Finlord Sněmovna financí

FUNDLIFT A INNOVIA: NÁŘADÍ FLEXISANDER

7.3.2017

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
flexisander

Na platformě Fundlift je v současnosti v nabídce investice do projektu Innovia. Společnost chce od investorů získat 4 mil. Kč pomocí tříletého konvertibilního investičního certifikátu s úrokovou sazbou 10 % p.a.. Úrok bude vyplacen kumulativně při splatnosti. Finanční prostředky získané pomocí emise plánuje Innovia využít na rozvoj online marketingu, budování distribuční sítě, na vývoj dalších produktů a na financování zásob.

 

Innovia vyrábí a vyvíjí profesionální nástroje a nářadí

 

Innovia vyvíjí, vyrábí a následně pak prodává patentově chráněné nástroje a nářadí pro tmelení a broušení zakřivených ploch ve všech oblastech průmyslu. V produktech společnosti jsou jak nástroje pro ruční tmelení a broušení, tak i strojně poháněná flexibilní bruska Flexisander. Tyto nástroje a technologie je možné využít zejména v autoopravárenství, stavbě a opravách lodí, letadel a jiné dopravní techniky, zpracování kompozitů, dřevovýrobě a stavebnictví apod. Přidaná hodnota produktů by dle slov společnosti měla spočívat ve výrazných časových a materiálových úsporách při vyšší kvalitě práce. Společnost se svými produkty zaznamenala úspěch i v několika soutěžích.

Flexisander

 

Na brusku Flexisander byla provedena mezinárodní patentová rešerše a na základě těchto výsledků byla podána mezinárodní patentová přihláška PCT. Poté došlo ke vstupu do národní fáze. V roce 2015 byly ve vybraných zemích světa splněny podmínky žádostí o patentovou ochranu, o kterou bylo oficiálně požádáno.

 

Průmyslu se daří

 

Ekonomikám se daří, což se zrcadlí i na celosvětové produkci automobilů, která od krize 2009 roste. V roce 2015 dosáhla celosvětová produkce osobních automobilů 68,5 milionů, což je nejvíce v historii. Výroba nákladních vozidel stoupla na 22,12 milionu kusů. Průmysl v eurozóně expanduje. Podle údajů společnosti IHS Markit průmysl eurozóny a Německa rostl v únoru nejrychleji za šest let.

 

V současné době patří mezi zákazníky společnosti Innovia také Škoda auto, které se velmi daří. V roce 2016 dosáhla totiž nového rekordu. Značka opět prodala více než 1 milion vozů. Celosvětové dodávky zákazníkům vzrostly v loňském roce o 6,8 % na 1 127 700 vozů.

Graf: celosvětová produkce automobilů, v milionech kusů (zdroj: Statista)

produkce aut

 

Z kapitálových trhů k vynálezectví

 

Manažerský tým společnosti Innovia je velmi zkušený v oboru. Ačkoliv je manažerský tým v menším počtu, tak jeho sestavení je podle našeho názoru strategické, jelikož pokrývají oblasti vývoje a výzkumu, finančního řízení a obchodu. To je nepochybně dobrý základ pro rozjezd společnosti.

 

Zakladatelem projektu, společníkem a autorem všech vynálezů a inovací je pan Petr Froněk. Pan Froněk vystudoval Střední průmyslovou školu v Praze. Praxi začínal jako designer a výrobce obchodního a kancelářského nábytku. V 90. letech pracoval jako makléř na kapitálových trzích. Po ukončení této činnosti se věnoval designu, konstrukci a stavbě lodí a jachet. V rámci této praxe také přišel s nápadem flexibilních tmelící a brousící desky.

 

Pan Froněk má dlouholeté zkušenosti a znalosti technologických procesů, postupů a problematiky úpravy velkých a zakřivených povrchů a zkušenosti s průmyslovým designem. Nepochybně jeho velkou výhodou je, že má kontakty na mnohé distributory a konečné zákazníky a podrobnou znalost jejich potřeb.

 

Druhým společníkem a současně provozním ředitelem je Miroslav Feřtr. Jeho úkolem ve společnosti Innovia je řízení procesů. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Praze. Dříve pracoval na stavbách v Německu a dále se věnoval podnikání v oblasti pronájmů lešení a rekonstrukci bytových domů. Od roku 2001 do současnosti je majitelem stavební firmy Holborn Group s.r.o., která se specializuje na rekonstrukce a zateplení panelových domů.

 

Ladislav Bína figuruje ve společnosti nikoliv jako společník, ale manažer obchodu. Na starosti má obchodní politiku a management. Vystudoval VŠZ, fakulta mechanizační. Dříve pracoval jako logistik obchodní dovozní společnosti Lamda BioMed s.r.o.. Dále působil jako jednatel společnosti Elf maziva s.r.o se zahraniční účastí. Od roku 2004 do roku 2014 byl obchodníkem pro zahraniční trhy českých výrobních společnost Mandik s.r.o a Unikont a.s..

