Finlord Sněmovna financí

Obchodní přirážka nadnárodních korporací

11.6.2018

3 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
obchodní přirážka obraz

Jak se vyvíjí obchodní přirážka nadnárodních korporací? A jaká je výnosnost rozvíjejících se zemí a jaká naopak rozvinutých zemí?

 
Rostoucí bohatství a moc nadnárodních korporací vyvolaly obavy z přílišné koncentrace a tržní síly vybraných gigantů. Obzvláště ve vyspělých ekonomikách je rostoucí síla korporací považována za důvod nízkých kapitálových investicí, poklesu podnikatelské dynamiky, slabé produktivity a snížení podílu mezd na celkových tržbách firem, a to i navzdory rostoucím ziskům.

 

Nezapomeňte se přihlásit do newsletteru pro další analýzy. Řadu grafů, analýz, myšlenek dáváme i na Twitter, případně Facebook.

 

Graf níže od Mezinárodního měnového fondu ukazuje index obchodní přirážky vypočtený dle dat z veřejně obchodovaných společností ze 74 zemí. Čím vyšší je hodnota indexu, tím je schopnost firem určovat si ceny pro konečné odběratele vyšší. To tedy poskytuje určité měřítko tržní síly.

 

obchodní přirážka

 

Jak je z grafu patrné, tak obchodní přirážka v rámci rozvinutých zemí se od osmdesátých let významně zvýšila v průměru o 43 %, přičemž tento trend se v posledním desetiletí zrychlil. U rozvíjejících se zemí je růst obchodní přirážky mírnější a od roku 1990 vzrostla v průměru o 5 %.
Zvýšení obchodní přirážky v rozvinutých zemích je způsobeno „hvězdnými korporacemi“, které dokázaly výrazně zvýšit svou tržní sílu, zatímco obchodní přirážka v jiných společnostech zůstala plochá. Tento vývoj lze spatřovat v různých sektorech nejenom v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 

Díky vyšší schopnosti společností zvyšovat obchodní přirážku je výkonnost akcií rozvinutých trhů vyšší než výkonnost akcií z rozvíjejících se trhů navzdory tomu, že hospodářský růst v rozvíjejících se trzích je mnohem vyšší. Od roku 1900 do roku 1945 výkonnost rozvíjejících se trhů a rozvinutých trhů korelovala. Od roku 1945 se rozevřely nůžky mezi výkonností rozvinutých a rozvíjejících se trhů. Od roku 1975 se výkonnost rozvíjejících se trhů začala přibližovat výkonnosti rozvinutých trhů. Čili pokud by člověk investoval do indexu rozvíjejících se trhů 1 USD v roce 1900, tak by v roce 2017 jeho potomci měli naakumulované portfolio 4 367 USD, zatímco pokud by investoval 1 USD v roce 1900 do indexu rozvinutých trhů, tak by v roce 2017 bylo naakumulovaných 12 877 USD.

 

výkonnost akcií rozvinutých trhů

 

Investoři nemusí hned panikařit a investovat na rozvíjejících se trzích. Vysokou výnosnost mohou najít i na rozvinutých trzích.

11.6.2018

3 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

V ČEM JE UNIKÁTNÍ NÁŠ HEDGE FOND SLAVIC CAPITAL