízí komplexní řešení a přepravu tzv. ode dveří ke dveřím. Tento byznys model vypadá velice atraktivně a určitě jej řada zákazníků ocení.

 

Nezapomeňte se přihlásit do newsletteru pro další analýzy. Řadu grafů, analýz, myšlenek dáváme i na Twitter, případně Facebook.

 

V Leo Expressu si mimo jiné zakládají také na technologiích, které si sami vyvíjejí. Jde například o rezervační systém, yield management, CRM, odbavovací systém. Technologie jsou pro Leo Express klíčové, neboť až 80 % jízdenek prodává Leo online.

 

leo express

 

Leo Express a konkurence: třetí železniční balíček může Leo Expressu výrazně pomoci

 

V České republice se vlaky těší čím dál tím větší oblibě. A právě je to díky tomu, že na železnice vstoupila konkurence, která cestujícím dokázala nabídnout solidní přepravní službu, která byla už řadu let standardem na západě. Pokud si narovinu vyložíme karty na stůl, kdyby na železniční trh nepřišla konkurence, respektive Leo Express a RegioJet, tak stále ještě v ČR jezdíme obludnými a rozvrzanými vlaky od Českých drah. Samozřejmě pokud se na to podíváme kriticky, tak Českým drahám naopak konkurence pomohla, protože začaly více investovat do nových vlaků, což se následně projevilo ve zvýšeném počtu cestujících.
Jak ukazují statistiky, tak cestující najezdí vlaky více kilometrů, než tomu bylo v minulosti. Statistiky rovněž potvrzují, že kde se rozšířila nabídka spojů, a zkrátil se interval, tak počty přepravených cestujících výrazně vzrostly.

 

Mezi největší konkurenty Leo Expressu patří České dráhy a RegioJet. V ČR jsou největším přepravcem České dráhy, které v roce 2017 přepravily 174,7 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 3,2 milionu. RegioJet v roce 2017 na českých a mezinárodních linkách přepravil 4,67 milionu cestujících a jedná se tak o nárůst o čtvrtinu.

 

Leo Express v roce 2017 přepravil 1,2 milionu, nicméně v roce 2016 přepravil 1,4 milionu cestujících, a jedná se tak o pokles 14 %. Obsazenost vlaků za rok 2017 byla 58,9 % a u autobusů 30,4 %.

 

V prvním čtvrtletí 2018 přepravily vlaky v Česku 45,183 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 2,8 %. Jedná se o největší počet cestujících ve vlacích v prvním kvartále od roku 2007. Denně vlaky tedy přepravily v průměru 502 tisíc lidí.

 

Konkrétně pak v prvním čtvrtletí 2018 přepravily České dráhy 42,971 milionu lidí, což je meziroční nárůst o 2 %. Jak uvádí České dráhy, tak společnosti se velmi daří v dálkové dopravě a v příměstských částech v aglomeracích a místech, kde je husté osídlení. Českým drahám také pomohlo zrychlení vlaků a nasazení nových souprav.

 

Druhý největší dopravce RegioJet v prvním čtvrtletí 2018 přepravil 1,25 milionu lidí, což je meziroční nárůst o 30 %. Za nárůstem stojí rozšíření počtu spojů mezi Prahou, Brnem, Bratislavou a Vídní.
Leo Express za první čtvrtletí 2018 nezveřejnil konkrétní statistiky.

 

Leo Express a RegioJet čeká nepochybně pozitivní budoucnost, protože na půdě Evropské komise byl schválen čtvrtý železniční balíček, kterým se od roku 2019 otevírá celý závazkový trh s železniční dopravou, dnes tak silně v rukou státních monopolistů. Železniční balíček přináší jednoduchou změnu – závazkové trasy se budou muset povinně od roku 2019 soutěžit, už žádné přímé zadání předem vybranému provozovateli. To pro Leo Express představuje obrovskou příležitost a tedy tam, kde mohou jezdit bez dotací, tak od roku 2019 se budou aktivně účastnit otevřených soutěží i na ty méně lukrativní trasy, aby mohli jejich koncept nabídnout ještě více lidem.

 

Leo Express rozhodně neusíná na vavřínech, jelikož se snaží prorazit na evropský trh s cílem vydobýt si místo významného evropského dopravního hráče. Leo Express na evropském trhu bude i nadále doplňovat autobusovou síť a hlavně rozšiřovat vlakové sítě.

