Finlord Sněmovna financí

Fingood.cz a zajištěný úvěr pro Remoska s 11 % p.a.

27.9.2022

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Fingood Remoska

Na české platformě Fingood.cz lze aktuálně investovat do zajištěného úvěru pro dlouhodobě ziskovou a známou společnost Remoska s.r.o.. Úvěr nabízí investorům výnos 11 % p.a. a má splatnost za 12 měsíců. Vybrané peníze společnost využije k předfinancování již schválené dotace na nákup technologií. Ta bude společnosti zaplacena po dokončení projektu. Po obdržení dotace společnost Remoska úvěr splatí. Zajištění je ve formě zástavy nemovitosti – skladového areálu v hodnotě 75 mil. Kč a směnky s avalem společníků společnosti. Poptávaný objem financování je 50 mil. Kč.

 

Pokud se investice nevybere za stanovený čas, bude prodloužena o dalších 7 dní. Po uplynutí této doby bude investice ukončena a společnost Remoska s.r.o. akceptuje vybranou částku. Investice tak bude s jistotou realizována.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Remoska s.r.o. se opírá o 65letou tradici

 

Společnost Remoska® je tradiční česká značka, která na trhu působí již 65 let. Většina zákazníků ji velmi dobře zná jako výrobce pečících mís tzv. „Remosek“. Ty díky kvalitě zpracování i své funkčnosti v mnohých domácnostech stále fungují a pečou i po mnoha desetiletích od své výroby. Zákazníci dnes vnímají značku jako silný lovebrand a synonymum poctivého českého výrobku, který přetrvává po generace. Společnost však nezůstává jen u pečicích mís. Ze synonyma jednoho produktu se Remosce daří budovat značku kuchyňského vybavení. Portfolio rozšířila o kvalitní kuchyňské nádobí, elektrospotřebiče i designový multicooker a příslušenství.

 

Společnost Remoska s.r.o. vznikla v roce 2013 ve vlastnictví společníků Zdeňka Sartorise a Ivo Svobody a převzala licenci i výrobu tradičních pečících mís od předchozího majitele. V roce 2017 odchází menšinový společník pan Svoboda a je nahrazen firmou Megram a.s., kterou vlastní 3 vietnamští občané. Přibližně 50% výrobků Remosky je exportováno (30% celkového odbytu přímo, dalších 20% přes distributory).

 

Tržby za vlastní výrobky vzrostly v roce 2021 na 97 mil. Kč (v roce 2020 byly 76 mil. Kč). Celkové tržby měly opačný vývoj, protože v roce 2020 klient měl výjimečně silnou obchodní činnost díky jednorázovému dovozu a prodeji roušek proti COVID-19. Společnost Remoska vykazuje poměrně silnou sezónnost, kdy 50% celkového obratu je realizováno v posledním čtvrtletí roku („remosky“ jsou vhodné jako vánoční dárek).

 

Remoska tržby a zisk

 

Co se týče vývoje EBITDA, tak marže mimořádné obchodní činnosti z prodeje roušek v roce 2020 byla cca 9 mil. Kč. Po zohlednění této skutečnosti je patrné, že i EBITDA z hlavní činnosti roste. S ohledem na silné 4. čtvrtletí by i EBITDA za 2022 měla být mnohem vyšší než k 30.6.2022. V roce 2023 by mělo dojít ke zhoršení EBITDA o CZK 6 mil. (jde o rozdíl mezi hodnotou aktuálního nájmu a nájemného v nových prostorách), ale opačným směrem by měl působit růst tržeb díky výrazně zvýšené kapacitě a rozjednaným kontraktům se stávajícími i novými zákazníky.

 

Ke konci roku 2021 byla velikost aktiv na úrovni 205 mil. Kč, z toho dlouhodobý nehmotný majetek byl 87 mil. Kč, dlouhodobý hmotný majetek byl 40,7 mil Kč, zásoby byly 41 mil. Kč a pohledávky 22,4 mil. Kč.

 

Vlastní kapitál byl na úrovni 88,6 mil. Kč a z velké části byl vytvořen ziskem minulých let. Společnost je dlouhodobě zisková a v posledních letech svůj čistý zisk dokonce navyšuje (v roce 2020 byl 10,3 mil. Kč, v roce 2021 byl 10,7 mil. Kč).