 

Flexisander a konkurence

 

Mezi hlavní konkurenty nástrojové řady Flexisander patří výrobky společností 3M, Festool, Rupes, SIA Abrasives, Mirka Ltd, nebo AIM supply. Přesto produkty vyjmenovaných společností nepředstavují přímou konkurenci pro nástrojovou řadu Flexisander. Po zhlédnutí produktů konkurence jsme se o tom přesvědčili sami, že všechny brusky mají plochou stavbu a nejsou přizpůsobitelné povrchu.

Konkurenční společnosti působí celosvětově a mají oproti Innovii vysoce rozvinutou distribuční síť. Těžiště těchto společností ale spočívá ve výrobě a distribuci abrasivních materiálů, proto doplňkový sortiment, jako je brousící nářadí a nástroje, většinou nakupují od externích dodavatelů. Obrovskou výhodou produktů Flexisander je, že si s produkty zmíněných globálních výrobců téměř nekonkurují a je zde potenciál v možnosti částečného využití jejich distribuční sítě i pro produkty Flexisander.

Ačkoliv se společnost Innovia snaží o ochranu produktu, tak stejně je v konečné fázi možné produkt snadno zkopírovat. Nejlepší ochranou je rychlé navázání distribučních vztahů.

 

Finanční stránka společnosti Innovia

 

Innovia plánuje využít prostředky získané z emise na rozvoj globální distribuce (online marketing, distribuční kanály). Současně Innovia hodlá použít prostředky z emise na další vývoj produktové řady Flexisander, zlepšení ergonomie stávajících produktů, snížení výrobních nákladů, ale také pro financování vývoje. Společnost se hodlá s produktem Flexisander do budoucna také účastnit v dotačních projektech financování VaV od Czechinvestu, TA nebo případně i z EU programu SME Instruments.

Flexisander použití prostředků

 

Co se nám velice líbí na Innovii, tak je to, že na rozdíl od mnoho předchozích společností či projektů na Fundliftu dokáže generovat tržby a dokázala si získat velké klienty (Škoda auto, Boeing, Airbus, Bavaria yachts a Delphia yachts).

 

Společnost Innovia měla v roce 2016 tržby 2,7 milionu Kč. Největší podíl na tržbách měla EU 48 %, USA 22 %, Ostatní svět 16,5 %, Evropské země mimo EU 9 % a ČR 4,5 %. Produkty společnosti nakupují jak profesionálové, tak i amatérští kutilové.

 

Co se nám už méně libí, tak to je sluníčková projekce. Společnost totiž předpokládá, že v roce 2017 bude mít tržby 15,2 milionu, což je v procentuálním vyjádření nárůst o 463 %.

 

Náklady společnosti v roce 2017 by měly být 16,9 milionu Kč. Největší náklad by měl tvořit nákup brusek a následně marketing.

 

V nejbližších 2 letech bude mít Innovia dle finančního plánu kumulativní čistou ztrátu 2,4 mil. Kč, i když EBITDA by se už v roce 2018 měla přehoupnout do kladných čísel.

Innovia Flexisander

Innovia Flexisander

Innovia Flexisander

 

Vlastní kapitál společnosti Innovia je momentálně pouze 108 tisíc Kč. Nicméně emitent se zavazuje, že před datem emise Certifikátu Flexisander 10/2020 bude půjčka od fyzické osoby na úrovni 1 775 tis. Kč kapitalizovaná a dojde k navýšení kapitálových fondů. Současní společníci tedy budou mít ve společnosti zavázaný kapitál.

 

Nebyla by lepší emise dluhopisů?

 

Společnost poptává prostředky pomocí konvertibilního investičního certifikátu a nikoliv pomocí dluhopisu, čili každý investor by měl zvážit, zda je pro něj následný očekávaný podíl na firmě přijatelný. Při konverzi certifikátů do firmy při splatnosti by podíl Fundlift investorů mohl být 15 %. Opět je nutné upozornit na to, že neexistuje sekundární trh, na kterém by se dalo s podíly aktivně obchodovat. Kdo sleduje naše analýzy pravidelně, ví, že není moc rozumné mít peníze alokované do nelikvidní investice. Prakticky je pak investor vydaný na milost rozhodnutí managementu či většinového akcionáře. Když se ten rozhodne, že vygenerované zisky použije na vyplacení odměn ředitelům firmy, tak s tím drobní společníci nic neudělají.

 

Fundlift investoři tedy budou muset doufat, že při splatnosti se vedení firmy rozhodne splatit certifikáty, ne je konvertovat do podílu ve společnosti.

 

Škoda, že Fundlift nenavrhl prostou emisi dluhopisů. Klidně s úrokem 7-8 %. To by pak rozhodnutí o investici bylo mnohem jednoznačnější, jelikož Innovia má dle našeho názoru skutečně dobrý produkt a procesy.

 

Naše rozhodnutí o tom, jestli jsme investovali, mají k dispozici předplatitelé služby PORTFOLIO MANAŽER.

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

7.3.2017

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY K PLATFORMĚ PORTU