Finlord Sněmovna financí

Dluhopisomat a velkoobchod RTL CZECH 11 % p.a.

8.9.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
investice dluhopisomat

Na platformě Dluhopisomat byla zveřejněna investiční příležitost v podobě 4,7letého dluhopisu společnosti RTL CZECH, která se zabývá velkoobchodem. Kupónový výnos je 9,7 % p.a.. a kupón je vyplácen čtvrtletně. Do odvolání je emitentem vyhlášen protiinflační bonus ve výši 1,3 % p.a., díky čemuž se celkový výnos zvýší na 11 % p.a.. Minimální výše investice je 25 tisíc Kč. Objem emise je 24 milionů Kč. Emitent je společnost s historií sahající do roku 1997. RTL CZECH je velkoobchodem zásobujícím školy, školní jídelny, menzy, nemocnice, domovy důchodců, pečovatelské domy či závodní jídelny velkých podniků, restaurace, vinárny a další provozovny na území Prahy, Středočeského, Východočeského a Západočeského kraje.

 

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

 

Získané prostředky z dluhopisů hodlá společnost použít na výrobu zboží pod vlastní značkou s co nejlepší cenou ve velkých objemech, nákup některých komodit přímo od zahraničního výrobce, rozšíření obchodního a především prodejního týmu.

 
Zároveň je možné požádat o předčasné splacení dluhopisů (po oznámení 3 měsíců dopředu).

 

RTL Czech působí na trhu od roku 1997 a zásobuje školy, nemocnice, domovy důchodců, restaurace a vinárny

 

Společnost RTL CZECH se zabývá především dodávkami potravin jak vlastní produktové řady, tak i potravin českých a zahraničních dodavatelů s tzv. náhradním plněním. Velkoobchod RTL CZECH zásobuje školy, školní jídelny, menzy, nemocnice, restaurace, vinárny a další provozovny na území Prahy, Středočeského, Východočeského a Západočeského kraje. Společnost má v databázi svých odběratelů více než 300 škol, školek, nemocnic, domovů důchodců a provozů zařízení sociálních služeb. Zákazníky společnosti jsou odběratelé především ze sociálního sektoru, tudíž mají velmi dobrou platební morálku. Navíc výhodou této společnosti je, že má stabilní obchodní partnerství trvající již desítky let.

 

 

Distribuci zboží zajišťuje ve spolupráci s autoprovozem Pegas, který je dceřinou společností RTL CZECH. Společnost má certifikát HACCP vydaný a pravidelně auditovaný společností TÜV NORD.

 

 

Historie společnosti sahá až do roku 1997, kdy se původně zabývala především poradenstvím a činnostmi v různých vědních oborech. Majitelem společnosti je od roku 2003 Robert Olschbauer. Pod jeho vedením společnost pokračovala v oblasti dopravního inženýrství a poradenství. Od roku 2012 společnost utlumila své poradenské aktivity a zaměřila se na svůj vlastní rozvoj a na výrobu a distribuci vlastního zboží pod značkou Actus Gastro.

 

 

Společnost RTL CZECH má oproti konkurenci několik výhod, z nichž jsou dvě nejpodstatnější, a to náhradní plnění vyplývajícího ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením a druhou je vlastní výrobní program pod značkou Actus Gastro. V rámci svých produktů jde společnosti o dosažení nejlepšího poměru cena/kvalita s co největší ziskovostí.

 

 

dluhopisomat RTL Czech

 

Finanční stránka společnosti RTL CZECH

 

Celková velikost aktiv a pasiv byla v roce 2021 na úrovni 61,7 milionu Kč. V rámci aktiv největší položku tvořil dlouhodobý finanční majetek, tedy podíl v ovládané osobě a pohledávky. Na straně pasiv pak největší položku tvořily závazky, zejména závazky vůči ovládané osobě na úrovni 22,5 milionu Kč a jiné závazky na úrovni 17,2 milionu Kč. Závazky vůči úvěrovým institucím činily 2 miliony Kč. Vlastní kapitál byl na úrovni 16,4 milionu Kč a byl tvořen zejména z nerozděleného zisku z minulých let.

 

Pokud jde o tržby společnosti, tak v současnosti je RTL CZECH plně na obratu předcovidového období roku 2019. A tento obrat stále roste, nejen zvyšováním cen zboží v souvislosti s inflací, ale především díky zvyšování objemu dodávek, rozšiřováním sortimentu a také díky novým zaměstnancům v oblasti obchodu, kteří společnosti významně od začátku tohoto roku pomáhají. V roce 2021 činily tržby společnosti téměř 20,8 milionu Kč, čímž meziročně vzrostly o téměř 25 %. V roce 2021 se společnost po covidovém roce opět přehoupla do zisku 625 tisíc Kč z marginální ztráty a navázala tak zpět na ziskové předpandemické období.

 

Výsledky hospodaření a další dokumenty k emisi najdete na portálu Dluhopisomat.

 

dluhopisomat

 

Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením dceřiné společnosti PEGAS spol. s r.o. a zároveň ručitelským prohlášením majitele obou společností, p. Roberta Olschbauera. V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění. Dluhopisy jsou zajištěny notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti. Dluhopisy jsou zajištěny zásobami společnosti a vozovým parkem společnosti. Za tímto účelem byla uzavřena zástavní smlouva ve formě notářského zápisu.

 

 

Ve společnosti RTL CZECH spatřuje Dluhopisomat stabilitu skrz prokazatelnou historii společnosti (více než 25 let) i finančních výsledků (aktiva >60 mil.; obrat > 20 mil.). Společnost má v databázi svých odběratelů více než 300 institucí. Společnost má stabilní obchodní partnerství trvající již desítky let. A zároveň odběratelé mají velmi dobrou platební morálku.

 

 
Rizika jsou pro investory popsána na platformě Dluhopisomat: investice do dluhopisů jsou obecně vnímány jako méně rizikové než například akcie. U korporátních dluhopisů, se kterými se na trhu neobchoduje, je důležité zejména riziko kreditní. To je spojené se skutečností, že nákup dluhopisů je v podstatě poskytnutím půjčky emitentovi. A stejně jako jakákoliv jiná forma půjčky je i tato spojena s rizikem, že dlužník nebude schopen dostát svým závazkům. Investoři si také musí dát pozor na sníženou likviditu. Další informace naleznou investoři na stránkách Dluhopisomatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

8.9.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.