Finlord Sněmovna financí

NEMOVITOSTNÍ INVESTICE: NÁJEM PRO VÁS

5.4.2016

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Nemovitost v portfoliu WMS

Investice do nemovitostí nabývá na stále větší popularitě. V průběhu posledních 50 let se stala běžným investičním nástrojem. Možná, že už jste někdy přemýšleli o investici do nemovitostí. Chtěli byste si pořídit nemovitost, kterou budete následně pronajímat a pobírat z ní pravidelné nájemné. Nicméně v konečné fázi Vás odradily vysoké vstupní náklady a patálie spojené se správou nemovitosti. Pokud ano, tak je pro Vás výbornou alternativou nemovitostní fond Realita.

 

V podstatě nemovitostní fondy fungují na stejném principu jako podílové fondy. Nemovitostní fond prodává investorům podílové listy a za získané peníze pak nakoupí nemovitosti do portfolia. Investor se tak stává vlastníkem nemovitostí.

 

Tabulka: Základní údaje nemovitostního fondu Realita k 29/2/2016

ISIN:CZ0008473139
Typ fondu:Speciální fond nemovitostí, OPF
Rizikovost fondu:Střední
Depozitář fondu:ČSOB, a.s.
Dohled fondu:ČNB
Správce fondu:WMS Investiční společnost, a.s.
Měna:CZK
Datum založení:27.4.2009
Vlastní kapitál fondu:327,6 mil. Kč
Aktvita fondu:439,9 mil. Kč
Vstupní poplatek:1,5 % a 2,5 %
Výstupní poplatek:0,00 % - 3,00 %
Poplatek za správu:2,5 %
Minimální investice:500
Doporučený investiční horizont: 3 roky
Stanovení aktuální hodnoty PL: jednou měsíčně
Emitování nových PL: jednou měsíčně
Odkupy: max. 30 pracovních dní

 

Investiční strategie fondu aneb jak nakupuje nemovitosti

 

Jak vyplývá z údajů společnosti WMS, tak nejdůležitější a nejvýznamnější majetkové hodnoty nabývané do fondu jsou nemovitosti, popř. podíly v nemovitostních společnostech. Investičním cílem Fondu je zhodnocení vložených prostředků investorů na základě příjmů založených na provozu, pronájmu a prodeji nemovitostí. Fond se snaží o konzervativní přístup k riziku, investiční politika je zaměřena na sektor trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí generujících výnosy na území České republiky. Fond není striktně zaměřen na určité průmyslové odvětví. Za účelem dosažení investičního cíle Fond kupuje a nadále bude kupovat nemovitosti, příp. podíly na nemovitostních společnostech, které mohou tvořit až 80 % majetku Fondu. Fond nakupuje nemovitosti s výnosovým poměrem 6 % – 8 %. Každá nemovitost se posuzuje metodou oceňovací i výnosovou. Cenové pásmo se pohybuje v rozmezí od 20 mil. Kč do 90 mil. Kč.

 

Dočasně volné finanční prostředky Fond uplatňuje na finančním trhu nákupem zákonem povolených investičních nástrojů, zejména dluhopisů vydávaných státem i obchodními společnostmi, avšak s dobou do splatnosti maximálně tři roky. Dluhopisy slouží jako doplňkový likvidní majetek a nemusí mít hodnocenou kvalitu (rating). Základní úlohou Fondu je však umožnit podílníkům podílet se na nemovitostním trhu, který přináší příležitosti pro vyšší zhodnocení vložených finančních prostředků. Nemovitostní aktiva jsou však méně likvidní aktiva.

 

Fond vedle běžného investování nepravidelných jednorázových částek nabízí pravidelné investování, popř. termínové nákupy podílových listů a množstvím nabízených produktů je vhodný pro investory, kteří plánují krátkodobé investice v krajním případě na dobu nejméně 6 měsíců (přibližná doba), tak pro investory, kteří preferují dlouhodobé investice. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované finanční prostředky v době kratší, než je délka přibližné doby, po kterou by měla být investice držena.

 

Tabulka: Výkonnost fondu Realita k 29/2/2016

Výkonnost podílového fondu od založení 39,89 %
Výkonnost podílového fondu od začátku roku 20160,76 %
Výkonnost podílového fondu vůči předcházejícímu měsíci0,39 %
Výkonnost podílového fondu za poslední 3 měsíce0,87 %
Výkonnost podílového fondu za posledních 12 měsíců5,05 %

 

Graf č. 1: Historická výkonnost fondu Realita v % (zdroj: WMS)

Graf č. 1: Historická výkonnost fondu Realita v % (zdroj: WMS)

 

Graf č. 2: Porovnání zhodnocení nemovitostních fondů za rok 2015 v % (zdroj: WMS)

Graf č. 2: Porovnání zhodnocení nemovitostních fondů za rok 2015 v % (zdroj: WMS)

 

Graf č. 3: Vývoj hodnoty podílového listu v Kč (zdroj: WMS)

Graf č. 3: Vývoj hodnoty podílového listu v Kč (zdroj: WMS)

 

 

 Hodnocení Finlord

 

Fond Realita se nám líbí. Tento fond je vhodný pro všechny druhy investorů. V případě, že uvažujete o diverzifikaci svého majetku, tak bezpochyby jsou nemovitosti vhodnou možností pro rozložení rizika. Fond Realita má sice vyšší poplatky, ale při pohledu na výkonnost fondu mu to odpouštíme. Výkonnost fondu je vůbec od svého začátku působení velmi pěkná. Navíc za rok 2015 ETF na index amerických akcií S&P 500 dokázalo zhodnotit pouze o 1,25 %, zatímco Fond Realita si polepšil o 4,7 %.

5.4.2016

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK INVESTUJE FOND SLAVIC FUND SICAV?