 

Bankovní úvěry především u UCB jsou ve výši 50 mil. Kč a jsou kryté věcnými zárukami, zajištěné směnkami společníků a zástavním právem k podílům společníků.

 

Remoska s.r.o. použije prostředky na nákup technologií do nového závodu

 

V tradici kvalitní české značky se Remoska rozhodla pokračovat i nadále a ve společnosti chtějí i v budoucnu držet kompletní výrobu svých produktů v České republice. Proto také Remoska buduje nový automatizovaný a plně digitalizovaný výrobní závod, který bude v tomto oboru nejmodernějším závodem ve střední Evropě.

 

Výstavbou výrobního závodu v Kopřivnici se společnosti otevřou dveře mnoha nových příležitostí. V rámci firmy již nyní vznikají základy nové divize, která se zabývá rozjezdem OEM produkce pro značky nejen z České republiky, ale především z dalších evropských států.

 

S využitím těchto nových technologií se Remoska stane jedním z předních evropských výrobců nádobí. Vysoká míra automatizace přinese schopnost nabízet produkty za konkurenceschopné ceny.

 

Nový výrobní závod v hodnotě cca 280 mil. Kč je připravován ve spolupráci s dalšími firmami skupiny (MEGRAM, APROREAL) pro výrobu REMOSKY od 1.1.2023. Z toho je 137 mil. Kč výstavba nových prostor (zajišťuje APROREAL a bude následně REMOSCE pronajímat) a cca 141 mil. Kč pořízení nové výrobní technologie (podpořené schválenou investiční dotací ve výši 65 mil. Kč).

 

Společnost se snaží o rozšiřování svých exportních aktivit. V roce 2021 se ji podařilo vstoupit na trh Polska, Austrálie a Maďarska. V roce 2020 spustila inovační projekt „Chytrá REMOSKA“ s cílem vytvořit silně inovovaný produkt. Konkrétně půjde o multifunkční bezdrátově ovládaný nový model REMOSKA, který bude disponovat mimo jiné možnosti ovládání přes mobilní aplikaci, interaktivním průvodcem vaření a funkcí sdílení receptů.

 

Zajištění úvěru pro Remoska s.r.o. má vysokou hodnotu

 

Na stránkách Fingood.cz naleznou investoři podrobnou zprávu k ocenění zastavené nemovitosti. Jedná se o areál se skladovou halou bez čp/čo. vč. vedlejších staveb, nacházející se ve městě Brno, části Černovice, při ulici Hájecká. Lokalita je průmyslová zóna, kde jsou vybudovány různé obchodní, skladové a výrobní objekty, ve kterých sídlí řada společností. Oceňovaná nemovitost je umístěna na vhodném místě poblíž dálnic D1 (Brno – Praha) a D2 (Brno – Břeclav). Nemovitost je v současné době využívána ke skladování různých výrobků a jejich následné expedici. Celková započitatelná plocha hlavního objektu činí cca 2 187 m2. V areálu je k dispozici také pozemková rezerva o velikosti cca 2 000 m2 pro případné další rozšíření staveb. Oceňovaná nemovitost je v průměrném stavebně technickém stavu odpovídajícím stáří budovy z cca r. 1980 s prováděnou běžnou údržbou. Současnou hodnotu stanovil odhadce na 75 mil. Kč. Nemovitost není zatížená jiným zástavním právem.

 

Remoska ocenění nemovitosti

 

Závěr: úvěr pro Remoska s.r.o. má velmi atraktivní podmínky

 

Úvěr pro společnost Remoska s.r.o. má splatnost za 12 měsíců, přičemž nabízený výnos v korunách je 11 % p.a.. Splacení by mělo nastat po získání schválené dotace na nákup technologií. Remoska je dlouhodobě velmi zisková společnost. Velkou část provozu financuje vlastním kapitálem. Díky novému závodu bude schopná zvýšit obrat a také zisk. Zajištění úvěru v podobě skladového areálu v hodnotě 75 mil. Kč má velmi vysokou kvalitu. Parametry úvěru splňují naše požadavky, takže do něj také investujeme část kapitálu.

 

Rizika jsou popsané na stránkách Fingood.cz a u zastavené nemovitosti jsou rizika popsané ve vypracovaném oceňovacím posudku.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

27.9.2022

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.