 

V rámci mimoevropských aktivit pak Leo Express připravuje první projekt v USA. Jinak v průběhu roku 2016 Leo Express vstoupil na několik nových trhů – Rakousko, Německo – v Rakousku dovezou cestující do Vídně, Linze či Salzburgu, v Německu do Mnichova a zároveň Leo Express posílil své postavení v zemích, kde již působil – v Polsku už obsluhuje i Varšavu, na Ukrajině Lvov. Síť Leo Expressu na konci roku 2016 tvořilo více než 60 měst a klíčových destinací ve střední Evropě. Jinak v roce 2017 společnost Leo Express získala povolení pro provoz osobní železniční dopravy v Polsku. Leo Express bude mít tedy přímé železniční spojení z Prahy do Krakova.

 

Leo express vlaky

 

Stav k 1. pololetí 2017

 

Leo Express jízdenky

 

Leo Express v minulém roce udělal v Německu strategickou investici a odkoupil start-upovou společnost Locomore, která se dostala do velkých finančních problémů a podala návrh na zahájení insolvenčního řízení. O Locomore se ucházelo hodně firem, nicméně nabídku vyhrál Leo Express. Tato investice je pro Leo Express strategická zejména v tom, že získá vstupenku na německý trh, kam by se jinak musel dostat přes zdi nejrůznějších povolení. Leo Express v rámci projektu Locomore začal spolupracovat s FlixBusem, kdy loni v srpnu oživily železniční spojení této společnosti mezi Berlínem a Stuttgartem plus spolupráci opět navázaly v oblasti modelu vzájemného prodeje jízdenek. Cílem spolupráce je nabídnout cestujícím více spojení a usnadnit jim cestování nejen v rámci České republiky.

 

Vlastnická struktura Leo Express – byznysu věří exmajitel pivovarské skupiny Lobkowicz Martin Burda a Rockaway

 

Pokud se podíváme na vlastnickou strukturu, tak ovládající osobou projektu je Leoš Novotný ml.. K 31. prosinci 2016 vlastnil 79,89 % podíl ve společnosti Leo Express a.s., 14 % podíl vlastnil Martin Burda, zbývající podíl vlastnili Peter Köhler, společnost Rockaway rail s.r.o., Radek Máca a od prosince 2016 také Peter Jančovič. Vlastnická struktura skupiny k 31. prosinci 2016 byla následující:

 

majitelé Leo Express

 

Finanční stránka společnosti Leo Express

 

Leo Express je v ČR velmi známá společnost. Vzhledem k tomu, že společnost LEO Express a.s. k 31. prosinci 2016 nesestavuje individuální výroční zprávu, protože jsou příslušné informace zahrnuty do konsolidované výroční zprávy, tak budeme vycházet především z ní, čímž i současně zmapujeme mateřskou společnost LEO Transport N.V., která vystupuje jako ručitel. V roce 2016 činily aktiva skupiny celkem 974,5 milionu Kč, z čehož dlouhodobá aktiva byla 884,7 milionu Kč a krátkodobá aktiva činila 89,7 milionu Kč. Největší položkou v aktivech tvořily zařízení (vlaky, autobusy) za 849,2 milionu Kč. Leo Express má současně objednané nové vlaky od čínského výrobce CRRC, kde se podílí výrazně i na vývoji.

 

V roce 2016 činil vlastní kapitál a závazky skupiny 974,5 milionu Kč, přičemž čistě jen vlastní kapitál z toho činil 197,1 milionu Kč. Ve vlastním kapitálu je naakumulovaná ztráta z minulých let ve výši 586,9 milionu Kč, nicméně ta se pokrývá díky ostatním kapitálovým fondům (662,8 milionu Kč) a základnímu kapitálu (122,2 milionu Kč).

 

Dlouhodobé závazky v roce 2016 činily celkem 548,9 milionu Kč, z čehož významnou položku tvořily úvěry a půjčky v objemu 510,2 milionu Kč. Skupina Leo Express měla v roce 2016 vyemitované dluhopisy v objemu 17,2 milionu Kč za 7,5 % úrok, přičemž nominální hodnota dluhopisů měla být dle výroční zprávy z roku 2016 již splacena 12. prosince 2017.

 

Krátkodobé závazky pak celkem činily 228,3 milionu Kč, přičemž největší položku z nich tvořily úvěry a půjčky v objemu 121,6 milionu Kč. Dluh k vlastnímu kapitálu je na úrovni 3,2 násobku. Dluh k vlastnímu kapitálu je velký, nicméně není to u expandující společnosti nic výjimečného. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech je 20 %.
Mimo to v červnu 2017 emitovala přes Fundlift společnost SmileCar dluhopisy ve výši 5 milionů Kč, s úrokem 10 % p.a. a splatností 2 roky. Získané zdroje společnost byly použity pro expanzi P2P sharingového projektu.

