Finlord Sněmovna financí

RONDA INVEST: z 1 000 Kč měsíčně na milióny pomocí zajištěných úvěrů

4.3.2024

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Ronda Invest výnosy

RONDA INVEST je velmi stabilní platforma, na které lze investovat do participací na poskytnutých úvěrech. V minulosti jsme se platformě věnovali v několika recenzích ZDE. My zde umisťujeme a pravidelně navyšujeme kapitál od září 2020. Nikdy jsme nezaznamenali jakékoliv zpoždění ve splátkách participací. Důvodem je přísný risk management platformy. Každý úvěr je zajištěn nemovitostí s LTV do 80 % a u dlužníků se podrobně prověřuje finanční situace. Od založení platformy se zde proinvestovaly 2 miliardy Kč a investoři získali na úrocích přes 152 milionů Kč. Podívejte se, jak lze na platformě dlouhodobě budovat své portfolio. Investorům neúčtuje platforma žádné poplatky, přičemž minimální částka pořízení participace startuje na 1 000 Kč.

 

Ronda Invest od září 2020: zhodnocení o 23 %

 

Od září 2020 do konce ledna 2024 se naše investice na Ronda Invest zhodnotila kumulativně o 23 %. Vývoj portfolia je velmi stabilní. Úroky a splátky přichází v naplánovaných termínech. V posledních dvou letech se zvedly sazby a aktuálně jsou na platformě participace s nabízeným výnosem v Kč v rozmezí 8,55 % až 8,99 % p.a. U úvěrové participace v EUR je výnos 7,5 % p.a..

 

20240304 Finlord portfolio Ronda Invest

 

Nabídka úvěrových participací k 4.3.2024:

 

20240304 Ronda Invest nabídka investice

 

Investovat lze už od 1 000 Kč, ale nejvyšší nabídka je obvykle u participací s minimální investicí 10 000 Kč. Nejvyšší nabízený výnos pak zpravidla mají investice s minimálním vkladem 100 000 Kč. Velmi příznivé je, že nabídka úvěrů se obměňuje, takže lze snadno budovat diverzifikované portfolio. Ukázkou je naše portfolio 35 aktivních investic. Číslo 8,33 % p.a. ukazuje aktuální výnosnost nakoupených participací.
20240304 Ronda Invest portfolio Finlord

 

Pro srovnání výkonnosti lze použít data o výkonnosti vybraných českých nemovitostních fondů pro retailové investory (minimální investice je u nich většinou 500 Kč) v období od září 2020 do konce ledna 2024. RONDA INVEST si vede skvěle zejména vůči Reico nemovitostnímu fondu, což je v ČR největší retailový realitní fond. Výhody RONDA INVEST se projevovaly především v uplynulých měsících. Za poslední rok se roční výnosnosti realitních fondů snížily do oblasti 6 % p.a. i u těch nejvýkonnějších (Reico dosáhl méně než 2 % p.a..). Jak uvádíme výše, na RONDA INVEST jsou aktuálně nabídky s roční výnosností téměř 9 %.

 

Ronda nemovitostní fondy

 

RONDA INVEST a pravidelné investice

 

Každý měsíc přikupujeme na RONDA INVEST další participace a reinvestujeme přijaté výnosy. Jelikož je minimální investice 1 000 Kč a takovýchto investic je v jednom měsíci na platformě několik, tak i investoři s malým kapitálem zde mohou snadno budovat diverzifikované portfolio.

 

Úrokové sazby jsou momentálně vysoké a pravděpodobně v blízké budoucnosti poklesnou spolu se snižující se klíčovou sazbu ČNB. My očekáváme, že dlouhodobý průměr výnosnosti na RONDA INVEST bude kolem 7 % p.a., v pesimistické variantě 6 %, v optimistické 7,5 % p.a. V tomto ohledu se však nemění fakt, že výnosy jednotlivých úvěrových pohledávek jsou vždy fixní na dobu splatnosti.

 

Pokud bychom si každý měsíc odkládali 1 000 Kč (12 000 ročně) a částku navyšovali každý rok o průměrnou inflaci na úrovni 3 % p.a., tak při reinvestici výnosů bychom po 30 letech v nejpravděpodobnější variantě měli kapitál ve výši 1,66 mil. Kč (571 tisíc vklady, zbytek výnosy). V pesimistické variantě by to bylo 1,4 mil. Kč. Pokud bychom si odkládali měsíčně dvojnásobek, tak by i částka na konci investičního horizontu byla dvojnásobná. Takové výsledky jsou při malém riziku podstupovaném na participacích u Rondy, jak jsme zmínili výše, skutečně atraktivní.

 

20240304 Ronda Invest pravidelná investice

 

Příkladná stabilita investic na platformě umožňuje investorům, aby si snadno plánovali tvorbu portfolia. Informace poskytované platformou o jednotlivých nabídkách a o funkcích jsou dostatečné a přehledné.

 

Samozřejmě, jako u každé jiné investice i tady musí investoři myslet na diverzifikaci portfolia a rozkládat peníze do více nabídek. Proces nákupu participací je rychlý. Samotná vstupní registrace nezabere více než 5 minut a je zcela online.

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

4.3.2024

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?