 

Rozhodně jako velké plus vidíme to, že úvěr od společnosti Acema má dřívější splatnost než bankovní úvěry od Credit Suisse, které jsou splatné v roce 2021. Navíc, aby skupina mohla čerpat bankovní úvěr od Credit Suisse, tak se jí smluvně zavázala plnit finanční ukazatele. Pakliže by je neplnila, tak existuje riziko, že Credit Suisse je přestane finančně podporovat. A tak se i stalo. Skupina za účetní období 2016 nesplnila podmínky pro čerpání bankovního úvěru čerpaného od Credit Suisse. Financování skupiny bylo podporováno v roce 2016 akcionáři skupiny. Skupina v průběhu roku 2016 získala zdroje od nového akcionáře Martina Burdy ve výši 193,5 milionu Kč a také od společnosti AAKON Capital s.r.o. ve výši 13,7 milionu Kč, které zajišťují, že skupina bude schopna v následujících 12-ti měsících dostát všem svým závazkům. Většinový akcionář dne 26. dubna 2017 písemně potvrdil, že v případě potřeby poskytne skupině finanční podporu na zajištění dalšího trvání společnosti a na úhradu veškerých závazků. Přeci jenom nezapomínejme na fakt, že za většinovým akcionářem stojí jeho otec Leoš Novotný – někdejší majitel většinového podílu v potravinářském koncernu Hamé. Dle žebříčku Forbes z roku 2017 se jedná o 46. nejbohatšího Čecha s majetkem v objemu 4,5 miliardy Kč.

 

dluh Leo Express

 

Leo Expressu tržby rostou a tedy, jak vyplývá z konsolidované účetní závěrky 2016, Leo Express měl tržby z hlavní činnosti na úrovni 295,4 milionu Kč, což je meziroční nárůst tržeb o 19 %. Tržby společnosti Leo Express se skládají z více činností, avšak tržby z přepravy jsou klíčové. Konkrétně tržby z přepravy činily v roce 2016 275,7 milionu Kč a meziročně vzrostly o 17 %. V následujících letech je velmi pravděpodobný další nárůst tržeb s tím, jak přibývá počet přepravených osob. Lidé také postupně vyhledávají čím dál tím více komfortnější služby, což Leo Express nepochybně může nabídnout. Navíc nesmíme zapomínat ani na to, že tržbám může pomoci od roku 2019 čtvrtý železniční balíček, který otevře trh s železniční dopravou.

 

Za rok 2016 skupina Leo Express vykázala provozní ztrátu ve výši 72, 5 milionu Kč. Ztráta po zdanění za rok 2016 byla ve výši 110, 8 milionu Kč a také skupina zaznamenala zápornou EBITDU. Za rok 2016 skupina Leo Express vykázala krátkodobé závazky převyšující oběžná aktiva o 138, 6 milionu Kč, avšak za účetní rok 2016 skupina neevidovala žádné významné závazky po lhůtě splatnosti.

 

Tržby Leo Express

 

 

Na individualizované bázi pak Leo Express a.s. (Leo Express Global a.s.), vykázala za účetní rok 2016 vlastní kapitál ve výši 210, 6 milionu Kč, provozní ztrátu za rok 2016 ve výši 58, 5 milionu Kč, ztrátu po zdanění za rok 2016 ve výši 96, 7 milionu Kč a zápornou EBITDU.

 

Management zveřejnil pro Leo Express Global a.s (společnost si změnila název firmy a přidala Global) strohé neauditované předběžné výsledky a statistky za rok 2017. Tržby by za rok 2017 měly být 283 milionů Kč, z čehož tržby z vlaku činily 263,9 a z autobusu 19,1 milionu Kč. Náklady pak celkem byly ve výši 235,6 milionu Kč. Konkrétně náklady u vlaků byly 202 milionů Kč a u autobusů 33,5 milionu Kč. EBITDA celkem činila 47,4 milionu Kč, z čehož u vlaků činila EBITDA 61,8 milionu Kč a u autobusů -14,4 milionu Kč. I pro rok 2017 se dá očekávat, že společnost zaznamená další ztrátu.

 

Sledujte sekci Novinky z P2P a finančích trhů, kde jsou důležité zprávy z jednotlivých P2P platforem.

 

Závěr – Je „Májka“ trvanlivější než Leo Express?

 

Služba Leo Express je dle našeho názoru výborná pro lidi. Nepochybně má potenciál do budoucnosti zlepšit své výsledky. Nicméně na Leo Express se musíme podívat i kritickou optikou investora a udělat srovnání. Pokud by pan Novotný setrval ve společnosti Hamé, kde byl většinovým majitelem, tak by mu za 10 let tato investice při nerostoucím zisku vydělala 62*10 = 620 milionů Kč. Nicméně nerostoucí zisk je docela nereálný předpoklad, jelikož v roce 2016 vygenerovala Hamé 252,2 milionů Kč čistý zisk. Naakumulovaná ztráta z minulých let u Leo Expressu se odhadem za rok 2017 bude blížit k 700 milionů Kč. Otázkou je nyní, kde mají akcionáři Leo Expressu hranici bolesti, na které by začali přehodnocovat celý podnikatelský záměr. Dle dosavadních projevů to vypadá tak, že hranice je vysoce nad 1 miliardou Kč. Leoš Novotný starší byznysu Leo Express věří a rozhodně by kvůli nesplácení 10 milionů korun půjčených od Acemy nenechal Leo Express s aktivy ve výši téměř 1 miliardy Kč upadnout do insolvence.

 

Pokud srovnáme projekt SmileCar, který byl na Fundliftu s investicí do úvěru na Bondsteru, tak můžeme s klidem říct, že Bondster nabízí pro investory lepší podmínky. Byť doba investice je u obou na 2 roky a byť u SmileCar byl úrok pro investory 10 % p.a. oproti 9,10 % p.a., tak i přesto Bondster má oproti Fundliftu výhodu v tom, že investoři mohou jednou ročně vystoupit z investice. Výstup z investice je sice za jednorázový poplatek 1 %, ale možnost odprodat investici tu zkrátka je, kdežto na Fundliftu mají investoři svázané peníze na celou dobu investice. U projektu SmileCar se také jednalo o konvertibilní dluhopis, kdy se celkem reálně může stát, že nastane konverze do nelikvidního podílu ve společnosti.

 

Do projektu SmileCar na Fundliftu jsme naše soukromé peníze nevložili, do půjčky nabízené na Bondsteru ano.

 

Pro nové investory spustila platforma Bondster bonus ve výši 1 % z investice učiněné v prvních 90 dnech od registrace. Stačí, když využijí při nové registraci promo kód. Náš promo kód je 0043 (také dostaneme odměnu 1 % z investic nových investorů). Akce platí do 31.7.2018. Další informace je možné najít na stránkách P2B Bondster ZDE.

16.7.2018

15 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

  Pavel napsal:

  „Bondster má oproti Fundliftu výhodu v tom, že investoři mohou kdykoliv vystoupit z investice“ – Kdykoliv v tomto případě znamená 1x ročně..

  admin napsal:

  Hezký den, děkujeme. Upřesnili jsme to i v textu.

  David napsal:

  Za předpokladu, že dlužník není byť v 15 denním v prodlení…

  Pavel Vanicek napsal:

  Diky za dalsi super clanek, ktery pomuze v rozhodovani zda nabidku pujcky LeoExpressu na Bondsteru vyuzit.

  Michal napsal:

  Děkuji za detailní analýzu. Jediné co mi není jasné je proč Leo doteď nezveřejnil Výroční zprávu za 2017? Když se dívám na tu z 2016 tak má datum 30.dubna…

  Jan napsal:

  Přesně tak, LEO Express žádá o další financování, ale svoji výsledky za rok 2017 ne a ne zveřejnit. Že by byly tak dobré?? O aktuálních výsledcích za první polovinu roku 2018 si můžeme nechat jen zdát.

  Mini Investor napsal:

  Riziko je příliš vysoké, Leo vykázal pouze jednou kladnou EBIT, čili splátky stávajících závazků záleží na přílivu nového kapitálu.
  Jinak pohodlí jeho vlaků v ekonomické třídě je horší než u Regiojetu a i většině vlaků ČD Praha – Ostrava. Na hodinu cesty to ujde, ale 3,5 hodiny z Prahy na Ostravsko je docela řehole. Taky mi vadí podélné kmity při vysoké rychlosti.

  Dominik napsal:

  Ta jednotka je určená na osobák, krátké cesty, ne na sedmi set kilometrové dálkové vlaky na východ Slovenska, kmity jsou způsobené tím, že „spoj vozů“ je na jednom podvozku, tj. kvůli úspoře jich má méně, než jakýkoliv vlak určený na dálkovou dopravu mívá. Je to asi jako městský autobus od Mercedesu či jiného renomovaného výrobce s pěkným a kvalitním interierem, avšak kvůli efektivitě značně stísněným, kterým by někdo konkuroval klasickým dálkovým autobusům, jen to v případě železnice neznalému člověku tak moc nebije do očí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY K P2P PLATFORMĚ MINTOS